1. GIỚI THIỆU TRANG WEB ĐÁNH ONLINE UY TÍN

  TƯ VẤN SỐ CHUYÊN NGHIỆPPHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/02/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Adamas68 : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 04* 40* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 73* 15* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 15* thưởng 5000 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 22* 66* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 47* thưởng 5000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 30** thưởng 10000 xu.
  @kovachin : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 30** thưởng 6000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 05** thưởng 10000 xu.
  @SUBIN125 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 38* 83* thưởng 6000 xu.
  @Tuan81 : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @Vanlang : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 30** thưởng 12000 xu.
  @Water77 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 30** thưởng 12000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 30** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.


  NICK- 08/02 - - 09/02 - - 10/02 -
  Npt70*81*80*
  Thuminh............35* 53*30**
  Water77............20*22*
  Ad_cu_kho_cuu_nan............12*30**
  hoainamle............12*30**
  Adamas68........................22*
  nhat_chi_mai........................04* 40*
  mrpts........................47*
  Hoalong68dedan........................47*
  danv411........................47*
  minhquang2016........................73*
  thantai368........................73* 15*
  hoangminh2410........................15*
  trinhthanh1974........................22* 66*
  ptsmr........................47*
  vukhuc........................30**
  kovachin........................15*
  NgocNgoc........................30**
  thichduhet........................05**
  SUBIN125........................54*
  bian_sohoc........................73*
  HOANG YEN........................38* 83*
  Tuan81........................54*
  Vanlang........................32*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Tuan81 : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @kovachin : Chốt 18 số có 81 thưởng 5555 xu.
  @NgocNgoc : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @lodelk : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 81 thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 81 thưởng 5000 xu.


  NICK- 10/02 -
  Tuan8181 76 41 72 63 69 96 61 60 70
  kovachin10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 68 63 36 31 81 86 02 55
  NgocNgoc80 81 82 83 84 85 86 87 88 33 89 08 18 28 38 48 58 68 78 98
  lodelk01 10 11 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 66
  Npt80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  hoangminh241013 31 18 81 36 63 68 86 02 06
  Dodonguyen08 17 18 23 26 32 34 35 36 43 44 53 62 71 78 80 81 87 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (10/02/2018 at 19:55:50)

 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vjpcachua : trúng loto 66* thưởng 10000 xu.
  @Hao1987AZ : trúng loto 36* 63* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 37*** thưởng 9000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 98* thưởng 5000 xu.
  @A_777 : trúng loto 81* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 67* 76* thưởng 20000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 98* thưởng 10000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 53* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Npt : trúng loto 08** thưởng 40000 xu.


  NICK- 08/02 - - 09/02 - - 10/02 - - 11/02 -
  Npt70*81*80*08**
  Thuminh............35* 53*30**10*
  Ad_cu_kho_cuu_nan............12*30**25*
  hoainamle............12*30**53*
  danv411........................47*67* 76*
  hoangminh2410........................15*98*
  vukhuc........................30**05*
  vjpcachua....................................66*
  Hao1987AZ....................................36* 63*
  chutheanh....................................37***
  TIMLUCBINH123....................................80*
  tocvanghoe....................................27*
  Galaxy....................................98*
  A_777....................................81*
  Chetvidep6789....................................05*
  lodelk....................................05*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @vanky87 : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @Hao1987AZ : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 68 thưởng 10000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @tocvanghoe : Chốt 20 số có 68 thưởng 5000 xu.
  @Adamas68 : Chốt 19 số có 68 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 68 thưởng 5263 xu.


  NICK- 11/02 -
  vanky8760 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  ptsmr60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Hoalong68dedan28 82 78 87 23 32 35 53 67 76 68 86 79 97 27 72 14 41 08 80
  Hao1987AZ60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Ad_cu_kho_cuu_nan60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  danv41160 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  denbacdotinh32 34 35 37 38 40 43 46 49 50 53 56 59 61 62 64 65 67 68 70
  tocvanghoe00 55 05 50 03 30 08 80 35 53 58 85 13 31 18 81 36 63 68 86
  Adamas6801 10 56 65 29 92 47 74 38 83 13 31 18 81 36 63 68 86 43
  Thuminh06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (12/02/2018 at 21:37:41) , Adamas68 (11/02/2018 at 20:26:05)
  1. Adamas68
   Hnay kết bo 34 ,02 lót 13 Nhung các bác vẽ cầu bo 34 nhiều qúa nên đành quây đầu danh bo lót
    
   Adamas68, 11/02/2018
   Những thành viên đã thích bài viết này:
   thantai368 (12/02/2018 at 21:37:40)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : trúng loto 19** 91* thưởng 15000 xu.
  @Water77 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 85* 58* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @End_303 : trúng loto 19** 91* thưởng 9000 xu.
  @muopdang : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 02** thưởng 6000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 19** 91* thưởng 9000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @LaoLoGL : trúng loto 80* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 60* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 91* thưởng 15000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @hoainamle : trúng loto 93* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Npt : trúng loto 00* thưởng 25000 xu.


  NICK- 08/02 - - 09/02 - - 10/02 - - 11/02 - - 12/02 -
  Npt70*81*80*08**00*
  hoainamle............12*30**53*93*
  danv411........................47*67* 76*91*
  vukhuc........................30**05*35*
  chutheanh....................................37***91*
  tocvanghoe....................................27*60*
  ptsmr................................................19** 91*
  Water77................................................33*
  nhat_chi_mai................................................85* 58*
  minhquang2016................................................50*
  thantai368................................................35*
  End_303................................................19** 91*
  muopdang................................................35*
  thichduhet................................................29*
  bian_sohoc................................................50*
  kovachin................................................02**
  BaoChau................................................19** 91*
  HOANG YEN................................................29*
  LaoLoGL................................................80*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lodelk : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.
  @End_303 : Chốt 10 số có 99 thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 99 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ptsmr : Chốt 10 số có 99 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : Chốt 10 số có 99 thưởng 20000 xu.


  NICK- 11/02 - - 12/02 -
  ptsmr60 61 62 63 64 65 66 67 68 6990 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  danv41160 61 62 63 64 65 66 67 68 6990 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  lodelk.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94
  End_303.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  thantai368.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (12/02/2018 at 21:37:33)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Hoalong68dedan : trúng loto 78* 87* thưởng 6000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 95* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @thantai368 : trúng loto 49** thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 87* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Npt : trúng loto 76* thưởng 30000 xu.


  NICK- 08/02 - - 09/02 - - 10/02 - - 11/02 - - 12/02 - - 13/02 -
  Npt70*81*80*08**00*76*
  chutheanh....................................37***91*87*
  thantai368................................................35*49**
  Hoalong68dedan............................................................78* 87*
  hanoi2............................................................95*
  Dodonguyen............................................................24*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tocvanghoe : Chốt 20 số có 89 thưởng 5000 xu.


  NICK- 13/02 -
  tocvanghoe22 77 27 72 24 42 29 92 47 74 79 97 34 43 39 93 48 84 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (14/02/2018 at 19:10:19)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @thaialice : trúng loto 73* 77* thưởng 10000 xu.
  @Kaka8899 : trúng loto 28* 82* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @0969688995 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @bacang : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @DatHip95 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 82* thưởng 6000 xu.


  NICK- 13/02 - - 14/02 -
  Hoalong68dedan78* 87*82*
  thaialice............73* 77*
  Kaka8899............28* 82*
  nhat_chi_mai............26*
  danv411............93*
  minhquang2016............73*
  ptsmr............06*
  lodelk............02*
  0969688995............38*
  bacang............02*
  DatHip95............38*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thaialice : Chốt 19 số có 71 thưởng 5263 xu.
  @bacang : Chốt 20 số có 71 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tocvanghoe : Chốt 20 số có 71 thưởng 10000 xu.


  NICK- 13/02 - - 14/02 -
  tocvanghoe22 77 27 72 24 42 29 92 47 74 79 97 34 43 39 93 48 84 89 9832 39 38 83 12 21 17 71 26 62 67 76 14 41 19 91 46 64 69 96
  thaialice.................01 10 15 51 56 65 60 16 61 27 72 32 05 50 16 61 33 71 04
  bacang.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 33 78 87 79 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (14/02/2018 at 19:10:26)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 19/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 44* 55* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 05* 09* thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 45* 75* thưởng 6000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 55* thưởng 3000 xu.
  @hocsoicauss : trúng loto 19* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ptsmr : trúng loto 61* thưởng 10000 xu.
  @lodelk : trúng loto 42* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 09* thưởng 9000 xu.


  NICK- 13/02 - - 14/02 - - 19/02 -
  Hoalong68dedan78* 87*82*09*
  ptsmr............06*61*
  lodelk............02*42*
  Npt........................44* 55*
  Water77........................05* 09*
  TIMLUCBINH123........................51*
  HOANG YEN........................51*
  thichduhet........................38*
  Chacthang........................45* 75*
  yingyang07........................44*
  chinhhongvan........................09*
  thonuoilo........................55*
  hocsoicauss........................19*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TIMLUCBINH123 : Chốt 10 số có 08 thưởng 10000 xu.
  @chinhhongvan : Chốt 12 số có 08 thưởng 8333 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 08 thưởng 5555 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 08 thưởng 5000 xu.
  @yingyang07 : Chốt 19 số có 08 thưởng 5263 xu.


  NICK- 19/02 -
  TIMLUCBINH12316 61 06 60 48 84 08 80 34 43
  chinhhongvan01 03 05 06 07 08 09 69 18 31 21 10
  chinh168948299701 02 03 05 06 07 08 09 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00
  denbacdotinh02 04 05 07 08 13 16 19 23 20 26 29 31 32 34 35 37 38 40 43
  Hoalong68dedan34 43 09 90 07 70 24 42 46 64 67 76 48 84 58 85 05 50 08 80
  yingyang0708 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 98 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (19/02/2018 at 19:44:35)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 20/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Thuminh : trúng loto 01* 85* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 58* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 33* 83** thưởng 9000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @bian_sohoc : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @Truytim79 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @lottoplayer : trúng loto 01* thưởng 3000 xu.
  @hai1974 : trúng loto 83** thưởng 10000 xu.
  @hanlode077 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @_AK47_ : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 46* thưởng 10000 xu.
  @Water77 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 01* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 03* 34* thưởng 24000 xu.


  NICK- 13/02 - - 14/02 - - 19/02 - - 20/02 -
  Hoalong68dedan78* 87*82*09*03* 34*
  Npt........................44* 55*46*
  Water77........................05* 09*11*
  thichduhet........................38*12*
  yingyang07........................44*11*
  thonuoilo........................55*01*
  Thuminh....................................01* 85*
  nhat_chi_mai....................................30*
  A_777....................................58*
  denbacdotinh....................................33* 83**
  vukhuc....................................84*
  thantai368....................................90*
  bian_sohoc....................................84*
  longhoang1970....................................33*
  Truytim79....................................74*
  lottoplayer....................................01*
  hai1974....................................83**
  hanlode077....................................76*
  _AK47_....................................12*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @mrpts : Chốt 10 số có 28 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.
  @thonuoilo : Chốt 17 số có 28 thưởng 5882 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 28 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @yingyang07 : Chốt 19 số có 28 thưởng 10526 xu.


  NICK- 19/02 - - 20/02 -
  yingyang0708 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 98 8908 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 98 89
  mrpts.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  thichduhet.................05 06 28 29 34 36 43 45 47 50 54 60 63 67 74 76 82 89 92 98
  thonuoilo.................18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 88 89 98
  thantai368.................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 18 28 38 48 58 68 78 88 98 33
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (23/02/2018 at 05:56:21)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 21/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 77** thưởng 10000 xu.
  @thaialice : trúng loto 59* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @kovachin : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @kimdung : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @saokim : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @Duchy95 : trúng loto 75* 51* thưởng 6000 xu.
  @4rum : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @vukhuc : trúng loto 48* thưởng 10000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @thichduhet : trúng loto 57* thưởng 9000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 61** thưởng 18000 xu.


  NICK- 19/02 - - 20/02 - - 21/02 -
  thichduhet38*12*57*
  yingyang0744*11*61**
  vukhuc............84*48*
  thantai368............90*51*
  chutheanh........................48*
  minhquang2016........................77**
  thaialice........................59*
  lodelk........................85*
  tocvanghoe........................17*
  HOANG YEN........................10*
  TIMLUCBINH123........................05*
  mrpts........................06*
  kovachin........................30*
  kimdung........................51*
  Chacthang........................17*
  saokim........................41*
  Duchy95........................75* 51*
  4rum........................06*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thichduhet : Chốt 20 số có 59 thưởng 10000 xu.


  NICK- 20/02 - - 21/02 -
  thichduhet05 06 28 29 34 36 43 45 47 50 54 60 63 67 74 76 82 89 92 9815 18 28 29 35 39 51 53 58 59 78 81 82 85 87 89 92 93 95 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (23/02/2018 at 05:56:46)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 22/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Hoalong68dedan : trúng loto 65** thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Water77 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 65** thưởng 10000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24** thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 34** 95* thưởng 18000 xu.
  @HOANG YEN : trúng loto 34** thưởng 20000 xu.
  @kimdung : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vukhuc : trúng loto 61* thưởng 9000 xu.


  NICK- 20/02 - - 21/02 - - 22/02 -
  vukhuc84*48*61*
  TIMLUCBINH123............05*34** 95*
  HOANG YEN............10*34**
  kimdung............51*86*
  Hoalong68dedan........................65**
  nhat_chi_mai........................88*
  Water77........................88*
  ptsmr........................65**
  thonuoilo........................20*
  denbacdotinh........................24**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 65 thưởng 5000 xu.
  @Khactam : Chốt 12 số có 65 thưởng 8333 xu.
  @kovachin : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 65 thưởng 10000 xu.
  @Chacthang : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 65 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @thichduhet : Chốt 20 số có 65 thưởng 15000 xu.


  NICK- 20/02 - - 21/02 - - 22/02 -
  thichduhet05 06 28 29 34 36 43 45 47 50 54 60 63 67 74 76 82 89 92 9815 18 28 29 35 39 51 53 58 59 78 81 82 85 87 89 92 93 95 9815 21 24 28 29 42 46 48 51 63 64 65 68 69 75 80 82 84 86 89
  Hoalong68dedan..................................56 65 07 70 68 86 67 76 24 42 26 62 16 61 27 72 79 97 78 87
  Khactam..................................47 74 67 76 24 42 26 62 56 65 57 75
  kovachin..................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  ptsmr..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Chacthang..................................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 06 16 26 36 46 56 76 86 96
  Thuminh..................................06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 66 67 76 68 86 69 96
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (23/02/2018 at 05:56:58)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 23/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Joker : trúng loto 98* 60* 64* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 82* 19* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 56* 52* thưởng 6000 xu.
  @kovachin : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 84** thưởng 6000 xu.
  @Thanlo686 : trúng loto 21* 60* thưởng 6000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 92** thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 98* 19* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 02* 98* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 98* thưởng 9000 xu.


  NICK- 21/02 - - 22/02 - - 23/02 -
  TIMLUCBINH12305*34** 95*98*
  Water77............88*80*
  thonuoilo............20*02* 98*
  Joker........................98* 60* 64*
  chutheanh........................82* 19*
  minhquang2016........................77*
  thichduhet........................02*
  thantai368........................47*
  Thuminh........................56* 52*
  kovachin........................16*
  Galaxy........................84**
  Thanlo686........................21* 60*
  hongsontnth........................92**
  ngaoducacmien123........................02*
  chinh1689482997........................98* 19*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Thanlo686 : Chốt 10 số có 44 thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 44 thưởng 10000 xu.


  NICK- 23/02 -
  Thanlo68604 40 09 90 49 94 44 00 13 31
  hoangminh241000 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (25/02/2018 at 15:29:28)

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này