PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/02/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 02/2018

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (05/02/2018 at 09:36:09) , thantai368 (01/02/2018 at 18:55:42)

 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vukhuc : trúng loto 11* 66* thưởng 10000 xu.
  @vanky87 : trúng loto 11* 66* thưởng 10000 xu.
  @thanhthanh : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 80* 51* thưởng 6000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 42** thưởng 6000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 11* 55* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Adamas68 : trúng loto 17* 44** thưởng 9000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 55* thưởng 5000 xu.
  @A_777 : trúng loto 04* thưởng 3000 xu.
  @Toanthang689 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 66* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 40* thưởng 5000 xu.
  @Anhchau1983 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @phongthanhduong68 : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @Thuanthatthabg : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @BaoChau : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Kaka8899 : trúng loto 33* thưởng 5000 xu.
  @muopdang : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Annhien : trúng loto 55* thưởng 6000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 55* 36* thưởng 12000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 80* 71* thưởng 12000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 11* 91* thưởng 12000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 33* thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 91* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 66* 55* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 83* thưởng 27000 xu.


  NICK- 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 -
  Thuminh10** 77*93**80* 95*29*76* 42*41* 35*03*43*83*
  Water77....................................19*88*37*99* 38* 83*48* 84*66* 55*
  nhat_chi_mai........................................................................03*10*33*
  chutheanh........................................................................40*74*91*
  Annhien....................................................................................50*55*
  Hoalong68dedan....................................................................................48* 84*55* 36*
  Chacthang....................................................................................82*80* 71*
  hoainamle....................................................................................21*11* 91*
  Dodonguyen....................................................................................89*71*
  vukhuc................................................................................................11* 66*
  vanky87................................................................................................11* 66*
  thanhthanh................................................................................................42**
  thantai368................................................................................................80* 51*
  tocvanghoe................................................................................................42**
  Ad_cu_kho_cuu_nan................................................................................................11* 55*
  Galaxy................................................................................................73*
  TIMLUCBINH123................................................................................................80*
  Adamas68................................................................................................17* 44**
  Hoiyeulo................................................................................................55*
  A_777................................................................................................04*
  Toanthang689................................................................................................91*
  trinhthanh1974................................................................................................66*
  ptsmr................................................................................................40*
  Anhchau1983................................................................................................11*
  phongthanhduong68................................................................................................80*
  Thuanthatthabg................................................................................................51*
  BaoChau................................................................................................51*
  Kaka8899................................................................................................33*
  muopdang................................................................................................51*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @thantai368 : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @vanky87 : Chốt 10 số có 51 thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.
  @muopdang : Chốt 19 số có 51 thưởng 5263 xu.
  @Quangna1991 : Chốt 16 số có 51 thưởng 6250 xu.
  @Anhchau1983 : Chốt 10 số có 51 thưởng 10000 xu.
  @tocvanghoe : Chốt 20 số có 51 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Khactam : Chốt 18 số có 51 thưởng 11111 xu.


  NICK- 31/01 - - 01/02 -
  Khactam48 84 46 64 68 86 23 31 45 54 59 9542 67 21 59 76 62 91 46 64 15 51 24 35 26 71 79 61 66
  thantai368.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  vanky87.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  BaoChau.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  muopdang.................01 10 11 12 21 13 31 41 14 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  Quangna1991.................05 50 15 51 59 95 45 54 85 58 57 75 56 65 25 52
  Anhchau1983.................01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  tocvanghoe.................44 99 49 94 34 43 39 93 48 84 89 98 01 10 06 60 15 51 56 65
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (05/02/2018 at 09:36:23) , thantai368 (01/02/2018 at 18:56:01) , Adamas68 (03/02/2018 at 20:25:48)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @xauzai88 : trúng loto 16* thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng loto 97* 98* thưởng 10000 xu.
  @oisimenbnmn : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @zumbihos : trúng loto 22* thưởng 10000 xu.
  @Cotruong25 : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 70* 87* thưởng 6000 xu.
  @Joker : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 23* 25* thưởng 6000 xu.
  @BAOTHANHTHIEN : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 16* thưởng 5000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @galoto1234 : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @End_303 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @Khactam : trúng loto 04* thưởng 5000 xu.
  @NgocNgoc : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 70* 68* thưởng 6000 xu.
  @ngaoducacmien123 : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @PHON : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @phambaohp : trúng loto 02* thưởng 5000 xu.
  @tourism : trúng loto 87* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tocvanghoe : trúng loto 98* thưởng 6000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 48* 98* thưởng 12000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 70* thưởng 6000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @Adamas68 : trúng loto 22* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 02* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Annhien : trúng loto 75* 00* thưởng 18000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 30* 87* thưởng 18000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 62* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 62* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 00* 22* thưởng 42000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 41* thưởng 30000 xu.


  NICK- 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 -
  Thuminh10** 77*93**80* 95*29*76* 42*41* 35*03*43*83*41*
  Water77....................................19*88*37*99* 38* 83*48* 84*66* 55*00* 22*
  nhat_chi_mai........................................................................03*10*33*62*
  Annhien....................................................................................50*55*75* 00*
  Hoalong68dedan....................................................................................48* 84*55* 36*60*
  hoainamle....................................................................................21*11* 91*30* 87*
  Chacthang....................................................................................82*80* 71*62*
  tocvanghoe................................................................................................42**98*
  Ad_cu_kho_cuu_nan................................................................................................11* 55*48* 98*
  thantai368................................................................................................80* 51*70*
  TIMLUCBINH123................................................................................................80*62*
  Adamas68................................................................................................17* 44**22*
  ptsmr................................................................................................40*02*
  xauzai88............................................................................................................16*
  danv411............................................................................................................97* 98*
  oisimenbnmn............................................................................................................22*
  zumbihos............................................................................................................22*
  Cotruong25............................................................................................................00*
  tuanlo............................................................................................................70* 87*
  Joker............................................................................................................41*
  denbacdotinh............................................................................................................23* 25*
  BAOTHANHTHIEN............................................................................................................00*
  longhoang1970............................................................................................................16*
  thonuoilo............................................................................................................48*
  galoto1234............................................................................................................70*
  End_303............................................................................................................69*
  Khactam............................................................................................................04*
  NgocNgoc............................................................................................................00*
  chinh1689482997............................................................................................................70* 68*
  ngaoducacmien123............................................................................................................00*
  PHON............................................................................................................23*
  phambaohp............................................................................................................02*
  tourism............................................................................................................87*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Chacthang : Chốt 20 số có 73 thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 73 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tocvanghoe : Chốt 20 số có 73 thưởng 10000 xu.


  NICK- 01/02 - - 02/02 -
  tocvanghoe44 99 49 94 34 43 39 93 48 84 89 98 01 10 06 60 15 51 56 6522 77 27 72 23 32 28 82 37 73 78 87 24 42 29 92 47 74 79 97
  Chacthang.................11 16 61 66 14 41 19 91 46 64 69 96 23 32 28 82 37 73 78 87
  hoangminh2410.................23 32 28 82 37 73 78 87 02 06
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (05/02/2018 at 09:36:37) , thantai368 (03/02/2018 at 05:52:36)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mrpts : trúng loto 01* 10* thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : trúng loto 27* thưởng 10000 xu.
  @Tuyenthapaco : trúng loto 40* thưởng 10000 xu.
  @viplode0410 : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 04* thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 27* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 40* 79** thưởng 9000 xu.
  @hakale : trúng loto 79** thưởng 10000 xu.
  @A_777 : trúng loto 01* 10* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 34* thưởng 5000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @saokim : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tuanlo : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @Joker : trúng loto 27* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @Khactam : trúng loto 03* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 49* thưởng 9000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 49* thưởng 9000 xu.
  @Adamas68 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 03* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 06* thưởng 12000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 27* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @nhat_chi_mai : trúng loto 14* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 01* 10* thưởng 66000 xu.


  NICK- 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 - - 03/02 -
  Thuminh10** 77*93**80* 95*29*76* 42*41* 35*03*43*83*41*01* 10*
  nhat_chi_mai........................................................................03*10*33*62*14*
  Hoalong68dedan....................................................................................48* 84*55* 36*60*06*
  hoainamle....................................................................................21*11* 91*30* 87*27*
  TIMLUCBINH123................................................................................................80*62*49*
  tocvanghoe................................................................................................42**98*49*
  Adamas68................................................................................................17* 44**22*77*
  ptsmr................................................................................................40*02*03*
  tuanlo............................................................................................................70* 87*84*
  Joker............................................................................................................41*27*
  danv411............................................................................................................97* 98*85*
  Khactam............................................................................................................04*03*
  mrpts........................................................................................................................01* 10*
  thichduhet........................................................................................................................27*
  Tuyenthapaco........................................................................................................................40*
  viplode0410........................................................................................................................67*
  xoay........................................................................................................................04*
  chutheanh........................................................................................................................84*
  hongsontnth........................................................................................................................27*
  Galaxy........................................................................................................................40* 79**
  hakale........................................................................................................................79**
  A_777........................................................................................................................01* 10*
  Npt........................................................................................................................34*
  hanoi2........................................................................................................................23*
  Dodonguyen........................................................................................................................83*
  saokim........................................................................................................................85*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Toanthang689 : Chốt 9 số có 01 thưởng 11111 xu.
  @mrpts : Chốt 10 số có 01 thưởng 10000 xu.
  @vukhuc : Chốt 16 số có 01 thưởng 6250 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 01 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Chacthang : Chốt 20 số có 01 thưởng 10000 xu.


  NICK- 02/02 - - 03/02 -
  Chacthang11 16 61 66 14 41 19 91 46 64 69 96 23 32 28 82 37 73 78 8701 10 06 60 15 51 56 65 14 41 19 91 46 64 69 96 31 36 81 86
  Toanthang689.................28 82 78 87 37 01 10 56 65
  mrpts.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  vukhuc.................14 41 46 64 19 91 96 69 01 10 15 51 06 60 65 56
  Thuminh.................01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90 00
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (05/02/2018 at 09:36:49) , thantai368 (03/02/2018 at 23:03:28)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Water77 : trúng loto 99* 28* thưởng 6000 xu.
  @thantai368 : trúng loto 75* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @vukhuc : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @Chacthang : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @Sangshkak : trúng loto 90* thưởng 3000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @trinhthanh1974 : trúng loto 99* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 33* 88* thưởng 6000 xu.
  @muopdang : trúng loto 93* thưởng 3000 xu.
  @vanky87 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @kokichi226 : trúng loto 71* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 35** 53* thưởng 30000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 88* 43* thưởng 12000 xu.
  @hongsontnth : trúng loto 71* 38** thưởng 18000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 43* 75* thưởng 12000 xu.
  @mrpts : trúng loto 28* thưởng 10000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Joker : trúng loto 33* thưởng 15000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 71* thưởng 9000 xu.
  @danv411 : trúng loto 53* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 09* 90* thưởng 24000 xu.
  @Adamas68 : trúng loto 99* 33* thưởng 24000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Hoalong68dedan : trúng loto 93* thưởng 15000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 35** 53* thưởng 45000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 74* thưởng 36000 xu.


  NICK- 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 - - 03/02 - - 04/02 -
  Thuminh10** 77*93**80* 95*29*76* 42*41* 35*03*43*83*41*01* 10*74*
  Hoalong68dedan....................................................................................48* 84*55* 36*60*06*93*
  hoainamle....................................................................................21*11* 91*30* 87*27*35** 53*
  TIMLUCBINH123................................................................................................80*62*49*09* 90*
  Adamas68................................................................................................17* 44**22*77*99* 33*
  Joker............................................................................................................41*27*33*
  tuanlo............................................................................................................70* 87*84*71*
  danv411............................................................................................................97* 98*85*53*
  Npt........................................................................................................................34*35** 53*
  chutheanh........................................................................................................................84*88* 43*
  hongsontnth........................................................................................................................27*71* 38**
  Galaxy........................................................................................................................40* 79**43* 75*
  mrpts........................................................................................................................01* 10*28*
  hanoi2........................................................................................................................23*33*
  Dodonguyen........................................................................................................................83*79*
  Water77....................................................................................................................................99* 28*
  thantai368....................................................................................................................................75*
  denbacdotinh....................................................................................................................................25*
  minhquang2016....................................................................................................................................74*
  vukhuc....................................................................................................................................32*
  Chacthang....................................................................................................................................93*
  Sangshkak....................................................................................................................................90*
  Chetvidep6789....................................................................................................................................93*
  trinhthanh1974....................................................................................................................................99*
  chinh1689482997....................................................................................................................................33* 88*
  muopdang....................................................................................................................................93*
  vanky87....................................................................................................................................28*
  kokichi226....................................................................................................................................71*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @muopdang : Chốt 18 số có 43 thưởng 5555 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @thantai368 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 16 số có 43 thưởng 6250 xu.
  @thichduhet : Chốt 19 số có 43 thưởng 5263 xu.


  NICK- 04/02 -
  muopdang03 30 13 31 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93
  Dodonguyen34 39 42 43 48 67 70 74 76 79 80 81 83 84 86 89 92 93 97 98
  thantai36803 13 23 33 43 53 63 73 83 93 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  chutheanh90 09 40 04 15 51 06 60 65 56 10 34 43 88 33 44
  thichduhet03 13 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 53 63 73 83 93
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  hanoi2 (05/02/2018 at 09:37:02) , thantai368 (04/02/2018 at 19:34:00)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Quang_Huy : trúng loto 00* thưởng 10000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 56* 91* thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @tanhung_27 : trúng loto 78* 32* thưởng 6000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 97* thưởng 5000 xu.
  @SONGTHU : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @tourism : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @GHITABAT : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Water77 : trúng loto 97* 12* thưởng 12000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 73* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @vanky87 : trúng loto 12* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 00* 29* thưởng 18000 xu.
  @mrpts : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 29* 24* thưởng 18000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @Adamas68 : trúng loto 77* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 85* thưởng 39000 xu.


  NICK- 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 - - 03/02 - - 04/02 - - 05/02 -
  Thuminh10** 77*93**80* 95*29*76* 42*41* 35*03*43*83*41*01* 10*74*85*
  Adamas68................................................................................................17* 44**22*77*99* 33*77*
  chutheanh........................................................................................................................84*88* 43*00* 29*
  mrpts........................................................................................................................01* 10*28*29*
  Galaxy........................................................................................................................40* 79**43* 75*32*
  hanoi2........................................................................................................................23*33*29* 24*
  Water77....................................................................................................................................99* 28*97* 12*
  denbacdotinh....................................................................................................................................25*24*
  minhquang2016....................................................................................................................................74*73*
  Chetvidep6789....................................................................................................................................93*32*
  vanky87....................................................................................................................................28*12*
  Quang_Huy................................................................................................................................................00*
  tocvanghoe................................................................................................................................................56*
  Ad_cu_kho_cuu_nan................................................................................................................................................56* 91*
  A_777................................................................................................................................................00*
  tanhung_27................................................................................................................................................78* 32*
  hoangminh2410................................................................................................................................................97*
  SONGTHU................................................................................................................................................50*
  tourism................................................................................................................................................85*
  GHITABAT................................................................................................................................................50*
  a2xuan79................................................................................................................................................29*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @tocvanghoe : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 10 số có 29 thưởng 10000 xu.
  @hoangminh2410 : Chốt 10 số có 29 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 29 thưởng 5263 xu.
  @hangvo : Chốt 3 số có 29 thưởng 33333 xu.
  @GHITABAT : Chốt 13 số có 29 thưởng 7692 xu.
  @mctq04 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Adamas68 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @denbacdotinh : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.
  @hanoi2 : Chốt 20 số có 29 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thantai368 : Chốt 20 số có 29 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 16 số có 29 thưởng 12500 xu.


  NICK- 04/02 - - 05/02 -
  thantai36803 13 23 33 43 53 63 73 83 93 06 16 26 36 46 56 66 76 86 9607 17 27 37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  chutheanh90 09 40 04 15 51 06 60 65 56 10 34 43 88 33 4426 62 67 76 12 21 17 71 00 55 05 50 29 92 79 97
  tocvanghoe.................24 42 29 92 74 47 79 97 44 99 49 94 38 83 33 88 00 55 05 50
  mrpts.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  hoangminh2410.................24 42 29 92 47 74 79 97 02 06
  Thuminh.................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  hangvo.................87 29 27
  GHITABAT.................22 23 24 27 29 37 39 72 73 77 78 82 87
  mctq04.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  Adamas68.................14 41 29 92 46 64 69 96 68 86 47 74 81 18 36 63 13 31 22 77
  denbacdotinh.................01 02 04 05 06 07 08 10 13 16 19 20 23 25 27 28 29 31 32 34
  Galaxy.................21 23 24 26 28 29 32 33 34 36 37 73 74 78 79 81 82 84 89 97
  hanoi2.................00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (05/02/2018 at 19:59:23)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hangvo : trúng loto 86* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 66* 33* thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 26* 36* thưởng 6000 xu.
  @tuanlo : trúng loto 36* 66* thưởng 6000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 18* 95* thưởng 6000 xu.
  @xosoquang : trúng loto 26* thưởng 5000 xu.
  @hakale : trúng loto 66* thưởng 5000 xu.
  @bachduong1904 : trúng loto 51* 17* thưởng 6000 xu.
  @yingyang07 : trúng loto 85* 02* thưởng 6000 xu.
  @Diepvien002 : trúng loto 95* 51* thưởng 6000 xu.
  @Baminhbeo : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @sockdaija : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @vitaminace : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @Design87 : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @thaialice : trúng loto 58** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 80* 18* thưởng 12000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @A_777 : trúng loto 71* 17* thưởng 12000 xu.
  @a2xuan79 : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 26* thưởng 9000 xu.
  @vanky87 : trúng loto 80* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @Adamas68 : trúng loto 11* 88* thưởng 36000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 8 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 9 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 10 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 11 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 12 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 13 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 14 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 26* thưởng 42000 xu.


  NICK- 24/01 - - 25/01 - - 26/01 - - 27/01 - - 28/01 - - 29/01 - - 30/01 - - 31/01 - - 01/02 - - 02/02 - - 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 -
  Thuminh10** 77*93**80* 95*29*76* 42*41* 35*03*43*83*41*01* 10*74*85*26*
  Adamas68................................................................................................17* 44**22*77*99* 33*77*11* 88*
  chutheanh........................................................................................................................84*88* 43*00* 29*51*
  denbacdotinh....................................................................................................................................25*24*26*
  vanky87....................................................................................................................................28*12*80*
  Ad_cu_kho_cuu_nan................................................................................................................................................56* 91*80* 18*
  tocvanghoe................................................................................................................................................56*17*
  A_777................................................................................................................................................00*71* 17*
  a2xuan79................................................................................................................................................29*85*
  hangvo............................................................................................................................................................86*
  xoay............................................................................................................................................................66* 33*
  nhat_chi_mai............................................................................................................................................................26* 36*
  tuanlo............................................................................................................................................................36* 66*
  hoainamle............................................................................................................................................................11*
  Hoalong68dedan............................................................................................................................................................18* 95*
  xosoquang............................................................................................................................................................26*
  hakale............................................................................................................................................................66*
  bachduong1904............................................................................................................................................................51* 17*
  yingyang07............................................................................................................................................................85* 02*
  Diepvien002............................................................................................................................................................95* 51*
  Baminhbeo............................................................................................................................................................11*
  sockdaija............................................................................................................................................................18*
  vitaminace............................................................................................................................................................02*
  Design87............................................................................................................................................................51*
  thaialice............................................................................................................................................................58**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Sangshkak : Chốt 13 số có 95 thưởng 7692 xu.
  @Joker : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 95 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @thantai368 : Chốt 20 số có 95 thưởng 15000 xu.


  NICK- 04/02 - - 05/02 - - 06/02 -
  thantai36803 13 23 33 43 53 63 73 83 93 06 16 26 36 46 56 66 76 86 9607 17 27 37 47 57 67 77 87 97 09 19 29 39 49 59 69 79 89 9905 15 25 35 45 55 65 75 85 95 06 16 26 36 46 56 66 76 86 96
  Sangshkak..................................47 74 79 25 95 45 40 57 75 42 65 64 67
  Joker..................................07 70 57 75 98 19 91 46 64 84 48 54 95 94 30 93 02 90 09 16
  Hoalong68dedan..................................18 81 28 82 27 72 67 76 24 42 69 96 78 87 23 32 25 52 59 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (06/02/2018 at 21:08:29)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @TIMLUCBINH123 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @mrpts : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 72* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 60* thưởng 3000 xu.
  @Annhien : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @thua_suot : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @Vacor1971 : trúng loto 01** thưởng 6000 xu.
  @longhoang1970 : trúng loto 01** thưởng 10000 xu.
  @kirito : trúng loto 80* 84* thưởng 6000 xu.
  @SUBIN125 : trúng loto 96* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @tuanlo : trúng loto 15* thưởng 6000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng loto 32* thưởng 6000 xu.
  @bachduong1904 : trúng loto 50* thưởng 10000 xu.
  @sockdaija : trúng loto 52* thưởng 6000 xu.
  @vitaminace : trúng loto 01** thưởng 12000 xu.
  @thaialice : trúng loto 77* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 32* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @Adamas68 : trúng loto 79* thưởng 21000 xu.


  NICK- 01/02 - - 02/02 - - 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 - - 07/02 -
  Adamas6817* 44**22*77*99* 33*77*11* 88*79*
  chutheanh........................84*88* 43*00* 29*51*32*
  denbacdotinh....................................25*24*26*25*
  tuanlo............................................................36* 66*15*
  nhat_chi_mai............................................................26* 36*32*
  bachduong1904............................................................51* 17*50*
  sockdaija............................................................18*52*
  vitaminace............................................................02*01**
  thaialice............................................................58**77*
  TIMLUCBINH123........................................................................84*
  mrpts........................................................................06*
  minhquang2016........................................................................72*
  danv411........................................................................64*
  Dodonguyen........................................................................60*
  Annhien........................................................................12*
  chinh1689482997........................................................................52*
  thua_suot........................................................................77*
  Vacor1971........................................................................01**
  longhoang1970........................................................................01**
  kirito........................................................................80* 84*
  SUBIN125........................................................................96*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @sockdaija : Chốt 16 số có 25 thưởng 6250 xu.
  @Design87 : Chốt 20 số có 25 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Joker : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.
  @Hoalong68dedan : Chốt 20 số có 25 thưởng 10000 xu.


  NICK- 06/02 - - 07/02 -
  Joker07 70 57 75 98 19 91 46 64 84 48 54 95 94 30 93 02 90 09 1652 25 57 75 02 20 07 70 12 21 67 76 47 74 39 14 41 82 87 83
  Hoalong68dedan18 81 28 82 27 72 67 76 24 42 69 96 78 87 23 32 25 52 59 9516 61 27 72 23 32 78 87 79 97 67 76 25 52 24 42 56 65 68 86
  sockdaija.................34 43 39 93 89 98 48 84 20 02 25 52 57 75 07 70
  Design87.................56 65 52 25 57 75 53 35 58 85 76 67 17 71 07 70 12 21 01 10
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (10/02/2018 at 04:25:48)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @saokim : trúng loto 83* 44* thưởng 10000 xu.
  @kimdung : trúng loto 25* 52* thưởng 10000 xu.
  @tocvanghoe : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @Hoalong68dedan : trúng loto 61* thưởng 3000 xu.
  @A_777 : trúng loto 77* 75* thưởng 6000 xu.
  @Npt : trúng loto 70* thưởng 5000 xu.
  @hanoi2 : trúng loto 75* 85* thưởng 6000 xu.
  @vanky87 : trúng loto 41* thưởng 5000 xu.
  @chinhhongvan : trúng loto 25* 21* thưởng 6000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @vjpcachua : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @thonuoilo : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @PHONG_VAN : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @mrpts : trúng loto 53* thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @vitaminace : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @thaialice : trúng loto 29* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 70* 98* thưởng 36000 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 - - 07/02 - - 08/02 -
  chutheanh84*88* 43*00* 29*51*32*70* 98*
  vitaminace....................................02*01**11*
  thaialice....................................58**77*29*
  mrpts................................................06*53*
  minhquang2016................................................72*70*
  saokim............................................................83* 44*
  kimdung............................................................25* 52*
  tocvanghoe............................................................29*
  Hoalong68dedan............................................................61*
  A_777............................................................77* 75*
  Npt............................................................70*
  hanoi2............................................................75* 85*
  vanky87............................................................41*
  chinhhongvan............................................................25* 21*
  Chetvidep6789............................................................85*
  vjpcachua............................................................79*
  hoangminh2410............................................................77*
  thonuoilo............................................................38*
  Mongbinhthuong_68............................................................44*
  PHONG_VAN............................................................48*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : Chốt 20 số có 75 thưởng 5000 xu.
  @kobietchoi : Chốt 8 số có 75 thưởng 12500 xu.
  @ptsmr : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.
  @vanky87 : Chốt 10 số có 75 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/02 -
  chutheanh02 20 07 70 57 75 52 25 98 89 93 39 43 34 48 84 33 10 06 60
  kobietchoi76 78 79 70 43 45 64 75
  ptsmr70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  vanky8770 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (10/02/2018 at 04:25:34)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/02/2018

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Thuminh : trúng loto 35* 53* thưởng 6000 xu.
  @Water77 : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @denbacdotinh : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @Ad_cu_kho_cuu_nan : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Joker : trúng loto 42* 95* thưởng 6000 xu.
  @hoainamle : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 53* 81* thưởng 6000 xu.
  @tanhung_27 : trúng loto 68*** thưởng 9000 xu.
  @DINHMINHSON : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @lodelk : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.
  @tonyngo : trúng loto 54** thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 81* thưởng 10000 xu.
  @vanky87 : trúng loto 01* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 7 NGÀY
  @chutheanh : trúng loto 54** thưởng 42000 xu.


  NICK- 03/02 - - 04/02 - - 05/02 - - 06/02 - - 07/02 - - 08/02 - - 09/02 -
  chutheanh84*88* 43*00* 29*51*32*70* 98*54**
  Npt............................................................70*81*
  vanky87............................................................41*01*
  Chetvidep6789............................................................85*66*
  Thuminh........................................................................35* 53*
  Water77........................................................................20*
  denbacdotinh........................................................................25*
  Ad_cu_kho_cuu_nan........................................................................12*
  Joker........................................................................42* 95*
  hoainamle........................................................................12*
  Galaxy........................................................................53* 81*
  tanhung_27........................................................................68***
  DINHMINHSON........................................................................12*
  lodelk........................................................................54**
  tonyngo........................................................................54**  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (10/02/2018 at 04:25:15)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này