PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 10/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @ptsmr : trúng loto 94* 49* thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 88* thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 88* 64* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 88* 64* thưởng 6000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 22* 41* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 99* 73* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 73* 14* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 60* 88* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 99* 73* thưởng 6000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 32* thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 61* 48* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 22* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 73* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 08* thưởng 6000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 91* thưởng 10000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 48* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 32* thưởng 10000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 99* thưởng 6000 xu.
  @haicuneo : trúng loto 49* 50* thưởng 12000 xu.


  NICK- 09/01 - - 10/01 -
  hyvongwin14*73*
  Cucvang14*08*
  kyniemxua00* 14*91*
  HaiNam9236*88*
  ongbau_198058* 47***48*
  bachthu3nhay36*32*
  quochuy9236*99*
  haicuneo36* 75**49* 50*
  ptsmr............94* 49*
  ductrinh............88*
  Thuminh............49*
  mo3cang............88* 64*
  NetCaFe............64*
  ditimbachthu............99*
  anhQuanday............88* 64*
  Uyennhi2019............14*
  xosoxmien............50*
  tuandjgj............22* 41*
  tuankhang1980............86**
  toilatoi7x............99* 73*
  HoaHeoTan_87............73*
  giangmobile............73* 14*
  anhnumberone............91*
  lode2019............60* 88*
  vungtroisohoc............99* 73*
  quangninh279............73*
  thuhuyengirl............32*
  adayroihihi............61* 48*
  alololo............50*
  Xyz18............22*
  buihung88............86**
  Hoiyeulo............91*
  Tony02............31*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @Tony02 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 10 số có 96 thưởng 10000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 18 số có 96 thưởng 5555 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 96 thưởng 5263 xu.
  @hyvongwin : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 96 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @lode2019 : Chốt 20 số có 96 thưởng 10000 xu.


  NICK- 09/01 - - 10/01 -
  lode201900 01 03 05 07 61 64 65 67 69 70 73 74 76 78 82 83 85 87 8913 14 16 17 18 23 24 26 27 28 33 34 36 37 38 93 94 96 97 98
  Dodonguyen.................04 40 13 31 59 95 68 86 22 77 14 41 69 96 24 42 79 97 89 98
  Tony02.................30 60 70 90 33 63 73 93 35 65 75 95 36 66 76 96 37 67 77 97
  ViettelDaily.................05 14 23 32 36 45 46 54 55 56 63 64 65 72 73 74 82 83 92 96
  HoaHeoTan_87.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 44
  ongbau_1980.................24 42 29 92 47 74 79 97 96 14 41 46 64 68 86 36 63 18 81 75
  DonaldTrump45.................41 19 96 46 64 16 61 66 11 00
  Hoiyeulo.................26 31 33 35 41 47 51 57 59 61 68 69 75 78 79 86 87 95 96 97
  binbinhn.................00 09 14 19 20 23 36 39 46 50 54 63 64 66 69 73 84 90 93 96
  giangmobile.................08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
  mo3cang.................06 11 14 23 24 26 33 39 41 44 51 53 66 69 71 79 84 93 96 99
  buihung88.................05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 01 10 29 38 47 56 65 74
  chuoi.................23 32 37 73 78 87 28 82 14 41 46 64 69 96 19 91 00 55 50 05
  dongkhanh1994.................09 19 29 39 49 59 69 79 89 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  hyvongwin.................24 25 26 28 29 34 35 36 38 39 74 75 76 78 79 94 95 96 98 99
  locroitrungdau.................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  sohochaylam.................96 33 39 95 87 88 04 09 59 52 37 25 19 54 84 83 38 55 08 51
  tuandjgj.................77 33 93 05 48 88 06 98 54 91 68 09 42 86 59 47 95 96 57 27
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:53:41)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 11/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HON_CUA_DA : trúng loto 08* 80* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 08* thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng loto 78** 35* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @zozozo : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 35* 91* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 09* thưởng 3000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 89* thưởng 5000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 35* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 06* 24* thưởng 6000 xu.
  @Dedan3cang : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Xyz18 : trúng loto 37* 24* thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 12** 21* thưởng 18000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 91* 06* thưởng 12000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 35* thưởng 10000 xu.
  @alololo : trúng loto 35* 91* thưởng 12000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 24* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @HaiNam92 : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.


  NICK- 09/01 - - 10/01 - - 11/01 -
  HaiNam9236*88*12**
  bachthu3nhay36*32*35*
  Xyz18............22*37* 24*
  Uyennhi2019............14*91*
  anhQuanday............88* 64*91*
  tuandjgj............22* 41*12** 21*
  lode2019............60* 88*91*
  tuankhang1980............86**91* 06*
  quangninh279............73*12**
  adayroihihi............61* 48*35*
  alololo............50*35* 91*
  Tony02............31*24*
  HON_CUA_DA........................08* 80*
  xoay........................08*
  chuoi........................78** 35*
  DonaldTrump45........................24*
  zozozo........................24*
  vinamilk........................35* 91*
  giacatgia........................24*
  AnBao........................24*
  hoahuong........................91*
  locroitrungdau........................77*
  vhg123........................89*
  bietphailamsaoday........................51*
  thienduong01........................09*
  HoangMinhTu........................91*
  danv411........................89*
  TranDung64........................06*
  CatLinhHD........................77*
  yeusohoc........................76*
  mamalanlan........................12**
  muahe2019........................44*
  girlcity........................89*
  ngandoan........................44*
  songque38........................85*
  baoanhthu........................51*
  chutheanh........................30*
  dongkhanh1994........................06*
  HoaMauDon........................35*
  shopeone........................06* 24*
  Dedan3cang........................37*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @giacatgia : Chốt 14 số có 58 thưởng 7142 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @Dedan3cang : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 15 số có 58 thưởng 6666 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : Chốt 18 số có 58 thưởng 5555 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @quochuy92 : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @songque38 : Chốt 15 số có 58 thưởng 6666 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 19 số có 58 thưởng 5263 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 58 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 58 thưởng 10000 xu.


  NICK- 10/01 - - 11/01 -
  tuandjgj77 33 93 05 48 88 06 98 54 91 68 09 42 86 59 47 95 96 57 2701 06 08 16 21 26 29 38 49 51 56 58 61 71 76 79 88 89 98 99
  giacatgia.................30 33 35 36 38 51 53 54 56 58 60 62 63 65
  Npt.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  chutheanh.................03 30 08 80 04 40 09 90 27 77 22 72 53 35 58 85 59 95 54 45
  yeusohoc.................03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
  Dedan3cang.................23 32 28 82 73 37 78 87 03 30 08 80 53 35 58 85 13 31 18 81
  Cauamhanoi.................02 03 05 08 09 52 53 55 58 59 82 83 85 88 89 92 93 95 98 99
  chidanh1con.................12 18 22 27 28 36 37 45 46 55 58 67 68 72 76 77 82 85 86 95
  dieuanh96.................00 03 04 08 09 50 53 54 58 59 60 63 64 68 69
  HoaMauDon.................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 16 61 38 83 49 94 07 70 58 85
  Xyz18.................02 20 11 66 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 89 98 39 93
  chinh1689482997.................62 82 61 63 65 67 03 09 21 25 29 81 83 85 89 35 53 58 18
  quochuy92.................10 12 13 15 30 31 33 38 40 42 47 49 51 56 58 59 83 85 86
  songque38.................12 13 14 15 19 50 51 55 58 59 60 64 67 68 69
  mrpts.................07 17 27 37 47 57 67 77 87 97 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  numoneyee.................03 06 09 18 23 29 33 36 38 49 56 58 63 69 76 78 79 83 88
  Ronaldo7.................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  tuankhang1980.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:53:50)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 12/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Npt : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 15* thưởng 3000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 53* thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 40* 20* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @mytamido : trúng loto 69** thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 59* 60* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xoay : trúng loto 31* thưởng 20000 xu.
  @chuoi : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 42* 24* thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 76* thưởng 6000 xu.
  @AnBao : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 69** thưởng 12000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 53* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 86* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anhQuanday : trúng loto 35* 53* thưởng 30000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 11* thưởng 15000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 65* thưởng 9000 xu.


  NICK- 10/01 - - 11/01 - - 12/01 -
  anhQuanday88* 64*91*35* 53*
  Uyennhi201914*91*86*
  Xyz1822*37* 24*11*
  Tony0231*24*65*
  xoay............08*31*
  chuoi............78** 35*29*
  DonaldTrump45............24*20*
  hoahuong............91*42* 24*
  giacatgia............24*76*
  AnBao............24*40*
  HoangMinhTu............91*69**
  ngandoan............44*53*
  chutheanh............30*11*
  HoaMauDon............35*86*
  Npt........................53*
  numoneyee........................29*
  nonanoni........................86*
  anquanhnam........................38*
  Galaxy........................57*
  HoangToan........................29*
  giangmobile........................46*
  loveyouloveyou........................29*
  chutichhoidong........................11*
  ViettelDaily........................15*
  ongbau_1980........................40*
  xauzai88........................53*
  chidanh1con........................11*
  vungtroisohoc........................40* 20*
  anhnumberone........................46*
  haiyen1295........................42*
  Hoalanrung........................38*
  mytamido........................69**
  minhquang2016........................58*
  buihung88........................76*
  luonluontop1........................59* 60*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @Hoalanrung : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : Chốt 13 số có 80 thưởng 7692 xu.
  @anquanhnam : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : Chốt 20 số có 80 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 18 số có 80 thưởng 5555 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 80 thưởng 10526 xu.
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 80 thưởng 10000 xu.
  @numoneyee : Chốt 15 số có 80 thưởng 13333 xu.


  NICK- 11/01 - - 12/01 -
  chinh168948299762 82 61 63 65 67 03 09 21 25 29 81 83 85 89 35 53 58 1840 80 20 22 28 16 18 31 72 52 45 54 34 92 32 44 68 60 70
  Xyz1802 20 11 66 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 89 98 39 9302 20 11 66 39 93 48 84 57 75 00 22 33 44 55 77 88 99 80 90
  chidanh1con12 18 22 27 28 36 37 45 46 55 58 67 68 72 76 77 82 85 86 9500 01 02 07 09 40 41 42 47 49 50 51 52 57 59 80 81 82 87 89
  numoneyee03 06 09 18 23 29 33 36 38 49 56 58 63 69 76 78 79 83 8808 17 26 35 44 53 62 71 80 99 06 15 24 33 42
  HoaHeoTan_87.................00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 99
  buihung88.................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  HON_CUA_DA.................03 30 12 21 49 94 58 85 67 76 08 80 17 71 26 62 35 53 44 99
  Hoalanrung.................08 18 28 38 48 58 68 78 88 98 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  xosoxmien.................10 12 13 16 17 20 22 23 26 27 30 32 33 36 37 80 82 83 86 87
  xauzai88.................20 25 33 35 37 39 42 43 60 62 80 82 89
  anquanhnam.................02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
  NetCaFe.................80 31 32 33 34 35 36 37 38 39 08 13 23 88 43 53 63 73 83 93
  vietkieudanhlo.................00 06 07 09 20 26 27 29 40 46 47 49 50 56 57 59 80 86 87 89
  langthangtimso.................20 21 23 25 30 31 33 35 40 41 43 45 60 61 63 65 80 81
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:53:57)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 13/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @vinamilk : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 64* 14* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 59* 67* thưởng 6000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 42* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 71* 64* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 64* thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 57* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @happyday : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 15* 51* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 51* 15* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 84* 03* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 59* 67* thưởng 6000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 42* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @Bibikinkin : trúng loto 03* 07** thưởng 9000 xu.
  @AOVAICHUONG : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 43* 67* thưởng 20000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 06* 64* 46* thưởng 18000 xu.
  @Npt : trúng loto 37** thưởng 20000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 51* 15* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 59* 67* thưởng 12000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 04* thưởng 6000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 49* thưởng 10000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 15* 51* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11* thưởng 9000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 04* thưởng 9000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 51* 15* thưởng 18000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 03* thưởng 9000 xu.


  NICK- 11/01 - - 12/01 - - 13/01 -
  chuoi78** 35*29*43*
  DonaldTrump4524*20*11*
  giacatgia24*76*04*
  hoahuong91*42* 24*51* 15*
  HoaMauDon35*86*03*
  anquanhnam............38*43* 67*
  Hoalanrung............38*06* 64* 46*
  Npt............53*37**
  numoneyee............29*04*
  vungtroisohoc............40* 20*51* 15*
  chutichhoidong............11*59* 67*
  loveyouloveyou............29*04*
  xauzai88............53*49*
  anhnumberone............46*67*
  chidanh1con............11*14*
  buihung88............76*15* 51*
  vinamilk........................42*
  ditimbachthu........................64*
  Thuminh........................64* 14*
  zozozo........................59* 67*
  bietphailamsaoday........................51* 15*
  saptrungtoroi........................92*
  ductrinh........................49*
  mo3cang........................71*
  chot10trung1........................42*
  mamalanlan........................71* 64*
  danv411........................74*
  chinh1689482997........................64*
  NetCaFe........................84*
  xosoxmien........................92*
  HoaHeoTan_87........................56*
  vhg123........................57*
  quangninh279........................92*
  happyday........................84*
  quochuy92........................92*
  langthangtimso........................92*
  adayroihihi........................15* 51*
  hatay88........................84*
  songque38........................92*
  girlcity........................51* 15*
  tinhtuoisang........................59*
  yeusohoc........................06*
  Xuanmai12345........................84* 03*
  binbinhn........................59* 67*
  vietkieudanhlo........................06*
  danvietanhhung........................92*
  dongkhanh1994........................42*
  dieuanh96........................06*
  Bibikinkin........................03* 07**
  AOVAICHUONG........................49*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @lode2019 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @binbinhn : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @Dedan3cang : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @ThanhTung2014 : Chốt 10 số có 44 thưởng 10000 xu.
  @0982262607 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @Bibikinkin : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @bactrangtinhdoi : Chốt 10 số có 44 thưởng 10000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @muahe2019 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @adayroihihi : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 44 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 44 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @Xyz18 : Chốt 20 số có 44 thưởng 15000 xu.


  NICK- 11/01 - - 12/01 - - 13/01 -
  Xyz1802 20 11 66 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 89 98 39 9302 20 11 66 39 93 48 84 57 75 00 22 33 44 55 77 88 99 80 9004 14 24 34 44 54 64 74 84 94 00 22 11 33 55 66 77 88 99 92
  HoaHeoTan_87.................00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 9905 50 16 61 27 72 38 83 49 94 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  lode2019..................................03 08 12 14 19 23 28 32 44 49 53 58 62 64 69 73 78 82 94 99
  baoanhthu..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  binbinhn..................................05 07 12 14 17 21 25 32 34 35 41 44 52 61 62 67 71 85 87 94
  Dedan3cang..................................13 31 18 81 63 36 68 86 44 49 94 99 04 40 09 90 54 45 59 95
  Dodonguyen..................................49 94 40 59 95 68 86 79 97 99 78 87 06 60 51 42 79 97 38 44
  Cauamhanoi..................................07 44 12 43 45 73 33 50 38 37 02 95 68 21 96 40 09 18 83 75
  sohochaylam..................................03 04 05 09 13 14 23 35 44 45 49 53 54 59 63 69 85 94 95 99
  ThanhTung2014..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  0982262607..................................39 04 40 09 90 89 98 48 84 00 44 99 55 88 59 95 49 94 33 93
  Bibikinkin..................................08 35 38 40 42 44 46 53 57 60 76 81 86 90 07 70 09 18 03 30
  bactrangtinhdoi..................................00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
  bietphailamsaoday..................................04 06 07 08 31 33 34 35 40 42 43 44 80 86 88 89 95 97 98 99
  danvietanhhung..................................04 07 13 16 17 19 26 34 37 43 44 46 53 59 64 73 77 86 89 99
  muahe2019..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  adayroihihi..................................11 13 14 15 19 21 23 24 25 29 41 43 44 45 49 91 93 94 95 99
  thienduong01..................................03 05 12 14 15 23 24 32 33 35 42 44 53 55 62 64 73 82 85 94
  giaosuxoay..................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  quangninh279..................................33 35 36 38 42 44 45 47 60 62 63 65 71 72 74 79 90 92 97 99
  Uyennhi2019..................................04 07 08 09 14 17 18 19 44 47 48 49 74 77 78 79 84 87 88 89
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:54:05)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 14/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mrpts : trúng loto 35* 65* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 65* 67* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 26* thưởng 3000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 96** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 48* thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 48* 02* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 76* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 17* thưởng 3000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 69* 96** thưởng 9000 xu.
  @ThanhTung2014 : trúng loto 88* 64* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 44* thưởng 6000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 69* 97* thưởng 12000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 17* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 12** thưởng 12000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 18* 81* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @girlcity : trúng loto 83* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 64* thưởng 10000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 02* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 88* 44* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 12** thưởng 18000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 48* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 12** thưởng 30000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 44* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 64* 48* thưởng 24000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 02* 70* thưởng 24000 xu.


  NICK- 11/01 - - 12/01 - - 13/01 - - 14/01 -
  DonaldTrump4524*20*11*64* 48*
  HoaMauDon35*86*03*02* 70*
  anquanhnam............38*43* 67*12**
  vungtroisohoc............40* 20*51* 15*48*
  loveyouloveyou............29*04*12**
  Hoalanrung............38*06* 64* 46*44*
  bietphailamsaoday........................51* 15*44*
  saptrungtoroi........................92*64*
  chinh1689482997........................64*64*
  xosoxmien........................92*69* 97*
  adayroihihi........................15* 51*17*
  quochuy92........................92*12**
  vhg123........................57*18* 81*
  happyday........................84*64*
  girlcity........................51* 15*83*
  tinhtuoisang........................59*64*
  yeusohoc........................06*02*
  dieuanh96........................06*88* 44*
  mrpts....................................35* 65*
  sohochaylam....................................65* 67*
  nonanoni....................................88*
  Cucvang....................................26*
  ongbau_1980....................................96**
  HoangMinhTu....................................83*
  Xyz18....................................48*
  haiyen1295....................................48* 02*
  locroitrungdau....................................12**
  toilatoi7x....................................48*
  TranDung64....................................76*
  Cauamhanoi....................................44*
  visaolaithe....................................83*
  Dodonguyen....................................64*
  minhquang2016....................................58*
  thuhuyengirl....................................17*
  Tony02....................................69* 96**
  ThanhTung2014....................................88* 64*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Hoiyeulo : Chốt 11 số có 64 thưởng 9090 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @LamTu_1986 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @zozozo : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 64 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @Cauamhanoi : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @ThanhTung2014 : Chốt 10 số có 64 thưởng 20000 xu.
  @bietphailamsaoday : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 64 thưởng 10000 xu.


  NICK- 13/01 - - 14/01 -
  sohochaylam03 04 05 09 13 14 23 35 44 45 49 53 54 59 63 69 85 94 95 9950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Cauamhanoi07 44 12 43 45 73 33 50 38 37 02 95 68 21 96 40 09 18 83 7501 11 21 31 41 51 61 71 81 91 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  ThanhTung201400 11 22 33 44 55 66 77 88 9946 64 49 94 47 74 43 34 67 76
  bietphailamsaoday04 06 07 08 31 33 34 35 40 42 43 44 80 86 88 89 95 97 98 9909 19 29 39 49 59 69 79 89 99 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  giaosuxoay40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3901 03 04 08 09 41 43 44 48 49 61 63 64 68 69 71 73 74 78 79
  chinh1689482997.................73 37 39 93 06 60 68 86 63 36 17 78 87 79 97 64 46 18 19 91
  numoneyee.................04 13 18 28 36 45 46 48 54 55 63 64 66 68 73 75 84 86 93 95
  Hoiyeulo.................10 11 14 15 16 46 51 54 59 64 95
  Npt.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  ongbau_1980.................02 20 24 42 46 64 04 40 11 66 16 61 00 44 22 33 69 96 56 65
  quochuy92.................00 01 03 04 09 30 31 36 37 38 63 64 65 67 68 90 91 92 94 95
  tuankhang1980.................63 36 37 06 81 87 60 66 98 29 22 35 46 64 69 12 33 89 65 45
  LamTu_1986.................00 22 33 77 88 26 62 82 46 64 10 11 03 30 49 91 16 20 06 76
  ductrinh.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  babylove.................03 04 09 13 19 21 31 34 43 49 54 59 61 63 64 73 81 89 91 94
  haiyen1295.................00 04 07 10 17 25 34 35 37 40 44 47 55 64 65 70 74 77 80 95
  HoangToan.................19 91 37 73 55 15 51 33 79 97 00 28 82 46 64 24 42 06 60 88
  zozozo.................10 14 18 19 20 24 28 29 40 44 48 49 60 64 68 69 90 94 98 99
  danv411.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Galaxy.................04 09 14 16 18 31 36 40 41 45 46 54 61 64 68 69 81 86 90 96
  ptsmr.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:54:13)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 15/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @chuoi : trúng loto 01* 10* 27* thưởng 9000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 01* 10* thưởng 10000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 26* 62* thưởng 10000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 21* 05* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @danv411 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 84* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 40* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 27* thưởng 5000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 33*** thưởng 9000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 24* 33*** thưởng 12000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 74* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 21* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 24* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 74* thưởng 5000 xu.
  @AOVAICHUONG : trúng loto 94* 51* thưởng 6000 xu.
  @Dedan3cang : trúng loto 13* thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 91* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 13* thưởng 10000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 81** 13* thưởng 18000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 40* thưởng 6000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 22* 24* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @bietphailamsaoday : trúng loto 33*** 88* thưởng 36000 xu.
  @happyday : trúng loto 20* thưởng 9000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 24* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @vungtroisohoc : trúng loto 20* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @HoaMauDon : trúng loto 13* thưởng 15000 xu.


  NICK- 11/01 - - 12/01 - - 13/01 - - 14/01 - - 15/01 -
  HoaMauDon35*86*03*02* 70*13*
  vungtroisohoc............40* 20*51* 15*48*20*
  bietphailamsaoday........................51* 15*44*33*** 88*
  happyday........................84*64*20*
  yeusohoc........................06*02*24*
  nonanoni....................................88*91*
  Cucvang....................................26*13*
  ongbau_1980....................................96**81** 13*
  TranDung64....................................76*77*
  visaolaithe....................................83*40*
  minhquang2016....................................58*94*
  Tony02....................................69* 96**22* 24*
  chuoi................................................01* 10* 27*
  ptsmr................................................01* 10*
  dongkhanh1994................................................26* 62*
  hoahuong................................................24*
  giacatgia................................................21*
  ditimbachthu................................................91*
  chot10trung1................................................21* 05*
  Thuminh................................................20*
  danv411................................................74*
  ductrinh................................................84*
  Ronaldo7................................................40*
  mamalanlan................................................51*
  Galaxy................................................27*
  ViettelDaily................................................24*
  quangninh279................................................33***
  chutheanh................................................24* 33***
  binbinhn................................................74*
  luonluontop1................................................21*
  danvietanhhung................................................24*
  TLong888................................................74*
  AOVAICHUONG................................................94* 51*
  Dedan3cang................................................13*
  timlo2nhay................................................05*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @langthangtimso : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 14 số có 10 thưởng 7142 xu.
  @giacatgia : Chốt 12 số có 10 thưởng 8333 xu.
  @kyniemxua : Chốt 19 số có 10 thưởng 5263 xu.
  @AOVAICHUONG : Chốt 18 số có 10 thưởng 5555 xu.
  @anhQuanday : Chốt 16 số có 10 thưởng 6250 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 14 số có 10 thưởng 7142 xu.
  @vinamilk : Chốt 14 số có 10 thưởng 7142 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @ptsmr : Chốt 20 số có 10 thưởng 10000 xu.


  NICK- 14/01 - - 15/01 -
  ptsmr70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  langthangtimso.................10 11 17 18 20 21 27 28 30 31 37 38 60 61 67 68 70 71
  Ronaldo7.................10 12 13 15 17 30 32 33 35 37 50 52 53 55
  giacatgia.................00 01 02 07 08 10 11 16 17 19 61 62
  kyniemxua.................10 11 12 14 16 30 31 32 34 36 50 51 52 54 56 60 61 62 64
  AOVAICHUONG.................03 05 10 20 24 30 33 37 42 43 49 51 61 62 64 86 94 97
  anhQuanday.................01 02 03 07 10 11 12 16 30 34 38 39 43 47 48 49
  chutichhoidong.................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53
  vinamilk.................10 11 17 19 20 26 28 29 44 46 47 48 53 55
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:54:19)
 7. Bocubin22

  Bocubin22

  Đ.Ký:
  14/01/2020
  Bài viết:
  5
  Được thích:
  7
  Xu:
  7,160
  Giới tính:
  Nam
  Còn em thiếu
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:54:21)
 8. Bocubin22

  Bocubin22

  Đ.Ký:
  14/01/2020
  Bài viết:
  5
  Được thích:
  7
  Xu:
  7,160
  Giới tính:
  Nam
  Chốt dàn đặc biệt 20 số
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:54:25)
 9. Bocubin22

  Bocubin22

  Đ.Ký:
  14/01/2020
  Bài viết:
  5
  Được thích:
  7
  Xu:
  7,160
  Giới tính:
  Nam
  Trúng 10
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:54:27)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 16/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @mrpts : trúng loto 29* 92* thưởng 10000 xu.
  @xoay : trúng loto 19* thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 91* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 32* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 37* thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 91* 19* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 20* thưởng 3000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 37* thưởng 3000 xu.
  @songque38 : trúng loto 37* 20* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 60* 31* thưởng 6000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 50* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 20* thưởng 5000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 12** thưởng 6000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 31* 12** thưởng 9000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 99* 44* thưởng 6000 xu.
  @alololo : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 22* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 22* 71* thưởng 6000 xu.
  @Hoiyeulo : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @mytamido : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @tanbangphongthan : trúng loto 82* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 29* 94* thưởng 20000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 31* 71* thưởng 20000 xu.
  @chuoi : trúng loto 93* 38* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 71* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 20* thưởng 6000 xu.
  @danv411 : trúng loto 60* thưởng 10000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 83* 89* thưởng 12000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 29* thưởng 10000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Cucvang : trúng loto 82* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 60* thưởng 9000 xu.
  @Tony02 : trúng loto 32* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @happyday : trúng loto 83* thưởng 20000 xu.


  NICK- 13/01 - - 14/01 - - 15/01 - - 16/01 -
  happyday84*64*20*83*
  Cucvang............26*13*82*
  visaolaithe............83*40*60*
  Tony02............69* 96**22* 24*32*
  ductrinh........................84*29* 94*
  binbinhn........................74*31* 71*
  chuoi........................01* 10* 27*93* 38*
  ditimbachthu........................91*29*
  hoahuong........................24*71*
  Thuminh........................20*20*
  danv411........................74*60*
  Galaxy........................27*31*
  mamalanlan........................51*38*
  chutheanh........................24* 33***92*
  luonluontop1........................21*83* 89*
  dongkhanh1994........................26* 62*89*
  TLong888........................74*29*
  timlo2nhay........................05*71*
  mrpts....................................29* 92*
  xoay....................................19*
  hyvongwin....................................22*
  chinh1689482997....................................91*
  vinamilk....................................32*
  numoneyee....................................37*
  anhQuanday....................................83*
  toilatoi7x....................................37*
  HoangMinhTu....................................22*
  danhnhothoi....................................89*
  mo3cang....................................89*
  Uyennhi2019....................................91* 19*
  bachthu3nhay....................................20*
  CatLinhHD....................................83*
  tinhtuoisang....................................50*
  chutichhoidong....................................37*
  songque38....................................37* 20*
  thuyanh29....................................12**
  buihung88....................................60* 31*
  chidanh1con....................................89*
  AnBao....................................50*
  vietkieudanhlo....................................71*
  Cauamhanoi....................................20*
  vhg123....................................12**
  giaosuxoay....................................31* 12**
  muahe2019....................................99* 44*
  alololo....................................29*
  kocannoinhieu....................................22*
  babylove....................................22* 71*
  Hoiyeulo....................................62*
  mytamido....................................29*
  tanbangphongthan....................................82*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @numoneyee : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @sohochaylam : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @toilatoi7x : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @HoangMinhTu : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 82 thưởng 5263 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 82 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 82 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kyniemxua : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : Chốt 20 số có 82 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @ptsmr : Chốt 20 số có 82 thưởng 15000 xu.


  NICK- 14/01 - - 15/01 - - 16/01 -
  ptsmr70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6900 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  kyniemxua.................10 11 12 14 16 30 31 32 34 36 50 51 52 54 56 60 61 62 6400 02 03 04 10 12 13 14 60 62 63 64 70 72 73 74 80 82 83 84
  Ronaldo7.................10 12 13 15 17 30 32 33 35 37 50 52 53 5501 23 27 32 33 37 41 42 47 51 63 72 73 81 82 83 87 91 92 97
  anhQuanday.................01 02 03 07 10 11 12 16 30 34 38 39 43 47 48 4945 09 79 55 73 62 40 96 39 41 85 78 43 92 82 56 33 17 51 67
  numoneyee..................................02 08 16 19 22 26 28 39 46 48 52 59 62 66 68 82 86 89 98 99
  sohochaylam..................................31 95 62 22 82 00 97 08 12 67 03 90 32 77 46 27 92 05 34 45
  HoaHeoTan_87..................................08 18 28 38 48 58 68 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 98 33
  Uyennhi2019..................................81 93 02 72 59 40 27 12 82 88 26 20 94 01 15 77 76 46 45 73
  Dodonguyen..................................12 21 17 71 26 62 67 76 51 01 23 32 28 82 73 37 78 87 30 15
  haiyen1295..................................02 03 05 07 32 33 35 37 42 43 45 47 62 63 65 67 82 83 85 87
  NetCaFe..................................02 11 20 31 39 48 57 66 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93
  toilatoi7x..................................01 06 15 27 36 37 42 45 46 47 51 55 56 65 72 81 82 91 92 97
  HoangMinhTu..................................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  songque38..................................04 15 17 22 24 35 37 42 44 47 55 62 64 65 74 77 82 92 95 97
  visaolaithe..................................88 71 52 81 39 59 04 69 15 73 86 78 47 27 03 28 58 77 82 45
  hoahuong..................................02 09 19 25 29 34 39 45 52 54 55 64 65 72 74 75 82 84 89 92
  dongkhanh1994..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 20 21 23 24 25 26 27 28 29
  mrpts..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  Thuminh..................................02 20 12 21 22 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:54:36)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này