PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG MỞ BÁT THÁNG 01/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:51:25)
 2. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 01/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @happyday : trúng loto 68* 63* thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 63* 29* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 10* thưởng 5000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 91* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @motobike : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 94* thưởng 5000 xu.
  @zozozo : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 05* thưởng 3000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 51* thưởng 5000 xu.
  @songque38 : trúng loto 41* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 46* 51* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 68* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @cuhong : trúng loto 05* thưởng 5000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 81* thưởng 5000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @alololo : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @kocannoinhieu : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 29* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 46* thưởng 6000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 51* 89* thưởng 12000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 63* 36* thưởng 12000 xu.
  @Champions : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 68* thưởng 9000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 84* thưởng 9000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 - - 01/01 -
  chot10trung119*91*68*
  saptrungtoroi05*64* 12*84*
  danhnhothoi11* 83*48* 86*84*
  alololo............45*46*
  emtapdanhlo............77**67*
  kocannoinhieu............98*51*
  Cucvang............98*33*
  thienduong01............67* 71*29*
  thuyanh29............71* 17* 45*84*
  CatLinhHD............64*67*
  chutichhoidong............45* 54*46*
  loveyouloveyou............77**51* 89*
  sohochaylam............12*05*
  langthangtimso............12* 64*63* 36*
  Champions............75*84*
  happyday........................68* 63*
  toilatoi7x........................63* 29*
  Npt........................10*
  quangninh279........................91*
  haiyen1295........................41*
  yeusohoc........................84*
  Cauamhanoi........................05*
  motobike........................05*
  Ronaldo7........................84*
  giangmobile........................89*
  ductrinh........................94*
  zozozo........................84*
  dieuanh96........................05*
  Hoalanrung........................51*
  songque38........................41*
  muahe2019........................33*
  vungtroisohoc........................46* 51*
  xosoxmien........................51*
  lode2019........................68*
  HoaHeoTan_87........................51*
  vietkieudanhlo........................99*
  cuhong........................05*
  Nam_Dai_Duong........................81*
  Xyz18........................33*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @girlcity : Chốt 13 số có 05 thưởng 7692 xu.
  @anhnumberone : Chốt 15 số có 05 thưởng 6666 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 17 số có 05 thưởng 5882 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @dongkhanh1994 : Chốt 19 số có 05 thưởng 5263 xu.
  @motobike : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 15 số có 05 thưởng 6666 xu.
  @tuandjgj : Chốt 20 số có 05 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 05 thưởng 10000 xu.
  @Champions : Chốt 20 số có 05 thưởng 10000 xu.
  @chutheanh : Chốt 20 số có 05 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 05 thưởng 15000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 - - 01/01 -
  giacatgia07 08 17 32 41 42 50 51 52 60 61 62 70 71 78 80 87 88 97 9800 03 06 08 21 24 26 28 60 62 64 67 71 73 76 79 80 82 85 8804 14 24 34 44 54 64 74 84 94 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  Ronaldo7.................08 13 17 22 23 28 32 33 37 42 53 62 68 73 77 78 82 87 88 9709 19 29 39 49 59 69 79 89 99 05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  Champions.................00 02 08 16 17 29 32 33 36 42 57 58 59 61 62 64 67 76 78 8300 02 05 10 11 17 19 22 34 36 37 41 42 57 63 73 74 82 83 84
  chutheanh.................36 63 68 86 48 84 08 80 58 85 39 93 89 98 35 53 03 30 34 4309 90 59 95 05 50 57 75 07 70 00 55 02 20 52 25 04 40 54 45
  girlcity..................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 05 15 25
  anhnumberone..................................00 02 03 05 09 41 45 46 48 49 50 54 55 57 58
  xosoxmien..................................03 04 05 06 23 24 25 26 53 54 55 56 63 64 65 66 73 74 75 76
  dieuanh96..................................02 05 06 15 28 32 38 42 46 48 55 56 65 66 75 78 82
  haiyen1295..................................68 17 50 57 54 56 84 29 75 79 91 01 24 05 20 43 07 28 03 58
  dongkhanh1994..................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 50 51 52 53 54 56 57 58 59
  motobike..................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 07 17 27 37 47 57 67 77 87 97
  locroitrungdau..................................05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  loveyouloveyou..................................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 06 16 26 36 46
  tuandjgj..................................05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:51:35)
 3. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 02/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @bietphailamsaoday : trúng loto 04** 14* 41* thưởng 12000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 01* 10* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @girlcity : trúng loto 29* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 19* thưởng 3000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 34* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 29* 82** thưởng 9000 xu.
  @mrpts : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 76** 77* thưởng 9000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 18* thưởng 3000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 31* thưởng 5000 xu.
  @Emtapdanhde78 : trúng loto 76** thưởng 10000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 48* thưởng 3000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 04** 86* thưởng 9000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 76** thưởng 10000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 10* 86* thưởng 6000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 31* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 56* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 31* 01* thưởng 20000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 76** 88* thưởng 30000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 76** thưởng 20000 xu.
  @quangninh279 : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 34* thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 10* thưởng 6000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 86* 77* thưởng 12000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 69* thưởng 6000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 10* 86* thưởng 12000 xu.
  @happyday : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 11* thưởng 6000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : trúng loto 31* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 29* thưởng 9000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 34* thưởng 9000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 10* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 34* thưởng 12000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 -
  chot10trung119*91*68*88*
  saptrungtoroi05*64* 12*84*34*
  kocannoinhieu............98*51*29*
  chutichhoidong............45* 54*46*34*
  loveyouloveyou............77**51* 89*10*
  Npt........................10*31* 01*
  ductrinh........................94*76** 88*
  Ronaldo7........................84*76**
  quangninh279........................91*38*
  Cauamhanoi........................05*34*
  zozozo........................84*38*
  dieuanh96........................05*10*
  Hoalanrung........................51*86* 77*
  vungtroisohoc........................46* 51*69*
  xosoxmien........................51*10* 86*
  happyday........................68* 63*38*
  HoaHeoTan_87........................51*11*
  Nam_Dai_Duong........................81*31*
  bietphailamsaoday....................................04** 14* 41*
  Chetvidep6789....................................01* 10*
  Thuminh....................................18*
  tuankhang1980....................................38*
  DonaldTrump45....................................11*
  giacatgia....................................34*
  girlcity....................................29*
  chinh1689482997....................................58*
  vinamilk....................................38*
  anhQuanday....................................34*
  locroitrungdau....................................19*
  mamalanlan....................................18*
  giaosuxoay....................................34*
  mo3cang....................................69*
  ditimbachthu....................................29* 82**
  mrpts....................................14*
  ongbau_1980....................................56*
  TranDung64....................................76** 77*
  numoneyee....................................12*
  Xuanmai12345....................................18*
  TLong888....................................31*
  Emtapdanhde78....................................76**
  visaolaithe....................................48*
  hatay88....................................77*
  HaiNam92....................................04** 86*
  xauzai88....................................76**
  hyvongwin....................................10* 86*
  ngandoan....................................31*
  Dodonguyen....................................56*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chinh1689482997 : Chốt 18 số có 04 thưởng 5555 xu.
  @babylove : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @TranDung64 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @Baodiep85 : Chốt 16 số có 04 thưởng 6250 xu.
  @yingyang07 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @Nam_Dai_Duong : Chốt 12 số có 04 thưởng 8333 xu.
  @HaiNam92 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @tuankhang1980 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @mrpts : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @girlcity : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @locroitrungdau : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.
  @loveyouloveyou : Chốt 20 số có 04 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @chutheanh : Chốt 20 số có 04 thưởng 15000 xu.


  NICK- 31/12 - - 01/01 - - 02/01 -
  chutheanh36 63 68 86 48 84 08 80 58 85 39 93 89 98 35 53 03 30 34 4309 90 59 95 05 50 57 75 07 70 00 55 02 20 52 25 04 40 54 4509 90 59 95 15 51 56 65 50 00 55 05 04 40 54 45 01 10 06 60
  girlcity.................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 05 15 2500 02 04 05 09 20 22 24 25 29 50 52 54 55 59 70 72 74 75 79
  locroitrungdau.................05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 00 19 28 37 46 55 64 73 82 9104 11 17 21 26 27 31 36 44 54 57 66 67 71 76 77 81 84 86 94
  loveyouloveyou.................05 15 25 35 45 55 65 75 85 95 06 16 26 36 4620 90 44 01 93 92 15 81 87 82 54 38 53 41 84 04 30 55 50 95
  chinh1689482997..................................04 06 24 40 44 46 60 64 84 28 88 31 93 57 70 52 89 98
  babylove..................................01 04 05 08 09 10 13 14 17 18 22 23 26 27 29 62 63 65 68 69
  bachthu3nhay..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  TranDung64..................................06 16 26 36 46 56 66 76 86 96 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  kocannoinhieu..................................04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
  Baodiep85..................................59 95 09 90 13 31 68 86 04 40 45 54 63 36 18 81
  yingyang07..................................04 40 14 41 24 42 34 43 44 54 45 64 46 74 47 84 48 94 49 89
  Nam_Dai_Duong..................................44 99 49 94 40 45 90 95 59 09 54 04
  HaiNam92..................................93 66 05 75 96 84 04 92 17 54 20 07 85 98 08 23 34 15 35 52
  AnBao..................................02 04 13 15 22 24 28 33 42 48 55 64 68 73 75 82 84 88 93 95
  tuankhang1980..................................04 06 07 08 13 15 16 17 40 42 43 44 70 71 77 79 95 97 98 99
  hoahuong..................................03 04 06 07 12 13 15 16 21 22 24 25 70 76 77 79 94 95 97 98
  mrpts..................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (23/01/2020 at 22:05:36) , TranDung64 (28/01/2020 at 18:51:43)
 4. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 03/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @AnBao : trúng loto 37** 60* thưởng 15000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 07* thưởng 3000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 50* 50* thưởng 6000 xu.
  @motobike : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 50* 50* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 73* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 39* 38* thưởng 6000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 50* thưởng 5000 xu.
  @huan : trúng loto 02* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 86** thưởng 6000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 36* 60* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 63* thưởng 5000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 86** thưởng 10000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 43* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @Champions : trúng loto 23* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 73* thưởng 5000 xu.
  @linhtv1983 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @runathom_1983 : trúng loto 79* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @chinh1689482997 : trúng loto 89* thưởng 10000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 86** thưởng 12000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 30* thưởng 6000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 02* 43* thưởng 12000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 39* 38* thưởng 12000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 86** thưởng 20000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 75* thưởng 6000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 06* 60* thưởng 12000 xu.
  @Emtapdanhde78 : trúng loto 84* thưởng 6000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 82** thưởng 20000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Npt : trúng loto 30* thưởng 15000 xu.
  @Hoalanrung : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 43* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @kocannoinhieu : trúng loto 79* thưởng 12000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 86** thưởng 40000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 63* 36* thưởng 30000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 - - 03/01 -
  chot10trung119*91*68*88*63* 36*
  kocannoinhieu............98*51*29*79*
  chutichhoidong............45* 54*46*34*86**
  Npt........................10*31* 01*30*
  Hoalanrung........................51*86* 77*38*
  xosoxmien........................51*10* 86*43*
  chinh1689482997....................................58*89*
  anhQuanday....................................34*86**
  giacatgia....................................34*30*
  locroitrungdau....................................19*30*
  numoneyee....................................12*02* 43*
  mo3cang....................................69*39* 38*
  bietphailamsaoday....................................04** 14* 41*86**
  ongbau_1980....................................56*75*
  visaolaithe....................................48*43*
  hatay88....................................77*06* 60*
  Emtapdanhde78....................................76**84*
  hyvongwin....................................10* 86*82**
  ngandoan....................................31*38*
  AnBao................................................37** 60*
  NetCaFe................................................07*
  ViettelDaily................................................43*
  anquanhnam................................................50* 50*
  motobike................................................43*
  thuyanh29................................................50* 50*
  Cucvang................................................73*
  bachthu3nhay................................................43*
  Uyennhi2019................................................39* 38*
  nonanoni................................................86**
  tinhtuoisang................................................50*
  langthangtimso................................................50*
  huan................................................02*
  shopeone................................................33*
  buihung88................................................86**
  chutheanh................................................36* 60*
  baoanhthu................................................63*
  danhnhothoi................................................86**
  toilatoi7x................................................43*
  danv411................................................36*
  Champions................................................23*
  Xyz18................................................73*
  linhtv1983................................................30*
  runathom_1983................................................79*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @Champions : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @langthangtimso : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @MeoCon1999 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @DonaldTrump45 : Chốt 7 số có 43 thưởng 14285 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @buihung88 : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @NetCaFe : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 43 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @kocannoinhieu : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @Baodiep85 : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.
  @AnBao : Chốt 20 số có 43 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @chutheanh : Chốt 20 số có 43 thưởng 20000 xu.


  NICK- 31/12 - - 01/01 - - 02/01 - - 03/01 -
  chutheanh36 63 68 86 48 84 08 80 58 85 39 93 89 98 35 53 03 30 34 4309 90 59 95 05 50 57 75 07 70 00 55 02 20 52 25 04 40 54 4509 90 59 95 15 51 56 65 50 00 55 05 04 40 54 45 01 10 06 6039 93 34 43 36 63 81 18 60 10 56 65 89 98 84 48 13 31 68 86
  kocannoinhieu..................................04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 05 14 23 32 41 50 69 78 87 9608 18 28 38 48 58 68 78 88 98 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  Baodiep85..................................59 95 09 90 13 31 68 86 04 40 45 54 63 36 18 8164 46 69 96 14 41 19 91 89 98 34 43 38 83 48 84 00 55 05 50
  AnBao..................................02 04 13 15 22 24 28 33 42 48 55 64 68 73 75 82 84 88 93 9540 43 48 49 52 57 58 59 61 66 67 68 70 75 76 77 93 94 95 98
  Champions...................................................00 02 05 17 33 36 37 43 49 51 63 64 67 68 73 76 78 81 82 98
  langthangtimso...................................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  MeoCon1999...................................................03 07 12 16 21 25 30 34 43 49 52 58 61 67 70 76 85 89 94 98
  DonaldTrump45...................................................41 25 52 16 61 43 98
  ductrinh...................................................15 51 16 61 24 42 43 52 97 98
  buihung88...................................................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  happyday...................................................05 07 13 15 23 25 27 31 33 41 43 45 51 61 63 77 81 87 95 97
  NetCaFe...................................................01 07 10 16 25 29 34 38 43 47 52 56 61 65 70 74 83 89 92 98
  thuhuyengirl...................................................06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (04/01/2020 at 16:21:02) , TranDung64 (28/01/2020 at 18:52:33)
 5. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 04/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @DonaldTrump45 : trúng loto 79* 97* 71* thưởng 9000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 35* 53* thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 67* 98* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @chuoi : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 98* 61* thưởng 6000 xu.
  @songque38 : trúng loto 54* 06* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 99* thưởng 3000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 79* thưởng 5000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 99* 98* thưởng 6000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 88* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 84* thưởng 3000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 06* thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 71* thưởng 3000 xu.
  @dongkhanh1994 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 67* 98* thưởng 6000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 54* thưởng 5000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 11* thưởng 3000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 19*** 84* thưởng 12000 xu.
  @Baodiep85 : trúng loto 61* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 35* 53* thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 67* thưởng 10000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 67* 98* thưởng 12000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 07** thưởng 12000 xu.
  @AnBao : trúng loto 71* thưởng 6000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 61* thưởng 6000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 79* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 19*** thưởng 18000 xu.
  @linhtv1983 : trúng loto 70* thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @giacatgia : trúng loto 15* thưởng 9000 xu.
  @visaolaithe : trúng loto 79* 97* thưởng 18000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 86* thưởng 9000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @Npt : trúng loto 19*** thưởng 60000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chot10trung1 : trúng loto 88* thưởng 18000 xu.


  NICK- 30/12 - - 31/12 - - 01/01 - - 02/01 - - 03/01 - - 04/01 -
  chot10trung119*91*68*88*63* 36*88*
  Npt........................10*31* 01*30*19***
  giacatgia....................................34*30*15*
  visaolaithe....................................48*43*79* 97*
  ongbau_1980....................................56*75*86*
  hyvongwin....................................10* 86*82**35*
  danv411................................................36*35* 53*
  NetCaFe................................................07*54*
  ViettelDaily................................................43*67*
  anquanhnam................................................50* 50*67* 98*
  thuyanh29................................................50* 50*07**
  AnBao................................................37** 60*71*
  Cucvang................................................73*61*
  bachthu3nhay................................................43*67*
  tinhtuoisang................................................50*79*
  danhnhothoi................................................86**19***
  linhtv1983................................................30*70*
  DonaldTrump45............................................................79* 97* 71*
  Galaxy............................................................35* 53*
  Thuminh............................................................86*
  hoahuong............................................................67* 98*
  vinamilk............................................................88*
  kyniemxua............................................................67*
  mamalanlan............................................................54*
  TranDung64............................................................67*
  saptrungtoroi............................................................11*
  chuoi............................................................47*
  loveyouloveyou............................................................86*
  ditimbachthu............................................................98* 61*
  songque38............................................................54* 06*
  mrpts............................................................49*
  vungtroisohoc............................................................99*
  tuandjgj............................................................79*
  HaiNam92............................................................99* 98*
  Xuanmai12345............................................................88*
  chidanh1con............................................................67*
  HoaHeoTan_87............................................................84*
  danvietanhhung............................................................06*
  CatLinhHD............................................................71*
  dongkhanh1994............................................................67*
  quochuy92............................................................67* 98*
  adayroihihi............................................................47*
  ptsmr............................................................67*
  vietkieudanhlo............................................................54*
  Chetvidep6789............................................................11*
  Dodonguyen............................................................19*** 84*
  Baodiep85............................................................61*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @TranDung64 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @Xuanmai12345 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @CatLinhHD : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 17 số có 49 thưởng 5882 xu.
  @vinamilk : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 49 thưởng 5263 xu.
  @thuyanh29 : Chốt 17 số có 49 thưởng 5882 xu.
  @vhg123 : Chốt 20 số có 49 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @chutheanh : Chốt 20 số có 49 thưởng 25000 xu.


  NICK- 31/12 - - 01/01 - - 02/01 - - 03/01 - - 04/01 -
  chutheanh36 63 68 86 48 84 08 80 58 85 39 93 89 98 35 53 03 30 34 4309 90 59 95 05 50 57 75 07 70 00 55 02 20 52 25 04 40 54 4509 90 59 95 15 51 56 65 50 00 55 05 04 40 54 45 01 10 06 6039 93 34 43 36 63 81 18 60 10 56 65 89 98 84 48 13 31 68 8619 91 29 92 79 97 74 47 94 49 99 44 24 42 69 96 14 41 64 46
  TranDung64....................................................................00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  HoangToan....................................................................21 81 63 83 45 65 85 27 47 67 29 49 31 35 39 53 73 93 13 17
  bachthu3nhay....................................................................00 10 17 19 29 30 35 37 44 47 49 55 64 65 67 74 80 85 94 99
  Xuanmai12345....................................................................03 30 89 98 49 94 72 27 17 71 45 54 63 36 25 52 28 82 46 64
  CatLinhHD....................................................................33 35 36 37 39 43 45 46 47 49 63 65 66 67 69 93 95 96 97 99
  danvietanhhung....................................................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36
  vinamilk....................................................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  ongbau_1980....................................................................22 02 20 27 72 26 62 67 76 58 85 49 94 35 53 36 63 37 73 47
  vungtroisohoc....................................................................03 09 16 19 21 26 36 43 46 49 53 61 63 71 73 76 81 89 91 99
  Thuminh....................................................................09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 69 96 79 97 89 98 99
  thuyanh29....................................................................03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 05 14 23 32 41 50 69
  vhg123....................................................................43 46 47 48 49 52 53 54 57 59 60 61 62 64 66 68 74 75 81 82
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (23/01/2020 at 22:06:37) , TranDung64 (28/01/2020 at 18:52:41)
 6. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 05/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @HoangMinhTu : trúng loto 95* 59* 47* thưởng 9000 xu.
  @ductrinh : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 49* thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 47* 64** thưởng 9000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 64** thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @dieuanh96 : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 12* thưởng 3000 xu.
  @xoay : trúng loto 93* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 12* thưởng 5000 xu.
  @Champions : trúng loto 29* thưởng 3000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 54* thưởng 3000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @Amata77 : trúng loto 73** thưởng 6000 xu.
  @Tieuthantai3968 : trúng loto 08* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @DonaldTrump45 : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @Thuminh : trúng loto 54* thưởng 6000 xu.
  @mamalanlan : trúng loto 81* thưởng 6000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 00* 73** thưởng 18000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 12* 21* thưởng 12000 xu.
  @chuoi : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 36* thưởng 6000 xu.
  @mrpts : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 73** 70* thưởng 18000 xu.
  @songque38 : trúng loto 95* thưởng 6000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 36* thưởng 10000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng loto 62* thưởng 6000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 88* thưởng 6000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 59* 95* thưởng 12000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 66* thưởng 6000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 43* thưởng 6000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 88* thưởng 10000 xu.
  @Chetvidep6789 : trúng loto 74* 47* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @danv411 : trúng loto 49* 94* thưởng 30000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 62* thưởng 15000 xu.
  @linhtv1983 : trúng loto 00* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @visaolaithe : trúng loto 55* 00* 12* thưởng 36000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 88* thưởng 12000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 12* 21* thưởng 24000 xu.


  NICK- 02/01 - - 03/01 - - 04/01 - - 05/01 -
  visaolaithe48*43*79* 97*55* 00* 12*
  ongbau_198056*75*86*88*
  hyvongwin10* 86*82**35*12* 21*
  danv411............36*35* 53*49* 94*
  anquanhnam............50* 50*67* 98*62*
  linhtv1983............30*70*00*
  DonaldTrump45........................79* 97* 71*94*
  Thuminh........................86*54*
  mamalanlan........................54*81*
  vinamilk........................88*00* 73**
  kyniemxua........................67*12* 21*
  chuoi........................47*59* 95*
  ditimbachthu........................98* 61*36*
  mrpts........................49*36*
  TranDung64........................67*73** 70*
  songque38........................54* 06*95*
  Galaxy........................35* 53*36*
  Xuanmai12345........................88*62*
  tuandjgj........................79*88*
  HaiNam92........................99* 98*59* 95*
  HoaHeoTan_87........................84*66*
  CatLinhHD........................71*43*
  quochuy92........................67* 98*88*
  Chetvidep6789........................11*74* 47*
  HoangMinhTu....................................95* 59* 47*
  ductrinh....................................49*
  chinh1689482997....................................49*
  Ronaldo7....................................12*
  haiyen1295....................................64**
  zozozo....................................64**
  vhg123....................................47* 64**
  locroitrungdau....................................64**
  HoangToan....................................12*
  dieuanh96....................................12*
  giaosuxoay....................................73**
  binbinhn....................................36*
  nonanoni....................................47*
  giangmobile....................................73**
  sohochaylam....................................12*
  xoay....................................93*
  xauzai88....................................12*
  Champions....................................29*
  toilatoi7x....................................54*
  anhnumberone....................................43*
  Amata77....................................73**
  Tieuthantai3968....................................08*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @happyday : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @chinh1689482997 : Chốt 19 số có 21 thưởng 5263 xu.
  @dieuanh96 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @Tieuthantai3968 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @chidanh1con : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @runathom_1983 : Chốt 15 số có 21 thưởng 6666 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @chuoi : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @numoneyee : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.
  @songque38 : Chốt 20 số có 21 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @bachthu3nhay : Chốt 20 số có 21 thưởng 10000 xu.
  @danvietanhhung : Chốt 19 số có 21 thưởng 10526 xu.
  @HoangToan : Chốt 18 số có 21 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 5 NGÀY
  @chutheanh : Chốt 20 số có 21 thưởng 25000 xu.


  NICK- 01/01 - - 02/01 - - 03/01 - - 04/01 - - 05/01 -
  chutheanh09 90 59 95 05 50 57 75 07 70 00 55 02 20 52 25 04 40 54 4509 90 59 95 15 51 56 65 50 00 55 05 04 40 54 45 01 10 06 6039 93 34 43 36 63 81 18 60 10 56 65 89 98 84 48 13 31 68 8619 91 29 92 79 97 74 47 94 49 99 44 24 42 69 96 14 41 64 4617 71 12 21 18 81 45 54 59 95 67 76 62 26 13 31 68 86 36 63
  bachthu3nhay...................................................00 10 17 19 29 30 35 37 44 47 49 55 64 65 67 74 80 85 94 9901 05 07 08 09 21 25 27 28 29 31 35 37 38 39 61 65 67 68 69
  danvietanhhung...................................................40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 3601 02 03 06 07 21 22 23 26 27 51 52 53 56 57 81 82 83 86
  HoangToan...................................................21 81 63 83 45 65 85 27 47 67 29 49 31 35 39 53 73 93 13 1721 20 22 23 24 25 26 70 71 73 75 72 76 78 79 18 81 62
  anhnumberone....................................................................01 04 06 08 21 24 26 28 71 74 76 78 81 84 86 88 91 94 96 98
  Ronaldo7....................................................................06 15 16 21 25 30 31 40 51 58 60 61 68 70 76 85 86 88 95 98
  happyday....................................................................01 03 04 05 07 21 22 23 25 29 61 65 67 68 69 92 94 95 96 98
  chinh1689482997....................................................................08 80 03 30 85 58 26 62 44 04 40 86 68 12 21 17 70 07 18
  dieuanh96....................................................................45 01 27 88 11 52 62 85 29 50 61 21 96 43 64 81 25 60 36 20
  xosoxmien....................................................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  Tieuthantai3968....................................................................01 10 11 66 12 21 13 31 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91
  chidanh1con....................................................................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  ditimbachthu....................................................................07 08 12 17 21 25 28 35 37 52 55 58 61 62 67 71 82 85 91 98
  giaosuxoay....................................................................01 02 05 07 21 22 25 27 71 72 75 77 81 82 85 87 91 92 95 97
  runathom_1983....................................................................09 19 29 59 99 11 21 31 41 71 91 66 76 86 96
  Galaxy....................................................................02 07 12 20 21 24 25 29 31 42 47 70 71 74 75 76 79 81 92 97
  quochuy92....................................................................93 82 89 03 36 45 17 35 11 33 21 16 41 31 80 52 18 32 48 75
  chuoi....................................................................01 21 31 41 51 61 71 81 91 06 16 26 36 46 56 76 86 96 66 11
  numoneyee....................................................................20 21 24 26 27 40 41 44 46 47 70 71 74 76 77 80 81 84 86 87
  songque38....................................................................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  chutheanh (05/01/2020 at 20:20:28) , TranDung64 (28/01/2020 at 18:52:50)
 7. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 06/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @hoahuong : trúng loto 35* 46* thưởng 10000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 27* 72* 46* thưởng 9000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 44* 12* thưởng 10000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 35* 46* thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 45* 46* thưởng 10000 xu.
  @babylove : trúng loto 47* 59* thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng loto 46* thưởng 5000 xu.
  @chot10trung1 : trúng loto 69* thưởng 3000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 43* 34* thưởng 6000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 47* thưởng 3000 xu.
  @chutichhoidong : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 59* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 06* thưởng 3000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 16** thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 12* 14* thưởng 6000 xu.
  @happyday : trúng loto 14* thưởng 3000 xu.
  @shopeone : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 38* thưởng 3000 xu.
  @xosoxmien : trúng loto 59* 12* thưởng 6000 xu.
  @danvietanhhung : trúng loto 89* thưởng 3000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 12* 34* thưởng 6000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 77* thưởng 3000 xu.
  @chutheanh : trúng loto 43* thưởng 3000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 46* thưởng 3000 xu.
  @timlo2nhay : trúng loto 25* thưởng 3000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 94* 44* thưởng 6000 xu.
  @HoaMauDon : trúng loto 44* thưởng 3000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 45* 47* thưởng 6000 xu.
  @Nhadautu : trúng loto 77* thưởng 5000 xu.
  @MeoCon1999 : trúng loto 27* 84** thưởng 9000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 10* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @ductrinh : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @vhg123 : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 59* thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 25* thưởng 10000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 59* 12* thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 12* thưởng 6000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 94* thưởng 10000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 84** 06* thưởng 18000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 14* thưởng 6000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 59* thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 38* thưởng 10000 xu.
  @sohochaylam : trúng loto 38* thưởng 6000 xu.
  @toilatoi7x : trúng loto 14* 46* thưởng 12000 xu.
  @Champions : trúng loto 94* thưởng 6000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 77* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @Thuminh : trúng loto 45* thưởng 9000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 89* thưởng 9000 xu.
  @chuoi : trúng loto 25* 27* thưởng 18000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 25* thưởng 9000 xu.
  @TranDung64 : trúng loto 10* 35* thưởng 18000 xu.
  @mrpts : trúng loto 35* thưởng 15000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 69* thưởng 15000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 38* thưởng 9000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 47* thưởng 9000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 77* thưởng 9000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 06* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @anquanhnam : trúng loto 46* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 59* thưởng 15000 xu.


  NICK- 02/01 - - 03/01 - - 04/01 - - 05/01 - - 06/01 -
  hyvongwin10* 86*82**35*12* 21*59*
  anquanhnam............50* 50*67* 98*62*46*
  Thuminh........................86*54*45*
  kyniemxua........................67*12* 21*89*
  chuoi........................47*59* 95*25* 27*
  vinamilk........................88*00* 73**25*
  ditimbachthu........................98* 61*36*25*
  TranDung64........................67*73** 70*10* 35*
  mrpts........................49*36*35*
  Galaxy........................35* 53*36*69*
  tuandjgj........................79*88*38*
  HaiNam92........................99* 98*59* 95*47*
  quochuy92........................67* 98*88*77*
  CatLinhHD........................71*43*06*
  ductrinh....................................49*94*
  vhg123....................................47* 64**59*
  chinh1689482997....................................49*59*
  Ronaldo7....................................12*25*
  haiyen1295....................................64**77*
  locroitrungdau....................................64**59* 12*
  zozozo....................................64**12*
  HoangToan....................................12*94*
  nonanoni....................................47*84** 06*
  giaosuxoay....................................73**59*
  binbinhn....................................36*14*
  giangmobile....................................73**59*
  HoangMinhTu....................................95* 59* 47*38*
  sohochaylam....................................12*38*
  toilatoi7x....................................54*14* 46*
  Champions....................................29*94*
  anhnumberone....................................43*77*
  hoahuong................................................35* 46*
  Cucvang................................................27* 72* 46*
  langthangtimso................................................44* 12*
  danhnhothoi................................................35* 46*
  ptsmr................................................45* 46*
  babylove................................................47* 59*
  Npt................................................46*
  chot10trung1................................................69*
  tuankhang1980................................................43* 34*
  Cauamhanoi................................................38*
  saptrungtoroi................................................06*
  numoneyee................................................47*
  chutichhoidong................................................59*
  thuyanh29................................................25*
  anhQuanday................................................59*
  mo3cang................................................06*
  thienduong01................................................38*
  bietphailamsaoday................................................16**
  tinhtuoisang................................................12* 14*
  happyday................................................14*
  shopeone................................................25*
  chidanh1con................................................38*
  xosoxmien................................................59* 12*
  danvietanhhung................................................89*
  muahe2019................................................12* 34*
  lode2019................................................77*
  chutheanh................................................43*
  luonluontop1................................................46*
  timlo2nhay................................................25*
  ngandoan................................................94* 44*
  HoaMauDon................................................44*
  bactrangtinhdoi................................................45* 47*
  Nhadautu................................................77*
  MeoCon1999................................................27* 84**
  HON_CUA_DA................................................10*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @AnBao : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @ductrinh : Chốt 10 số có 12 thưởng 10000 xu.
  @HoaMauDon : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @Tony02 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @thienduong01 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @alololo : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @chutichhoidong : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 12 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giaosuxoay : Chốt 20 số có 12 thưởng 10000 xu.
  @Ronaldo7 : Chốt 20 số có 12 thưởng 10000 xu.
  @xosoxmien : Chốt 20 số có 12 thưởng 10000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 12 thưởng 15000 xu.


  NICK- 04/01 - - 05/01 - - 06/01 -
  danvietanhhung40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 3601 02 03 06 07 21 22 23 26 27 51 52 53 56 57 81 82 83 8610 12 13 14 20 22 23 24 30 32 33 34 40 42 43 44 60 62 63 64
  giaosuxoay.................01 02 05 07 21 22 25 27 71 72 75 77 81 82 85 87 91 92 95 9700 02 03 04 11 12 13 19 55 57 58 59 64 66 67 68 73 75 76 77
  Ronaldo7.................06 15 16 21 25 30 31 40 51 58 60 61 68 70 76 85 86 88 95 9807 12 14 21 24 32 34 41 42 49 51 52 61 67 69 79 87 89 94 97
  xosoxmien.................20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6912 13 14 15 18 42 43 44 45 48 62 63 64 65 68 72 73 74 75 78
  AnBao..................................03 12 15 18 25 28 33 42 43 45 52 55 58 63 72 73 82 85 88 98
  ductrinh..................................02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
  HoaMauDon..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  Tony02..................................55 56 57 62 65 66 67 92 95 96 97 12 15 16 17 82 86 87 36 37
  thienduong01..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  alololo..................................12 13 15 18 22 23 25 28 52 53 55 58 72 73 75 78 82 83 85 88
  baoanhthu..................................11 12 16 18 19 41 42 46 48 49 51 52 56 58 59 81 82 86 88 89
  chutichhoidong..................................01 02 03 04 11 12 13 14 41 42 43 44 51 52 53 54 91 92 93 94
  danv411..................................00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:53:00)
 8. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 07/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @61c29851 : trúng loto 78* 28* thưởng 10000 xu.
  @DonaldTrump45 : trúng loto 54** thưởng 6000 xu.
  @ViettelDaily : trúng loto 33* thưởng 3000 xu.
  @yeusohoc : trúng loto 16* thưởng 3000 xu.
  @AnBao : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng loto 87** thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 95* thưởng 3000 xu.
  @alololo : trúng loto 00* thưởng 5000 xu.
  @xauzai88 : trúng loto 67* thưởng 5000 xu.
  @buihung88 : trúng loto 67* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 11* thưởng 5000 xu.
  @TLong888 : trúng loto 28* thưởng 5000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 95* 98*** thưởng 12000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 85* thưởng 3000 xu.
  @Xyz18 : trúng loto 30* thưởng 5000 xu.
  @hoangminh2410 : trúng loto 85* thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Npt : trúng loto 85* thưởng 10000 xu.
  @tuankhang1980 : trúng loto 98*** thưởng 18000 xu.
  @numoneyee : trúng loto 98*** thưởng 18000 xu.
  @thienduong01 : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @tinhtuoisang : trúng loto 33* thưởng 6000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 16* thưởng 6000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 54** thưởng 20000 xu.
  @lode2019 : trúng loto 67* thưởng 6000 xu.
  @ngandoan : trúng loto 49* thưởng 6000 xu.
  @luonluontop1 : trúng loto 85* thưởng 6000 xu.
  @bactrangtinhdoi : trúng loto 00* 23* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @chinh1689482997 : trúng loto 54** thưởng 30000 xu.
  @nonanoni : trúng loto 71** thưởng 18000 xu.
  @binbinhn : trúng loto 71** thưởng 18000 xu.
  @giangmobile : trúng loto 42* thưởng 9000 xu.
  @anhnumberone : trúng loto 00* thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 42* thưởng 12000 xu.
  @ditimbachthu : trúng loto 16* thưởng 12000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 33* thưởng 12000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @tuandjgj : trúng loto 69* thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 00* thưởng 12000 xu.
  @CatLinhHD : trúng loto 11* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @hyvongwin : trúng loto 95* thưởng 30000 xu.


  NICK- 02/01 - - 03/01 - - 04/01 - - 05/01 - - 06/01 - - 07/01 -
  hyvongwin10* 86*82**35*12* 21*59*95*
  chuoi........................47*59* 95*25* 27*42*
  ditimbachthu........................98* 61*36*25*16*
  vinamilk........................88*00* 73**25*33*
  Galaxy........................35* 53*36*69*00*
  tuandjgj........................79*88*38*69*
  HaiNam92........................99* 98*59* 95*47*00*
  CatLinhHD........................71*43*06*11*
  chinh1689482997....................................49*59*54**
  nonanoni....................................47*84** 06*71**
  binbinhn....................................36*14*71**
  giangmobile....................................73**59*42*
  anhnumberone....................................43*77*00*
  Npt................................................46*85*
  tuankhang1980................................................43* 34*98***
  numoneyee................................................47*98***
  thienduong01................................................38*16*
  tinhtuoisang................................................12* 14*33*
  danhnhothoi................................................35* 46*16*
  ptsmr................................................45* 46*54**
  lode2019................................................77*67*
  ngandoan................................................94* 44*49*
  luonluontop1................................................46*85*
  bactrangtinhdoi................................................45* 47*00* 23*
  61c29851............................................................78* 28*
  DonaldTrump45............................................................54**
  ViettelDaily............................................................33*
  yeusohoc............................................................16*
  AnBao............................................................95*
  bachthu3nhay............................................................00*
  Uyennhi2019............................................................00*
  HoaHeoTan_87............................................................87**
  emtapdanhlo............................................................95*
  alololo............................................................00*
  xauzai88............................................................67*
  buihung88............................................................67*
  minhquang2016............................................................11*
  TLong888............................................................28*
  vietkieudanhlo............................................................95* 98***
  Dodonguyen............................................................85*
  Xyz18............................................................30*
  hoangminh2410............................................................85*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @chutheanh : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @runathom_1983 : Chốt 15 số có 54 thưởng 6666 xu.
  @anhnumberone : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Dodonguyen : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Uyennhi2019 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @hoahuong : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.
  @ptsmr : Chốt 20 số có 54 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @thienduong01 : Chốt 18 số có 54 thưởng 11111 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 4 NGÀY
  @danvietanhhung : Chốt 20 số có 54 thưởng 20000 xu.


  NICK- 04/01 - - 05/01 - - 06/01 - - 07/01 -
  danvietanhhung40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 3601 02 03 06 07 21 22 23 26 27 51 52 53 56 57 81 82 83 8610 12 13 14 20 22 23 24 30 32 33 34 40 42 43 44 60 62 63 6404 10 13 17 24 27 33 40 44 47 53 54 60 63 74 77 80 83 90 97
  thienduong01..................................10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 8901 04 10 16 22 31 34 36 40 52 54 56 61 70 72 74 81 86
  chutheanh...................................................44 99 14 41 19 91 04 40 09 90 49 94 54 45 59 95 64 46 69 96
  runathom_1983...................................................11 13 14 19 31 41 44 45 49 54 59 91 94 95 99
  anhnumberone...................................................02 04 13 14 22 23 26 32 36 44 53 54 62 63 66 72 84 86 93 96
  Dodonguyen...................................................01 29 83 47 74 93 84 57 75 11 08 80 71 35 99 09 90 81 72 54
  Uyennhi2019...................................................01 04 09 14 18 29 31 36 38 41 54 56 59 68 69 74 78 81 86 96
  HoaHeoTan_87...................................................09 14 19 34 41 44 45 46 49 54 64 68 69 77 86 90 91 94 96 99
  hoahuong...................................................06 07 15 16 24 25 27 34 36 37 42 45 46 52 54 55 64 72 82 97
  Npt...................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
  ptsmr...................................................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:53:08)
 9. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 08/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @Thuminh : trúng loto 86* 92* thưởng 6000 xu.
  @NetCaFe : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @Cauamhanoi : trúng loto 45* 91* thưởng 6000 xu.
  @giacatgia : trúng loto 83* thưởng 3000 xu.
  @anquanhnam : trúng loto 64* thưởng 3000 xu.
  @Ronaldo7 : trúng loto 71* 45* thưởng 6000 xu.
  @anhQuanday : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @zozozo : trúng loto 05** thưởng 6000 xu.
  @locroitrungdau : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @mo3cang : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 45* thưởng 3000 xu.
  @haiyen1295 : trúng loto 04** thưởng 6000 xu.
  @HoangMinhTu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @bietphailamsaoday : trúng loto 52* thưởng 3000 xu.
  @langthangtimso : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @HoangToan : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @loveyouloveyou : trúng loto 71* 45* thưởng 6000 xu.
  @muahe2019 : trúng loto 51* thưởng 3000 xu.
  @thuhuyengirl : trúng loto 92* thưởng 3000 xu.
  @vungtroisohoc : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @adayroihihi : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @babylove : trúng loto 86* thưởng 3000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 97* thưởng 3000 xu.
  @runathom_1983 : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.
  @Rmk_chiphn : trúng loto 49* thưởng 3000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @xauzai88 : trúng loto 75* thưởng 20000 xu.
  @Uyennhi2019 : trúng loto 97* thưởng 6000 xu.
  @emtapdanhlo : trúng loto 83* 51* thưởng 12000 xu.
  @vietkieudanhlo : trúng loto 51* thưởng 6000 xu.
  @Dodonguyen : trúng loto 92* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 05** thưởng 18000 xu.
  @danhnhothoi : trúng loto 13* thưởng 15000 xu.
  @ptsmr : trúng loto 45* thưởng 15000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @nonanoni : trúng loto 86* thưởng 12000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 75* 05** thưởng 45000 xu.
  @vinamilk : trúng loto 92* thưởng 15000 xu.
  @Galaxy : trúng loto 02* thưởng 15000 xu.


  NICK- 04/01 - - 05/01 - - 06/01 - - 07/01 - - 08/01 -
  chuoi47*59* 95*25* 27*42*75* 05**
  vinamilk88*00* 73**25*33*92*
  Galaxy35* 53*36*69*00*02*
  nonanoni............47*84** 06*71**86*
  numoneyee........................47*98***05**
  danhnhothoi........................35* 46*16*13*
  ptsmr........................45* 46*54**45*
  xauzai88....................................67*75*
  Uyennhi2019....................................00*97*
  emtapdanhlo....................................95*83* 51*
  vietkieudanhlo....................................95* 98***51*
  Dodonguyen....................................85*92*
  Thuminh................................................86* 92*
  NetCaFe................................................86*
  Cauamhanoi................................................45* 91*
  giacatgia................................................83*
  anquanhnam................................................64*
  Ronaldo7................................................71* 45*
  anhQuanday................................................05**
  zozozo................................................05**
  locroitrungdau................................................45*
  mo3cang................................................86*
  hoahuong................................................45*
  haiyen1295................................................04**
  HoangMinhTu................................................97*
  bietphailamsaoday................................................52*
  langthangtimso................................................86*
  HoangToan................................................58*
  loveyouloveyou................................................71* 45*
  muahe2019................................................51*
  thuhuyengirl................................................92*
  vungtroisohoc................................................86*
  adayroihihi................................................86*
  babylove................................................86*
  baoanhthu................................................97*
  runathom_1983................................................49*
  Rmk_chiphn................................................49*  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @ongbau_1980 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @vungtroisohoc : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @giacatgia : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @timlo2nhay : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @nonanoni : Chốt 12 số có 04 thưởng 8333 xu.
  @ViettelDaily : Chốt 17 số có 04 thưởng 5882 xu.
  @haiyen1295 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.
  @yeusohoc : Chốt 20 số có 04 thưởng 5000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @Uyennhi2019 : Chốt 16 số có 04 thưởng 12500 xu.


  NICK- 07/01 - - 08/01 -
  Uyennhi201901 04 09 14 18 29 31 36 38 41 54 56 59 68 69 74 78 81 86 9600 03 04 05 06 10 13 14 15 16 40 43 44 45 46 50
  ongbau_1980.................46 64 18 81 68 86 04 40 48 84 62 26 76 67 17 71 36 63 44 99
  vungtroisohoc.................03 13 23 33 43 53 63 73 83 93 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  giacatgia.................04 06 14 21 24 30 31 40 41 49 50 51 59 60 69 76 79 86 94 96
  timlo2nhay.................04 06 14 17 24 26 29 44 47 56 59 69 74 77 79 86 87 96 97 99
  nonanoni.................07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 04 13
  ViettelDaily.................50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06
  haiyen1295.................13 71 33 40 57 38 91 79 26 94 63 96 87 66 69 44 97 04 00 32
  hatay88.................02 04 05 09 20 22 23 27 31 32 36 39 40 41 45 48 50 54 57 59
  yeusohoc.................00 02 03 04 09 20 21 22 27 28 40 45 46 48 49 81 82 84 85 86
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:53:17)
 10. BẢNG VÀNG MỞ BÁT NGÀY 09/01/2020

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN LOTO NGÀY ĐẦU
  @DonaldTrump45 : trúng loto 30* thưởng 3000 xu.
  @chinh1689482997 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : trúng loto 00* thưởng 3000 xu.
  @hyvongwin : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @Cucvang : trúng loto 14* thưởng 5000 xu.
  @kyniemxua : trúng loto 00* 14* thưởng 6000 xu.
  @thuyanh29 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @chidanh1con : trúng loto 80* thưởng 3000 xu.
  @ongbau_1980 : trúng loto 58* 47*** thưởng 12000 xu.
  @HaiNam92 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @giaosuxoay : trúng loto 74** thưởng 10000 xu.
  @bachthu3nhay : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @danv411 : trúng loto 62* thưởng 5000 xu.
  @hatay88 : trúng loto 36* thưởng 5000 xu.
  @quochuy92 : trúng loto 36* thưởng 3000 xu.
  @minhquang2016 : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @HON_CUA_DA : trúng loto 58* thưởng 5000 xu.
  @haicuneo : trúng loto 36* 75** thưởng 9000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 2 NGÀY
  @Ronaldo7 : trúng loto 00* thưởng 6000 xu.
  @hoahuong : trúng loto 74** thưởng 12000 xu.
  @zozozo : trúng loto 80* thưởng 6000 xu.
  @baoanhthu : trúng loto 05* thưởng 6000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 3 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 4 NGÀY
  @numoneyee : trúng loto 00* thưởng 20000 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 5 NGÀY

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG LOTO 6 NGÀY
  @chuoi : trúng loto 36* thưởng 18000 xu.


  NICK- 04/01 - - 05/01 - - 06/01 - - 07/01 - - 08/01 - - 09/01 -
  chuoi47*59* 95*25* 27*42*75* 05**36*
  numoneyee........................47*98***05**00*
  Ronaldo7................................................71* 45*00*
  hoahuong................................................45*74**
  zozozo................................................05**80*
  baoanhthu................................................97*05*
  DonaldTrump45............................................................30*
  chinh1689482997............................................................58*
  saptrungtoroi............................................................00*
  hyvongwin............................................................14*
  Cucvang............................................................14*
  kyniemxua............................................................00* 14*
  thuyanh29............................................................36*
  chidanh1con............................................................80*
  ongbau_1980............................................................58* 47***
  HaiNam92............................................................36*
  giaosuxoay............................................................74**
  bachthu3nhay............................................................36*
  danv411............................................................62*
  hatay88............................................................36*
  quochuy92............................................................36*
  minhquang2016............................................................58*
  HON_CUA_DA............................................................58*
  haicuneo............................................................36* 75**  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN ĐẶC BIỆT NGÀY ĐẦU
  @baoanhthu : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @ditimbachthu : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @danv411 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @Galaxy : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @HoangToan : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @Npt : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @emtapdanhlo : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @saptrungtoroi : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @visaolaithe : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @lode2019 : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @thuhuyengirl : Chốt 20 số có 74 thưởng 5000 xu.
  @Thuminh : Chốt 19 số có 74 thưởng 5263 xu.

  * DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĂN THÔNG ĐẶC BIỆT 2 NGÀY
  @giacatgia : Chốt 20 số có 74 thưởng 10000 xu.


  NICK- 08/01 - - 09/01 -
  giacatgia04 06 14 21 24 30 31 40 41 49 50 51 59 60 69 76 79 86 94 9602 12 22 32 42 52 62 72 82 92 04 14 24 34 44 54 64 74 84 94
  baoanhthu.................11 48 74 82 10 95 67 00 27 56 68 37 19 38 08 42 53 46 75 86
  ditimbachthu.................00 04 08 09 20 24 28 29 30 34 38 39 70 74 78 79 90 94 98 99
  danv411.................60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  Galaxy.................03 08 13 18 24 29 30 31 35 42 47 53 58 74 79 80 81 85 92 97
  HoangToan.................01 10 56 65 74 47 38 83 18 81 72 27 92 29 09 90 89 98 63 36
  Npt.................30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  emtapdanhlo.................02 06 12 16 24 29 34 39 42 49 52 56 66 74 76 79 84 89 92 94
  saptrungtoroi.................10 13 14 18 22 23 27 29 50 54 56 59 63 65 68 69 72 74 77 78
  visaolaithe.................04 08 13 16 26 28 34 38 43 44 46 53 56 64 68 73 74 83 86 98
  lode2019.................00 01 03 05 07 61 64 65 67 69 70 73 74 76 78 82 83 85 87 89
  thuhuyengirl.................70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Thuminh.................07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:53:23)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này