PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 12/2019

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/12/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG XIÊN THÁNG 12/2019

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắ
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 98.89; 98.08 thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 08.89; 08.98 thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 89.98 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 32.23 thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng xiên 2 78.87 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 89.98 thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 08.27 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts98.89; 98.0820000
  NetCaFe08.89; 08.9820000
  ptsmr89.9810000
  Npt32.2310000
  TranDung6478.8710000
  minhquang201689.9810000
  HoaHeoTan_8708.2710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 98.89.08; 98.89.82 thưởng 80000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 3 89.98.59 thưởng 40000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 3 08.89.98 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts98.89.08; 98.89.8280000
  ptsmr89.98.5940000
  minhquang201608.89.9840000

  TRÚNG XIÊN 4

  @mrpts : trúng xiên 3 98.89.08.82 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  mrpts98.89.08.82100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 41.01 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 01.62 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 01.97 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41141.0110000
  SaoMai78901.6210000
  DOREMI01.9710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 57.68 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 57.75 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt57.6810000
  ptsmr57.7510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 04.19 thưởng 10000 xu.
  @yingyang07 : trúng xiên 2 92.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41104.1910000
  yingyang0792.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @SamSam19 : trúng xiên 2 21.74; 21.42 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 78.87 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 30.74 thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng xiên 2 78.87 thưởng 10000 xu.
  @Thanh2018 : trúng xiên 2 30.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SamSam1921.74; 21.4220000
  minhquang201678.8710000
  Locso8630.7410000
  TranDung6478.8710000
  Thanh201830.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 26.51 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MeoCon199926.5110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 29.92; 29.36 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr29.92; 29.3620000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 29.92.36 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr29.92.3640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 56.63 thưởng 10000 xu.
  @TraDao365 : trúng xiên 2 64.86 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 42.67 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41156.6310000
  TraDao36564.8610000
  ductrinh42.6710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/12/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 11.76 thưởng 10000 xu.
  @TraDao365 : trúng xiên 2 08.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts11.7610000
  TraDao36508.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TienDung : trúng xiên 3 08.13.59; 08.13.57 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TienDung08.13.59; 08.13.5780000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này