PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 11/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 11/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 85.52 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts85.5210000



  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 67.28 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr67.2810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 54.45 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88854.4510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO



  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 87.80 thưởng 10000 xu.


  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de87.8010000
  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 29 54 72 thưởng 40000 xu.


  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO



  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 42.24 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201642.2410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/11/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 30.10; 30.54; 10.54 thưởng 30000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 47.30 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de30.10; 30.54; 10.5430000
  mrpts47.3010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 30.10.54 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de30.10.5440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này




renec