PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 11/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 10.55 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 10.36 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 93.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MUAXUAN201910.5510000
  ptsmr10.3610000
  danv41193.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 3 10.55.96 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  MUAXUAN201910.55.9640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 84.48 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88884.4810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 57.83 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang57.8310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 27.98 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 40.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien27.9810000
  NetCaFe40.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 20.96; 02.96 thưởng 20000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 51.64 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 18.92 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI20.96; 02.9620000
  HoaSenTrang51.6410000
  kiep_lo_de18.9210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HoaSenTrang : trúng xiên 3 05.51.64 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HoaSenTrang05.51.6440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 85.02 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr85.0210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 54.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts54.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 06.90; 57.90 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 30.30 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78906.90; 57.9020000
  minhquang201609.9010000
  danv41130.3010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này