PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 11/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/11/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 80.35 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 10.94 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr80.3510000
  ductrinh10.9410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 26.41; 26.04; 04.41 thưởng 30000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 26.91 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de26.41; 26.04; 04.4130000
  ChiThichXien26.9110000


  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 26.04.41; 11.02.91; 04.02.91 thưởng 50000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de26.04.41; 11.02.91; 04.02.9150000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 12/11/2020
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Xyz18 : trúng xiên 2 43.54 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 54.77 thưởng 10000 xu.
  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 73.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Xyz1843.5410000
  CaChepHoaRong54.7710000
  MUAXUAN201973.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 12.82 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 67.76 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 09.12 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 48.83 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 84.48 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 48.13 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41112.8210000
  ptsmr67.7610000
  NetCaFe09.1210000
  ductrinh48.8310000
  TLong88884.4810000
  kiep_lo_de48.1310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 84.48.12 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88884.48.1240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 49.23 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 23.93 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 08.40 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts49.2310000
  CaChepHoaRong23.9310000
  DOREMI08.4010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 3 02.23.93 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  CaChepHoaRong02.23.9340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 50.05 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 75.78 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 26.85 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt50.0510000
  Xyz1875.7810000
  ptsmr26.8510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @NetCaFe : trúng xiên 2 38.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NetCaFe38.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/11/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 63.04 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 04.67 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts63.0410000
  NetCaFe04.6710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này