PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @longanaiis99 : trúng xiên 2 79.79 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 60.06 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  longanaiis9979.7910000
  ptsmr60.0610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @longanaiis99 : trúng xiên 3 79.79.79 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  longanaiis9979.79.7940000

  TRÚNG XIÊN 4

  @longanaiis99 : trúng xiên 3 79.79.79.79 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  longanaiis9979.79.79.79100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @DONGVANUUS8S : trúng xiên 2 68.68 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 35.61 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DONGVANUUS8S68.6810000
  kiep_lo_de35.6110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @DONGVANUUS8S : trúng xiên 3 68.68.68 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  DONGVANUUS8S68.68.6840000

  TRÚNG XIÊN 4

  @DONGVANUUS8S : trúng xiên 3 68.68.68.68 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  DONGVANUUS8S68.68.68.68100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 70.65 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de70.6510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 23.30 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 54.28 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88823.3010000
  kiep_lo_de54.2810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 54.28.12 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de54.28.1240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 23.91 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 23.30 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201623.9110000
  TLong88823.3010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 27.74.83 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de27.74.8340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 53.03 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts53.0310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 65.67 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201665.6710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 30/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 31/10/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 61.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de61.9310000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
123B.COM