PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 59.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MUAXUAN201959.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 65.68 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 08.94 thưởng 10000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 35.68 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 11.60 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien65.6810000
  DOREMI08.9410000
  HoaSenTrang35.6810000
  TLong88811.6010000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 12.04 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts12.0410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 87.78 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 20.95 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 63.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41187.7810000
  ChiThichXien20.9510000
  NetCaFe63.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 26.62 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr26.6210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 64.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  CaChepHoaRong64.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 16.61.87 thưởng 40000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 3 01.16.97 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41116.61.8740000
  ChiThichXien01.16.9740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.02 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 13.14 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201601.0210000
  Npt13.1410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 66.84; 66.94 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang66.84; 66.9420000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 76.91 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 47.81 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de76.9110000
  TLong88847.8110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 09.90.91 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201609.90.9140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này