PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 16.61 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr16.6110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 16.61.42 thưởng 40000 xu.
  @sdfaESHTRSH5 : trúng xiên 3 68.90.02 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr16.61.4240000
  sdfaESHTRSH568.90.0240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 31.54 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 30.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt31.5410000
  ptsmr30.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @NetCaFe : trúng xiên 2 13.88; 04.88 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 68.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NetCaFe13.88; 04.8820000
  minhquang201668.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 68.88.80 thưởng 40000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 3 13.41.88 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201668.88.8040000
  NetCaFe13.41.8840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 09.28; 28.90 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78909.28; 28.9020000
  minhquang201609.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 15.22; 15.77 thưởng 20000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 13.78 thưởng 10000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 44.85 thưởng 10000 xu.
  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 15.44 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 44.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien15.22; 15.7720000
  CaChepHoaRong13.7810000
  HoaSenTrang44.8510000
  MeoCon199915.4410000
  Xyz1844.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 35.57; 53.57 thưởng 20000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 38.92 thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 86.83 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 40.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang35.57; 53.5720000
  CaChepHoaRong38.9210000
  TIMLUCBINH12386.8310000
  NetCaFe40.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 03.75 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MeoCon199903.7510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 04.90 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 79.91 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 25.37 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 37.73 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 94.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts04.9010000
  DOREMI79.9110000
  Npt25.3710000
  TLong88837.7310000
  kiep_lo_de94.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/10/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 13.88; 53.88 thưởng 20000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 01.40 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang13.88; 53.8820000
  kiep_lo_de01.4010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này