PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2019

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2019.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG XIÊN THÁNG 10/2019

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắ
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @ductrinh : trúng xiên 2 15.49 thưởng 10000 xu.
  @RongDatViet2019 : trúng xiên 2 28.88 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 16.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ductrinh15.4910000
  RongDatViet201928.8810000
  ChiThichXien16.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 76.51 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 10.25 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt76.5110000
  Thuminh10.2510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Thuminh : trúng xiên 3 10.25.56 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Thuminh10.25.5640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 27.59 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 54.81 thưởng 10000 xu.
  @HoaMauDon : trúng xiên 2 27.44 thưởng 10000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng xiên 2 54.19 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78927.5910000
  ductrinh54.8110000
  HoaMauDon27.4410000
  VANG_EMNHAQUE54.1910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @VANG_EMNHAQUE : trúng xiên 3 54.19.28 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  VANG_EMNHAQUE54.19.2840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 19.29 thưởng 10000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 19.90 thưởng 10000 xu.
  @TranAn123 : trúng xiên 2 29.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88819.2910000
  HoaSenTrang19.9010000
  TranAn12329.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 91.92.93 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201691.92.9340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 53.35; 53.66 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 35.53 thưởng 10000 xu.
  @Xuanmai12345 : trúng xiên 2 20.33 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88853.35; 53.6620000
  danv41135.5310000
  Xuanmai1234520.3310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @Caps : trúng xiên 2 60.92; 09.60 thưởng 20000 xu.
  @TranAn123 : trúng xiên 2 24.86; 42.86 thưởng 20000 xu.
  @January : trúng xiên 2 60.92 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 46.40 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 59.17 thưởng 10000 xu.
  @Tuesday3 : trúng xiên 2 09.42 thưởng 10000 xu.
  @cuongbx77 : trúng xiên 2 40.42 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Caps60.92; 09.6020000
  TranAn12324.86; 42.8620000
  January60.9210000
  Npt46.4010000
  ptsmr59.1710000
  Tuesday309.4210000
  cuongbx7740.4210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Banhbao888 : trúng xiên 3 04.42.92; 04.24.92; 40.42.92 thưởng 120000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Banhbao88804.42.92; 04.24.92; 40.42.92120000

  TRÚNG XIÊN 4

  @SoLuuHuong : trúng xiên 3 05.09.42.83 thưởng 100000 xu.
  @Caps : trúng xiên 3 05.09.60.92 thưởng 100000 xu.
  @TrangTP : trúng xiên 3 09.30.42.92 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  SoLuuHuong05.09.42.83100000
  Caps05.09.60.92100000
  TrangTP09.30.42.92100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @ThachDua : trúng xiên 2 00.14; 00.67 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 00.87 thưởng 10000 xu.
  @KHUONG_DUA : trúng xiên 2 80.95 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ThachDua00.14; 00.6720000
  mrpts00.8710000
  KHUONG_DUA80.9510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/10/2019

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 29.92 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 47.63 thưởng 10000 xu.
  @cuongbx77 : trúng xiên 2 45.47 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41129.9210000
  TLong88847.6310000
  cuongbx7745.4710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @DOREMON : trúng xiên 3 16.29.64; 16.64.92 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  DOREMON16.29.64; 16.64.9280000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này