PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 10/2018

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng loto xiên hàng ngày


  Chúc anh chị em may mắn
   

 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 40.41 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 62.27 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt40.4110000
  Thuminh62.2710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 85.82 thưởng 10000 xu.
  @Maianhcho : trúng xiên 2 57.39 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41185.8210000
  Maianhcho57.3910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Thuminh : trúng xiên 3 21.39.82 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Thuminh21.39.8240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 38.50 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 51.57 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts38.5010000
  Thuminh51.5710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 87.97 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 14.52 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201687.9710000
  mrpts14.5210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @nguyentong666 : trúng xiên 2 34.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  nguyentong66634.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Khoai : trúng xiên 2 80.90 thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng xiên 2 11.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Khoai80.9010000
  CHUTICH11.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @thantai368 : trúng xiên 2 65.86 thưởng 10000 xu.
  @abcdez : trúng xiên 2 58.85 thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng xiên 2 65.96 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 52.85 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thantai36865.8610000
  abcdez58.8510000
  CHUTICH65.9610000
  Thuminh52.8510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 10.07 thưởng 10000 xu.
  @VANG_EMNHAQUE : trúng xiên 2 22.10 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr10.0710000
  VANG_EMNHAQUE22.1010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/10/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Quyly : trúng xiên 2 99.45 thưởng 10000 xu.
  @CHUTICH : trúng xiên 2 13.95 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Quyly99.4510000
  CHUTICH13.9510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Quyly : trúng xiên 3 99.45.30 thưởng 40000 xu.
  @CHUTICH : trúng xiên 3 13.31.95 thưởng 40000 xu.
  @NgocNgoc : trúng xiên 3 35.45.99 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Quyly99.45.3040000
  CHUTICH13.31.9540000
  NgocNgoc35.45.9940000

  TRÚNG XIÊN 4

  @Quyly : trúng xiên 3 99.45.30.94 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  Quyly99.45.30.94100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này