PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 09/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 09/2021

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 68.69 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41168.6910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 68.69.90 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41168.69.9040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:51:07)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 77.27 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 64.39 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  Npt77.2710000
  TLong88864.3910000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:51:18)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 86.80 thưởng 10000 xu.
  @dudoanxoso79 : trúng xiên 2 24.54 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201686.8010000
  dudoanxoso7924.5410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:51:31)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 38.45; 38.36; 45.36 thưởng 30000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 45.87; 87.97 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88838.45; 38.36; 45.3630000
  minhquang201645.87; 87.9720000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 38.45.36; 38.45.39; 38.36.39 thưởng 120000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88838.45.36; 38.45.39; 38.36.39120000

  TRÚNG XIÊN 4

  @TLong888 : trúng xiên 3 38.45.36.39 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  TLong88838.45.36.39100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:55:49)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 91.65 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts91.6510000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:55:50)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 88.40 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 28.65 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88888.4010000
  kiep_lo_de28.6510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:56:38)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 75.40.69 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de75.40.6940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:56:40)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 86.89; 86.78; 89.78 thưởng 30000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 78.04; 78.84; 04.84 thưởng 30000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr86.89; 86.78; 89.7830000
  danv41178.04; 78.84; 04.8430000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:57:33)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/09/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 60.61; 60.28; 61.28 thưởng 30000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88860.61; 60.28; 61.2830000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  12congiap (10/09/2021 at 22:57:39)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec