PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 09/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 05.21; 00.21; 21.70 thưởng 30000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 06.57 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien05.21; 00.21; 21.7030000
  SaoMai78906.5710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ChiThichXien : trúng xiên 3 05.21.70; 00.21.70 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ChiThichXien05.21.70; 00.21.7080000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 29.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr29.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 87.86 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 00.58 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41187.8610000
  DOREMI00.5810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @DOREMI : trúng xiên 3 00.58.93 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  DOREMI00.58.9340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.11; 61.93 thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 01.99 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201601.11; 61.9320000
  NetCaFe01.9910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 61.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201661.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 50.05; 50.29 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41150.05; 50.2920000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 50.05.29 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41150.05.2940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 30.31 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 20.52 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 17.44 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt30.3110000
  TLong88820.5210000
  ChiThichXien17.4410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 08.56 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 23.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien08.5610000
  CaChepHoaRong23.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 11.21; 11.23; 21.23 thưởng 30000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 11.93 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 68.93 thưởng 10000 xu.
  @tDTYHFfguhggaa23 : trúng xiên 2 12.23 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 81.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de11.21; 11.23; 21.2330000
  DOREMI11.9310000
  CaChepHoaRong68.9310000
  tDTYHFfguhggaa2312.2310000
  ChiThichXien81.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 11.23.21 thưởng 40000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 3 11.36.68 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de11.23.2140000
  SaoMai78911.36.6840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này