PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 09/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 05.95; 05.33 thưởng 20000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 09.28; 09.82 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 95.07 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  CaChepHoaRong05.95; 05.3320000
  NetCaFe09.28; 09.8220000
  danv41195.0710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 3 05.33.95 thưởng 40000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 3 02.53.82 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  CaChepHoaRong05.33.9540000
  SaoMai78902.53.8240000

  TRÚNG XIÊN 4

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 3 05.28.33.95 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  CaChepHoaRong05.28.33.95100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 91.93 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 91.81 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 34.51 thưởng 10000 xu.
  @soicaujjjjg : trúng xiên 2 13.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201691.9310000
  mrpts91.8110000
  CaChepHoaRong34.5110000
  soicaujjjjg13.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 14.78 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 03.61 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  CaChepHoaRong14.7810000
  DOREMI03.6110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 63.64 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 63.64 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 64.63 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 63.64 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr63.6410000
  TLong88863.6410000
  Npt64.6310000
  danv41163.6410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 09.89 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 09.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt09.8910000
  DOREMI09.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 20.92 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 86.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88820.9210000
  CaChepHoaRong86.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 76.31 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41176.3110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 01.99 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI01.9910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 04.22 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien04.2210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này