PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 09/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/09/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 09/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 78.87 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 14.78 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 52.56 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201678.8710000
  ptsmr14.7810000
  ductrinh52.5610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 14.78.52 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr14.78.5240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 02.33; 02.59 thưởng 20000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 26.59; 26.95 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien02.33; 02.5920000
  CaChepHoaRong26.59; 26.9520000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ChiThichXien : trúng xiên 3 02.33.59 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ChiThichXien02.33.5940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 38.83; 38.41; 83.41 thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 69.96 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts38.83; 38.41; 83.4130000
  ptsmr69.9610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 38.83.41; 38.83.94; 38.41.94 thưởng 120000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts38.83.41; 38.83.94; 38.41.94120000

  TRÚNG XIÊN 4

  @mrpts : trúng xiên 3 38.83.41.94; 38.83.41.49; 49.94.38.83 thưởng 300000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  mrpts38.83.41.94; 38.83.41.49; 49.94.38.83300000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 11.80; 11.52 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.11 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 80.91 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 01.10 thưởng 10000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 01.49 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI11.80; 11.5220000
  minhquang201601.1110000
  danv41180.9110000
  Npt01.1010000
  HoaSenTrang01.4910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @DOREMI : trúng xiên 3 01.11.52 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  DOREMI01.11.5240000

  TRÚNG XIÊN 4

  @DOREMI : trúng xiên 3 01.11.52.80 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  DOREMI01.11.52.80100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 15.60 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt15.6010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 49.94; 49.38 thưởng 20000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 09.91 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt49.94; 49.3820000
  SaoMai78909.9110000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 85.58 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41185.5810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @danv411 : trúng xiên 3 85.58.16 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  danv41185.58.1640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/09/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 02.20; 02.00 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 02.20 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 00.14 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88802.20; 02.0020000
  danv41102.2010000
  DOREMI00.1410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 02.20.00 thưởng 40000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 3 00.14.88 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88802.20.0040000
  DOREMI00.14.8840000

  TRÚNG XIÊN 4

  @Xyz18 : trúng xiên 3 27.33.88.97 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  Xyz1827.33.88.97100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này