PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 12.02 thưởng 10000 xu.
  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 41.59 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 68.92 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts12.0210000
  MUAXUAN201941.5910000
  DOREMI68.9210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 30.03; 30.36 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 99.03 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt30.03; 30.3620000
  mrpts99.0310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 30.03.36 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt30.03.3640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 21.60; 11.60 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 12.21 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 65.97 thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 06.21 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MUAXUAN201921.60; 11.6020000
  minhquang201612.2110000
  ChiThichXien65.9710000
  HoaHeoTan_8706.2110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 3 11.21.60 thưởng 40000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 3 06.21.97 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  MUAXUAN201911.21.6040000
  HoaHeoTan_8706.21.9740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 29.09 thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 09.55 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88829.0910000
  HoaHeoTan_8709.5510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 77.88 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 42.77 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201677.8810000
  CaChepHoaRong42.7710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 77.88.98 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201677.88.9840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 28.62 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 38.41 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 28.96 thưởng 10000 xu.
  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 22.28 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  CaChepHoaRong28.6210000
  ptsmr38.4110000
  DOREMI28.9610000
  MUAXUAN201922.2810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 48.52 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 93.94 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 17.94 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt48.5210000
  danv41193.9410000
  nhat_chi_mai17.9410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 76.67 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 95.60 thưởng 10000 xu.
  @IUASIU247 : trúng xiên 2 11.22 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr76.6710000
  mrpts95.6010000
  IUASIU24711.2210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 76.11.67 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr76.11.6740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này