PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Locso86 : trúng xiên 2 44.69; 44.96 thưởng 20000 xu.
  @Minkanghy12 : trúng xiên 2 06.48; 06.12 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.90 thưởng 10000 xu.
  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 23.44 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Locso8644.69; 44.9620000
  Minkanghy1206.48; 06.1220000
  minhquang201601.9010000
  HoaSenTrang23.4410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HEOVANG1983 : trúng xiên 2 13.55 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 23.70 thưởng 10000 xu.
  @chuoi : trúng xiên 2 08.61 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HEOVANG198313.5510000
  DOREMI23.7010000
  chuoi08.6110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Minkanghy12 : trúng xiên 2 32.35; 35.92; 92.32 thưởng 30000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 83.39 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Minkanghy1232.35; 35.92; 92.3230000
  mrpts83.3910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Minkanghy12 : trúng xiên 3 32.35.92 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Minkanghy1232.35.9240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 01.17 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 21.01 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien01.1710000
  danv41121.0110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @NetCaFe : trúng xiên 2 00.72; 00.27 thưởng 20000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 00.09; 00.28 thưởng 20000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 23.96 thưởng 10000 xu.
  @MUAXUAN2019 : trúng xiên 2 09.28 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  NetCaFe00.72; 00.2720000
  ChiThichXien00.09; 00.2820000
  CaChepHoaRong23.9610000
  MUAXUAN201909.2810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ChiThichXien : trúng xiên 3 00.28.58 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ChiThichXien00.28.5840000

  TRÚNG XIÊN 4

  @ChiThichXien : trúng xiên 3 00.09.28.58 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  ChiThichXien00.09.28.58100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 86.90; 68.90 thưởng 20000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 19.68; 19.86 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MeoCon199986.90; 68.9020000
  nhat_chi_mai19.68; 19.8620000
  minhquang201609.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 13.38 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de13.3810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/08/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HEOVANG1983 : trúng xiên 2 35.45 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HEOVANG198335.4510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này