PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Pony : trúng xiên 2 76.79 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Pony76.7910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (16/08/2017 at 13:40:06) , thantai368 (12/08/2017 at 16:27:57) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:29)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Chacthang : trúng xiên 2 34.94 thưởng 10000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 2 09.94 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Chacthang34.9410000
  Mongbinhthuong_6809.9410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (16/08/2017 at 13:40:04) , thantai368 (12/08/2017 at 19:15:38) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:32)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thuminh : trúng xiên 2 07.10; 70.10; 10.00 thưởng 30000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 81.18 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thuminh07.10; 70.10; 10.0030000
  Npt81.1810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Thuminh : trúng xiên 3 07.10.00; 70.10.00 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Thuminh07.10.00; 70.10.0080000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (16/08/2017 at 13:40:01) , thantai368 (13/08/2017 at 21:39:08) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:34)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @VANG_EMNHAQUE : trúng xiên 2 83.55; 83.99 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 40.04 thưởng 10000 xu.
  @Chienkebatbai : trúng xiên 2 04.40 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  VANG_EMNHAQUE83.55; 83.9920000
  danv41140.0410000
  Chienkebatbai04.4010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @VANG_EMNHAQUE : trúng xiên 3 83.99.55 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  VANG_EMNHAQUE83.99.5540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (16/08/2017 at 13:39:58) , thantai368 (15/08/2017 at 08:54:56) , VANG_EMNHAQUE (15/08/2017 at 23:21:13) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:38)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @nguyet : trúng xiên 2 29.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  nguyet29.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (16/08/2017 at 13:39:56) , thantai368 (15/08/2017 at 21:45:38) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:40)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thuminh : trúng xiên 2 74.10 thưởng 10000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 2 01.56 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thuminh74.1010000
  BaoChau01.5610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (17/08/2017 at 08:09:59) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:43)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrtran0485 : trúng xiên 2 11.55 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 05.04 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrtran048511.5510000
  mrpts05.0410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrtran0485 : trúng xiên 3 11.55.85 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrtran048511.55.8540000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/08/2017 at 22:32:29)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 42.54; 42.51 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 54.48; 54.84 thưởng 20000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 54.84 thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng xiên 2 48.84 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 54.60 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TIMLUCBINH12342.54; 42.5120000
  mrpts54.48; 54.8420000
  Chacthang54.8410000
  Dodonguyen48.8410000
  Thuminh54.6010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 3 42.31.51; 42.54.51 thưởng 80000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 3 54.84.48 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TIMLUCBINH12342.31.51; 42.54.5180000
  mrpts54.84.4840000

  TRÚNG XIÊN 4

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 3 42.31.51.54 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  TIMLUCBINH12342.31.51.54100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (18/08/2017 at 22:32:37)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  @kakathang89 : trúng xiên 3 46.66.97 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kakathang8946.66.9740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (22/08/2017 at 12:56:55)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Baminhbeo : trúng xiên 2 25.82 thưởng 10000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 2 37.02 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Baminhbeo25.8210000
  Mongbinhthuong_6837.0210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (22/08/2017 at 12:56:48)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời