PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 08/2017

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 07/2017

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng loto xiên hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (02/08/2017 at 11:40:50) , mctq04 (02/08/2017 at 11:39:56) , thantai368 (04/08/2017 at 22:00:37) , End_101 (16/08/2017 at 20:06:54)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thuminh : trúng xiên 2 58.33; 85.33; 33.59 thưởng 30000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 2 59.65; 72.65; 72.59 thưởng 30000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 91.36 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 01.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thuminh58.33; 85.33; 33.5930000
  Mongbinhthuong_6859.65; 72.65; 72.5930000
  Chacthang91.3610000
  Npt01.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Thuminh : trúng xiên 3 58.33.59; 85.33.59 thưởng 80000 xu.
  @BaoChau : trúng xiên 3 38.59.91 thưởng 40000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 3 72.65.59 thưởng 40000 xu.
  @Water77 : trúng xiên 3 33.58.85 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Thuminh58.33.59; 85.33.5980000
  BaoChau38.59.9140000
  Mongbinhthuong_6872.65.5940000
  Water7733.58.8540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 02/08/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (02/08/2017 at 11:41:02) , mctq04 (02/08/2017 at 11:39:53) , Water77 (02/08/2017 at 17:53:34) , thantai368 (04/08/2017 at 22:00:42) , End_101 (16/08/2017 at 20:06:59)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Myha : trúng xiên 2 60.54; 47.54 thưởng 20000 xu.
  @Dodonguyen : trúng xiên 2 68.94 thưởng 10000 xu.
  @mrtran0485 : trúng xiên 2 44.77 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 31.13 thưởng 10000 xu.
  @bacang : trúng xiên 2 89.94 thưởng 10000 xu.
  @dapchet : trúng xiên 2 94.43 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Myha60.54; 47.5420000
  Dodonguyen68.9410000
  mrtran048544.7710000
  Npt31.1310000
  bacang89.9410000
  dapchet94.4310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Myha : trúng xiên 3 60.54.47 thưởng 40000 xu.
  @Npt : trúng xiên 3 31.13.58 thưởng 40000 xu.
  @dapchet : trúng xiên 3 21.94.43 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Myha60.54.4740000
  Npt31.13.5840000
  dapchet21.94.4340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (03/08/2017 at 22:46:08) , thantai368 (04/08/2017 at 22:00:46) , dapchet (03/08/2017 at 18:55:49) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:02)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 81.18 thưởng 10000 xu.
  @thanhthanh : trúng xiên 2 18.81 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr81.1810000
  thanhthanh18.8110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 81.18.08 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr81.18.0840000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (05/08/2017 at 11:07:09) , thantai368 (04/08/2017 at 22:00:52) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:05)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (05/08/2017 at 19:16:14) , thantai368 (05/08/2017 at 18:57:10) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:07)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 2 05.95; 05.60; 95.60 thưởng 30000 xu.
  @thantai368 : trúng xiên 2 65.56; 54.65 thưởng 20000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 90.95; 23.26 thưởng 20000 xu.
  @mrtran0485 : trúng xiên 2 66.44 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 95.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Mongbinhthuong_6805.95; 05.60; 95.6030000
  thantai36865.56; 54.6520000
  TIMLUCBINH12390.95; 23.2620000
  mrtran048566.4410000
  Thuminh95.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 3 23.26.90; 90.95.23 thưởng 80000 xu.
  @thantai368 : trúng xiên 3 54.65.05 thưởng 40000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 3 05.60.95 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TIMLUCBINH12323.26.90; 90.95.2380000
  thantai36854.65.0540000
  Mongbinhthuong_6805.60.9540000

  TRÚNG XIÊN 4

  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 3 26.95.23.90 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  TIMLUCBINH12326.95.23.90100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (07/08/2017 at 06:51:33) , thantai368 (06/08/2017 at 20:31:59) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:10)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @kakathang89 : trúng xiên 2 70.63; 07.66 thưởng 20000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 50.70 thưởng 10000 xu.
  @Myha : trúng xiên 2 07.70 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kakathang8970.63; 07.6620000
  Chacthang50.7010000
  Myha07.7010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (09/08/2017 at 13:11:17) , thantai368 (07/08/2017 at 20:29:13) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:12)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrtran0485 : trúng xiên 2 77.11 thưởng 10000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 20.30 thưởng 10000 xu.
  @TIMLUCBINH123 : trúng xiên 2 77.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrtran048577.1110000
  Chacthang20.3010000
  TIMLUCBINH12377.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrtran0485 : trúng xiên 3 77.11.30 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrtran048577.11.3040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Dodonguyen (09/08/2017 at 13:11:26) , thantai368 (08/08/2017 at 19:39:29) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:15)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Pony : trúng xiên 2 76.36 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 47.00 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Pony76.3610000
  Thuminh47.0010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  @Pony : trúng xiên 3 36.76.75.95 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  Pony36.76.75.95100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  End_101 (16/08/2017 at 20:07:17)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/08/2017

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 04.44; 04.40; 44.40 thưởng 30000 xu.
  @Chacthang : trúng xiên 2 04.40 thưởng 10000 xu.
  @mrtran0485 : trúng xiên 2 44.77 thưởng 10000 xu.
  @Dodonguyen : trúng xiên 2 04.40 thưởng 10000 xu.
  @Mongbinhthuong_68 : trúng xiên 2 77.08 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt04.44; 04.40; 44.4030000
  Chacthang04.4010000
  mrtran048544.7710000
  Dodonguyen04.4010000
  Mongbinhthuong_6877.0810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Chacthang : trúng xiên 3 04.40.08 thưởng 40000 xu.
  @mrtran0485 : trúng xiên 3 81.44.77 thưởng 40000 xu.
  @Npt : trúng xiên 3 04.44.40 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Chacthang04.40.0840000
  mrtran048581.44.7740000
  Npt04.44.4040000

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Bài viết được Quản lý sửa lần cuối: 10/08/2017
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (10/08/2017 at 19:46:50) , End_101 (16/08/2017 at 20:07:20)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời