PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 07/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/07/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 07/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
  Sửa lần cuối: 02/07/2020
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 95.02 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 26.88 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 02.87 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 43.61 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41195.0210000
  Locso8626.8810000
  mrpts02.8710000
  kiep_lo_de43.6110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 22.56 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 27.56 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI22.5610000
  Locso8627.5610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Locso86 : trúng xiên 2 11.28; 11.82 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Locso8611.28; 11.8220000

  TRÚNG XIÊN 3

  @DOREMI : trúng xiên 3 32.39.84 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  DOREMI32.39.8440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 85.40 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 80.17 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 55.79 thưởng 10000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 54.79 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt85.4010000
  ptsmr80.1710000
  SaoMai78955.7910000
  nhat_chi_mai54.7910000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 02.46; 02.64 thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 17.09 thưởng 10000 xu.
  @HocLamGiau686 : trúng xiên 2 47.84 thưởng 10000 xu.
  @DauTay : trúng xiên 2 21.65 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 64.97 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI02.46; 02.6420000
  ptsmr17.0910000
  HocLamGiau68647.8410000
  DauTay21.6510000
  Locso8664.9710000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 28.56; 56.82 thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 77.49 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 28.79 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 58.79 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  nhat_chi_mai28.56; 56.8220000
  Npt77.4910000
  SaoMai78928.7910000
  DOREMI58.7910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HEOVANG1983 : trúng xiên 3 02.17.80 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HEOVANG198302.17.8040000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 55.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  CaChepHoaRong55.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 3 55.33.93 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  CaChepHoaRong55.33.9340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/07/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TranAn123 : trúng xiên 2 17.88; 71.88; 33.71 thưởng 30000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 17.94; 71.94 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 88.89 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 41.89 thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 21.75 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TranAn12317.88; 71.88; 33.7130000
  CaChepHoaRong17.94; 71.9420000
  danv41188.8910000
  SaoMai78941.8910000
  HoaHeoTan_8721.7510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 3 21.75.80 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HoaHeoTan_8721.75.8040000

  TRÚNG XIÊN 4

  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 3 21.75.80.88 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  HoaHeoTan_8721.75.80.88100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này