PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HEOVANG1983 : trúng xiên 2 11.40; 04.11 thưởng 20000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 11.35; 11.53 thưởng 20000 xu.
  @May286 : trúng xiên 2 01.67 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 86.39 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 86.39 thưởng 10000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng xiên 2 86.04 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HEOVANG198311.40; 04.1120000
  DOREMI11.35; 11.5320000
  May28601.6710000
  Npt86.3910000
  danv41186.3910000
  HaThanhTruc86.0410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HEOVANG1983 : trúng xiên 3 04.11.35 thưởng 40000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 3 67.86.96 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HEOVANG198304.11.3540000
  mrpts67.86.9640000

  TRÚNG XIÊN 4

  @May286 : trúng xiên 3 05.21.35.96 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  May28605.21.35.96100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 06.22 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MeoCon199906.2210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 3 33.49.83 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  CaChepHoaRong33.49.8340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 44.94 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201644.9410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 19.78; 19.79 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 78.87 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 29.39 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 19.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien19.78; 19.7920000
  minhquang201678.8710000
  mrpts29.3910000
  DOREMI19.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ChiThichXien : trúng xiên 3 10.19.78; 10.19.79 thưởng 80000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 3 29.39.49 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ChiThichXien10.19.78; 10.19.7980000
  mrpts29.39.4940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 72.82; 72.92; 82.92 thưởng 30000 xu.
  @January : trúng xiên 2 46.77 thưởng 10000 xu.
  @HEOVANG1983 : trúng xiên 2 80.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr72.82; 72.92; 82.9230000
  January46.7710000
  HEOVANG198380.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 72.82.92 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr72.82.9240000

  TRÚNG XIÊN 4

  @ptsmr : trúng xiên 3 72.82.92.28 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  ptsmr72.82.92.28100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 31.48 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MeoCon199931.4810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 78.87 thưởng 10000 xu.
  @thich_an_xoi : trúng xiên 2 06.66 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 35.36 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 10.35 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201678.8710000
  thich_an_xoi06.6610000
  Xyz1835.3610000
  danv41110.3510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HocLamGiau686 : trúng xiên 3 20.36.98 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HocLamGiau68620.36.9840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @SamSam19 : trúng xiên 2 22.59 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 10.53 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 51.59 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  SamSam1922.5910000
  danv41110.5310000
  NetCaFe51.5910000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TRACHANH123 : trúng xiên 2 08.15 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TRACHANH12308.1510000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này