PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 11.61 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 43.42 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts11.6110000
  Xyz1843.4210000  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaLat123 : trúng xiên 2 04.10 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 10.91 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaLat12304.1010000
  ptsmr10.9110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 10.91.19 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr10.91.1940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 08.22; 08.77; 22.80 thưởng 30000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 2 03.77; 08.77 thưởng 20000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 28.54 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaHeoTan_8708.22; 08.77; 22.8030000
  nhat_chi_mai03.77; 08.7720000
  SaoMai78928.5410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 3 08.80.77; 08.22.80; 22.77.80 thưởng 120000 xu.
  @nhat_chi_mai : trúng xiên 3 03.08.77 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HoaHeoTan_8708.80.77; 08.22.80; 22.77.80120000
  nhat_chi_mai03.08.7740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SamSam19 : trúng xiên 2 06.51; 06.53 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SamSam1906.51; 06.5320000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 49.94; 49.13 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 13.14 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 49.94 thưởng 10000 xu.
  @January : trúng xiên 2 13.72 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 68.72 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr49.94; 49.1320000
  minhquang201613.1410000
  Npt49.9410000
  January13.7210000
  DOREMI68.7210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 49.94.13 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr49.94.1340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 17.53 thưởng 10000 xu.
  @Locso86 : trúng xiên 2 17.52 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 17.49 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI17.5310000
  Locso8617.5210000
  kiep_lo_de17.4910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @kiep_lo_de : trúng xiên 3 49.20.17 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  kiep_lo_de49.20.1740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HocLamGiau686 : trúng xiên 2 88.06; 88.19 thưởng 20000 xu.
  @May286 : trúng xiên 2 19.88 thưởng 10000 xu.
  @Tony02 : trúng xiên 2 90.97 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HocLamGiau68688.06; 88.1920000
  May28619.8810000
  Tony0290.9710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HocLamGiau686 : trúng xiên 3 07.19.88; 06.19.88 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HocLamGiau68607.19.88; 06.19.8880000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 22.51; 51.77 thưởng 20000 xu.
  @TranAn123 : trúng xiên 2 44.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MeoCon199922.51; 51.7720000
  TranAn12344.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 77.92 thưởng 10000 xu.
  @TranAn123 : trúng xiên 2 84.06 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 77.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201677.9210000
  TranAn12384.0610000
  ductrinh77.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @May286 : trúng xiên 2 56.73; 56.88 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 64.46 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 36.56 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  May28656.73; 56.8820000
  minhquang201664.4610000
  Npt36.5610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này