PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 06/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/06/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG XIÊN THÁNG 06/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày


  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaLat123 : trúng xiên 2 43.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaLat12343.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 22.50; 39.50; 22.39 thưởng 30000 xu.
  @Thanh2018 : trúng xiên 2 05.81; 50.81 thưởng 20000 xu.
  @SaLat123 : trúng xiên 2 10.56; 10.67 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaHeoTan_8722.50; 39.50; 22.3930000
  Thanh201805.81; 50.8120000
  SaLat12310.56; 10.6720000
  minhquang201609.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 3 22.39.50; 05.22.39 thưởng 80000 xu.
  @SaLat123 : trúng xiên 3 10.50.67 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HoaHeoTan_8722.39.50; 05.22.3980000
  SaLat12310.50.6740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.11 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 62.75 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 33.36 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201601.1110000
  kiep_lo_de62.7510000
  DOREMI33.3610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HaThanhTruc : trúng xiên 2 39.78; 78.93 thưởng 20000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng xiên 2 17.88 thưởng 10000 xu.
  @DotCuDong : trúng xiên 2 36.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HaThanhTruc39.78; 78.9320000
  SoLuuHuong17.8810000
  DotCuDong36.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HaThanhTruc : trúng xiên 3 06.78.93; 06.39.78 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HaThanhTruc06.78.93; 06.39.7880000

  TRÚNG XIÊN 4

  @HaThanhTruc : trúng xiên 3 06.42.78.93 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  HaThanhTruc06.42.78.93100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @November : trúng xiên 2 00.76 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  November00.7610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 32.40 thưởng 10000 xu.
  @November : trúng xiên 2 14.52 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts32.4010000
  November14.5210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HaThanhTruc : trúng xiên 3 81.34.77 thưởng 40000 xu.
  @November : trúng xiên 3 14.52.63 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HaThanhTruc81.34.7740000
  November14.52.6340000

  TRÚNG XIÊN 4

  @November : trúng xiên 3 14.52.63.81; 14.36.52.81 thưởng 200000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  November14.52.63.81; 14.36.52.81200000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TRACHANH123 : trúng xiên 2 21.66 thưởng 10000 xu.
  @Thanh2018 : trúng xiên 2 21.39 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TRACHANH12321.6610000
  Thanh201821.3910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 88.15 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 63.78 thưởng 10000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng xiên 2 60.78 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MeoCon199988.1510000
  ChiThichXien63.7810000
  SoLuuHuong60.7810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @MeoCon1999 : trúng xiên 3 15.34.88 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  MeoCon199915.34.8840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/06/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 96.64 thưởng 10000 xu.
  @Thanh2018 : trúng xiên 2 13.80 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 26.96 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 96.09 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts96.6410000
  Thanh201813.8010000
  kiep_lo_de26.9610000
  Npt96.0910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này