PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2021

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 67.76 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 08.04 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts67.7610000
  Npt08.0410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 67.76.06 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts67.76.0640000

  TRÚNG XIÊN 4

  @mrpts : trúng xiên 3 67.76.06.60 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  mrpts67.76.06.60100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 02.92; 02.75 thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 29.89 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88802.92; 02.7520000
  Npt29.8910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 02.92.75 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88802.92.7540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 62.28 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 55.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41162.2810000
  mrpts55.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @mrpts : trúng xiên 3 62.55.87 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  mrpts62.55.8740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 09.90 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 15.93 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 85.62 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201609.9010000
  TLong88815.9310000
  ptsmr85.6210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 09.90.88 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201609.90.8840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 82.80; 82.86 thưởng 20000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 23.62; 85.62 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201682.80; 82.8620000
  ptsmr23.62; 85.6220000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 80.82.86 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201680.82.8640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  aalliyahh (25/05/2021 at 20:06:06)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 28.29; 28.48 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 80.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt28.29; 28.4820000
  minhquang201680.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 28.29.48 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt28.29.4840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/05/2021

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này
renec