PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 05/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG XIÊN THÁNG 05/2020
  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày
  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 56.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88856.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 31.99; 31.84 thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 87.00 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 31.55 thưởng 10000 xu.
  @SamSam19 : trúng xiên 2 12.70 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 23.45 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI31.99; 31.8420000
  Npt87.0010000
  ChiThichXien31.5510000
  SamSam1912.7010000
  ductrinh23.4510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @SaLat123 : trúng xiên 3 01.34.59 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  SaLat12301.34.5940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HocLamGiau686 : trúng xiên 2 47.88; 74.88; 47.90 thưởng 30000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 09.88; 88.90 thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 63.80 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 47.85 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 73.86 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HocLamGiau68647.88; 74.88; 47.9030000
  ChiThichXien09.88; 88.9020000
  TLong88863.8010000
  DOREMI47.8510000
  CaChepHoaRong73.8610000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TranAn123 : trúng xiên 3 09.18.85 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TranAn12309.18.8540000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 91.10 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 29.30 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 62.10 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88891.1010000
  Npt29.3010000
  danv41162.1010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 91.10 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 29.30 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 62.10 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88891.1010000
  Npt29.3010000
  danv41162.1010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thanh2018 : trúng xiên 2 72.88 thưởng 10000 xu.
  @SaLat123 : trúng xiên 2 20.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thanh201872.8810000
  SaLat12320.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thanh2018 : trúng xiên 2 72.88 thưởng 10000 xu.
  @SaLat123 : trúng xiên 2 20.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thanh201872.8810000
  SaLat12320.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 13.31 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 31.13 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt13.3110000
  danv41131.1310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/05/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 71.17; 71.91 thưởng 20000 xu.
  @HoangCatalan : trúng xiên 2 71.79 thưởng 10000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.02 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 71.24 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 60.71 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88871.17; 71.9120000
  HoangCatalan71.7910000
  minhquang201601.0210000
  ptsmr71.2410000
  DOREMI60.7110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HoangCatalan : trúng xiên 3 71.79.56 thưởng 40000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 3 71.17.91 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HoangCatalan71.79.5640000
  TLong88871.17.9140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này