PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 04/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG XIÊN THÁNG 04/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắn
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/04/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thantaimayman : trúng xiên 2 18.86 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 23.91 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thantaimayman18.8610000
  ductrinh23.9110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 09.90.91 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  minhquang201609.90.9140000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/04/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Minhan : trúng xiên 2 45.79 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 02.12 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 45.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Minhan45.7910000
  Xyz1802.1210000
  Thuminh45.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/04/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 98.87 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 34.60 thưởng 10000 xu.
  @HocLamGiau686 : trúng xiên 2 06.88 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 24.42 thưởng 10000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 40.86 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 14.47 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts98.8710000
  Npt34.6010000
  HocLamGiau68606.8810000
  ptsmr24.4210000
  Banhbao88840.8610000
  ductrinh14.4710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Banhbao888 : trúng xiên 3 40.86.98; 40.86.88 thưởng 80000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Banhbao88840.86.98; 40.86.8880000

  TRÚNG XIÊN 4

  @danv411 : trúng xiên 3 78.98.88.19 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  danv41178.98.88.19100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/04/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 01.91; 01.87; 91.87 thưởng 30000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 12.21; 12.01; 21.01 thưởng 30000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts01.91; 01.87; 91.8730000
  ptsmr12.21; 12.01; 21.0130000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 12.21.01; 12.21.02 thưởng 80000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 3 01.91.87 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr12.21.01; 12.21.0280000
  mrpts01.91.8740000

  TRÚNG XIÊN 4

  @ptsmr : trúng xiên 3 12.21.01.91 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  ptsmr12.21.01.91100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/04/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 13.31 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 80.83 thưởng 10000 xu.
  @TAMMAO : trúng xiên 2 06.33 thưởng 10000 xu.
  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 69.83 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 06.97 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt13.3110000
  ptsmr80.8310000
  TAMMAO06.3310000
  MeoCon199969.8310000
  NetCaFe06.9710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/04/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 72.58 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  kiep_lo_de72.5810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 30/04/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 23.32 thưởng 10000 xu.
  @HoangCatalan : trúng xiên 2 94.99 thưởng 10000 xu.
  @January : trúng xiên 2 45.71 thưởng 10000 xu.
  @SoLuuHuong : trúng xiên 2 80.94 thưởng 10000 xu.
  @November : trúng xiên 2 09.42 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 32.42 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 05.09 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41123.3210000
  HoangCatalan94.9910000
  January45.7110000
  SoLuuHuong80.9410000
  November09.4210000
  ptsmr32.4210000
  ductrinh05.0910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này