PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 04/2018

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/04/2018.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 04/2018

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng loto xiên hàng ngày


  Chúc anh chị em may mắn
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (03/04/2018 at 10:39:58) , hoangmui (06/04/2018 at 22:55:15) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:57:23)

 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (03/04/2018 at 10:40:05) , hoangmui (06/04/2018 at 22:55:21) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:57:30)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Dodonguyen : trúng xiên 2 37.45 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Dodonguyen37.4510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Dodonguyen : trúng xiên 3 37.45.56 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Dodonguyen37.45.5640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (03/04/2018 at 10:40:09) , hoangmui (06/04/2018 at 22:55:23) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:57:44)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @thantai368 : trúng xiên 2 46.21 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 35.53 thưởng 10000 xu.
  @chieuluontimmai : trúng xiên 2 46.54 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  thantai36846.2110000
  Npt35.5310000
  chieuluontimmai46.5410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (04/04/2018 at 10:07:35) , hoangmui (06/04/2018 at 22:55:26) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:57:47)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 43.92 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt43.9210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (09/04/2018 at 12:15:54) , hoangmui (06/04/2018 at 22:55:28) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:57:54)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 28.50 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts28.5010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (09/04/2018 at 12:15:50) , hoangmui (06/04/2018 at 22:55:30) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:57:59)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrtran0485 : trúng xiên 2 80.44 thưởng 10000 xu.
  @Tee : trúng xiên 2 01.85 thưởng 10000 xu.
  @Tranght1996 : trúng xiên 2 09.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrtran048580.4410000
  Tee01.8510000
  Tranght199609.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (09/04/2018 at 12:15:48) , Tranght1996 (06/04/2018 at 21:52:24) , hoangmui (06/04/2018 at 22:55:32) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:58:14)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Chacthang : trúng xiên 2 47.57 thưởng 10000 xu.
  @thichduhet : trúng xiên 2 22.43 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Chacthang47.5710000
  thichduhet22.4310000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Chacthang : trúng xiên 3 45.47.57 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Chacthang45.47.5740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (09/04/2018 at 12:15:47) , hoangmui (10/04/2018 at 21:35:04) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:58:18)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @chieuluontimmai : trúng xiên 2 42.15 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  chieuluontimmai42.1510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (09/04/2018 at 12:15:45) , hoangmui (10/04/2018 at 21:35:07) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:58:21)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/04/2018

  TRÚNG XIÊN 2

  @Haibui85 : trúng xiên 2 02.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Haibui8502.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  thantai368 (13/04/2018 at 21:26:47) , hoangmui (10/04/2018 at 21:35:10) , dongkhanh1994 (14/04/2018 at 06:58:28)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này