PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 03/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2020.

 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @duhunx999 : trúng xiên 2 46.16 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 14.41 thưởng 10000 xu.
  @Daoroicuaphat : trúng xiên 2 91.74 thưởng 10000 xu.
  @DOREMON : trúng xiên 2 68.71 thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 14.21 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  duhunx99946.1610000
  TLong88814.4110000
  Daoroicuaphat91.7410000
  DOREMON68.7110000
  HoaHeoTan_8714.2110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  @DauTay : trúng xiên 3 01.74.68.73 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  DauTay01.74.68.73100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 35.15; 15.98 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88835.15; 15.9820000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 35.15.98 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88835.15.9840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaoMai789 : trúng xiên 2 10.33 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 00.13 thưởng 10000 xu.
  @DauTay : trúng xiên 2 09.13 thưởng 10000 xu.
  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 17.69 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaoMai78910.3310000
  NetCaFe00.1310000
  DauTay09.1310000
  CaChepHoaRong17.6910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @KHUONG_DUA : trúng xiên 2 63.74 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  KHUONG_DUA63.7410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 24/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 78.87 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 88.16 thưởng 10000 xu.
  @May286 : trúng xiên 2 85.99 thưởng 10000 xu.
  @SamSam19 : trúng xiên 2 05.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201678.8710000
  Npt88.1610000
  May28685.9910000
  SamSam1905.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 25/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @haigiang96969 : trúng xiên 2 55.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  haigiang9696955.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 26/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @SaLat123 : trúng xiên 2 12.72 thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng xiên 2 03.04 thưởng 10000 xu.
  @DauTay : trúng xiên 2 03.13 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  SaLat12312.7210000
  TranDung6403.0410000
  DauTay03.1310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 27/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 82.28 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 94.44 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 93.94 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt82.2810000
  TLong88894.4410000
  ductrinh93.9410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 82.28.99 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt82.28.9940000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 35.53 thưởng 10000 xu.
  @HoangCatalan : trúng xiên 2 02.95 thưởng 10000 xu.
  @kiep_lo_de : trúng xiên 2 15.14 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt35.5310000
  HoangCatalan02.9510000
  kiep_lo_de15.1410000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 35.53.63 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt35.53.6340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @May286 : trúng xiên 2 47.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  May28647.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   

Chia sẻ trang web này