PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 03/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/03/2020.

 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 10/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMON : trúng xiên 2 05.17; 05.64 thưởng 20000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 19.49 thưởng 10000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 19.49 thưởng 10000 xu.
  @MAIVANG2019 : trúng xiên 2 49.63 thưởng 10000 xu.
  @November : trúng xiên 2 05.19 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMON05.17; 05.6420000
  Npt19.4910000
  mrpts19.4910000
  MAIVANG201949.6310000
  November05.1910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 11/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @danv411 : trúng xiên 2 59.60 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 59.98 thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 40.98 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  danv41159.6010000
  SaoMai78959.9810000
  HoaHeoTan_8740.9810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 12/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Locso86 : trúng xiên 2 07.32 thưởng 10000 xu.
  @Npt : trúng xiên 2 39.93 thưởng 10000 xu.
  @HEOVANG1983 : trúng xiên 2 07.82 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Locso8607.3210000
  Npt39.9310000
  HEOVANG198307.8210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 14/03/2020
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 13/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Sửa lần cuối: 14/03/2020
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 14/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thuminh : trúng xiên 2 21.90 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thuminh21.9010000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 15/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 00.01; 00.20 thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 46.85 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 01.15 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201600.01; 00.2020000
  TLong88846.8510000
  ductrinh01.1510000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 16/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 77.58; 77.57 thưởng 20000 xu.
  @minhquang2016 : trúng xiên 2 00.02 thưởng 10000 xu.
  @TraDao365 : trúng xiên 2 57.90 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 57.75 thưởng 10000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 66.90 thưởng 10000 xu.
  @TRACHANH123 : trúng xiên 2 28.90 thưởng 10000 xu.
  @HoaHeoTan_87 : trúng xiên 2 10.77 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien77.58; 77.5720000
  minhquang201600.0210000
  TraDao36557.9010000
  Xyz1857.7510000
  Banhbao88866.9010000
  TRACHANH12328.9010000
  HoaHeoTan_8710.7710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  @minhquang2016 : trúng xiên 3 00.02.57.75 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  minhquang201600.02.57.75100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 17/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 49.67; 49.12 thưởng 20000 xu.
  @November : trúng xiên 2 49.65 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 67.84 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 43.38 thưởng 10000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 11.27 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt49.67; 49.1220000
  November49.6510000
  danv41167.8410000
  Xyz1843.3810000
  Banhbao88811.2710000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Npt : trúng xiên 3 49.12.67 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Npt49.12.6740000

  TRÚNG XIÊN 4

  @SaoMai789 : trúng xiên 3 38.49.67.97 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  SaoMai78938.49.67.97100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (17/03/2020 at 20:33:37)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 18/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Daoroicuaphat : trúng xiên 2 12.95; 12.33; 95.33 thưởng 30000 xu.
  @May286 : trúng xiên 2 53.88; 22.53 thưởng 20000 xu.
  @DOREMON : trúng xiên 2 00.26; 00.92 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 59.95 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 53.54 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 41.59 thưởng 10000 xu.
  @taiongthatma : trúng xiên 2 00.22 thưởng 10000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 64.22 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 92.65 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Daoroicuaphat12.95; 12.33; 95.3330000
  May28653.88; 22.5320000
  DOREMON00.26; 00.9220000
  mrpts59.9510000
  Xyz1853.5410000
  ptsmr41.5910000
  taiongthatma00.2210000
  TLong88864.2210000
  Thuminh92.6510000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Daoroicuaphat : trúng xiên 3 12.95.33 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Daoroicuaphat12.95.3340000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (18/03/2020 at 20:25:37)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 19/03/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TRACHANH123 : trúng xiên 2 32.71; 23.71; 32.81 thưởng 30000 xu.
  @taiongthatma : trúng xiên 2 27.72 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TRACHANH12332.71; 23.71; 32.8130000
  taiongthatma27.7210000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   

Chia sẻ trang web này