PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 02/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG XIÊN THÁNG 02/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắ
   
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @mrpts : trúng xiên 2 85.68; 85.32 thưởng 20000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 01.07 thưởng 10000 xu.
  @DauTay : trúng xiên 2 25.71 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 48.63 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  mrpts85.68; 85.3220000
  Banhbao88801.0710000
  DauTay25.7110000
  Thuminh48.6310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 78.79; 79.97 thưởng 20000 xu.
  @mrpts : trúng xiên 2 57.79 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr78.79; 79.9720000
  mrpts57.7910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMI : trúng xiên 2 13.59 thưởng 10000 xu.
  @SamSam19 : trúng xiên 2 13.54 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMI13.5910000
  SamSam1913.5410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 21.68; 21.86 thưởng 20000 xu.
  @TLong888 : trúng xiên 2 66.09 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 66.10 thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng xiên 2 68.86 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 67.76 thưởng 10000 xu.
  @HoaMauDon : trúng xiên 2 00.21 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  MeoCon199921.68; 21.8620000
  TLong88866.0910000
  danv41166.1010000
  TranDung6468.8610000
  Thuminh67.7610000
  HoaMauDon00.2110000

  TRÚNG XIÊN 3

  @HoaMauDon : trúng xiên 3 00.21.84 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  HoaMauDon00.21.8440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 75.46 thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng xiên 2 68.86 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 63.68 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88875.4610000
  TranDung6468.8610000
  ductrinh63.6810000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thuminh : trúng xiên 2 39.41; 41.12 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 41.30 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thuminh39.41; 41.1220000
  danv41141.3010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Thuminh : trúng xiên 3 39.41.12 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Thuminh39.41.1240000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/02/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HoaSenTrang : trúng xiên 2 23.66 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HoaSenTrang23.6610000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này