PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 01/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 20/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @man : trúng xiên 2 59.24 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  man59.2410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:48:43)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 21/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 58.85; 58.87 thưởng 20000 xu.
  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 02.58 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88858.85; 58.8720000
  MeoCon199902.5810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TLong888 : trúng xiên 3 58.85.87; 58.85.65; 58.65.87 thưởng 120000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TLong88858.85.87; 58.85.65; 58.65.87120000

  TRÚNG XIÊN 4

  @TLong888 : trúng xiên 3 58.85.65.87 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  TLong88858.85.65.87100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:48:47)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 22/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 29.92 thưởng 10000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 09.51 thưởng 10000 xu.
  @Xyz18 : trúng xiên 2 49.94 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt29.9210000
  Banhbao88809.5110000
  Xyz1849.9410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:48:51)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 23/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 70.71 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 20.71 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201670.7110000
  Thuminh20.7110000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:48:55)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 28/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @TLong888 : trúng xiên 2 07.59 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 68.51 thưởng 10000 xu.
  @TranDung64 : trúng xiên 2 48.84 thưởng 10000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 46.81 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 84.59 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  TLong88807.5910000
  Thuminh68.5110000
  TranDung6448.8410000
  SaoMai78946.8110000
  ductrinh84.5910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @TranDung64 : trúng xiên 3 48.84.68 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  TranDung6448.84.6840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:48:11)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 29/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 02.20 thưởng 10000 xu.
  @Thanh2018 : trúng xiên 2 65.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201602.2010000
  Thanh201865.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 30/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Thanh2018 : trúng xiên 2 52.11 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 58.38 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 05.23 thưởng 10000 xu.
  @TienDung : trúng xiên 2 17.92 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Thanh201852.1110000
  ductrinh58.3810000
  NetCaFe05.2310000
  TienDung17.9210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @MeoCon1999 : trúng xiên 3 51.05.97 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  MeoCon199951.05.9740000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 31/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ductrinh : trúng xiên 2 12.49 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ductrinh12.4910000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này