PHÁT THƯỞNG BẢNG VÀNG LOTO XIÊN THÁNG 01/2020

Đăng vào 'BOX PHÁT THƯỞNG' bởi nhat_chi_mai, 01/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời
 1. BẢNG VÀNG XIÊN THÁNG 01/2020

  Đây là topic vinh danh anh chị em chốt trúng mở bát hàng ngày

  Chúc anh chị em may mắ
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:29)
 2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 01/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @HEOVANG1983 : trúng xiên 2 10.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  HEOVANG198310.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:33)
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 02/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @Npt : trúng xiên 2 31.01 thưởng 10000 xu.
  @Khoanhkhac : trúng xiên 2 18.19 thưởng 10000 xu.
  @SaLat123 : trúng xiên 2 11.69 thưởng 10000 xu.
  @ductrinh : trúng xiên 2 76.88 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  Npt31.0110000
  Khoanhkhac18.1910000
  SaLat12311.6910000
  ductrinh76.8810000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ductrinh : trúng xiên 3 04.76.88 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ductrinh04.76.8840000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:37)
 4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 03/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @minhquang2016 : trúng xiên 2 01.02 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 36.50 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  minhquang201601.0210000
  danv41136.5010000

  TRÚNG XIÊN 3

  @Xyz18 : trúng xiên 3 30.23.84 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  Xyz1830.23.8440000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  Xyz18 (04/01/2020 at 11:59:05) , TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:40)
 5. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 04/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ptsmr : trúng xiên 2 67.35; 67.15 thưởng 20000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 35.53; 35.67 thưởng 20000 xu.
  @Banhbao888 : trúng xiên 2 84.54; 11.54 thưởng 20000 xu.
  @MeoCon1999 : trúng xiên 2 54.99; 84.99 thưởng 20000 xu.
  @SaLat123 : trúng xiên 2 07.54 thưởng 10000 xu.
  @MAIVANG2019 : trúng xiên 2 20.47 thưởng 10000 xu.
  @HocLamGiau686 : trúng xiên 2 20.99 thưởng 10000 xu.
  @DOREMON : trúng xiên 2 11.99 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ptsmr67.35; 67.1520000
  danv41135.53; 35.6720000
  Banhbao88884.54; 11.5420000
  MeoCon199954.99; 84.9920000
  SaLat12307.5410000
  MAIVANG201920.4710000
  HocLamGiau68620.9910000
  DOREMON11.9910000

  TRÚNG XIÊN 3

  @ptsmr : trúng xiên 3 35.53.15 thưởng 40000 xu.
  @SaLat123 : trúng xiên 3 07.11.54 thưởng 40000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 3 35.53.67 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  ptsmr35.53.1540000
  SaLat12307.11.5440000
  danv41135.53.6740000

  TRÚNG XIÊN 4

  @SaLat123 : trúng xiên 3 07.11.54.84 thưởng 100000 xu.

  Thành viênXiên 4Thưởng xu
  SaLat12307.11.54.84100000
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:44)
 6. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 05/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @January : trúng xiên 2 81.94 thưởng 10000 xu.
  @danv411 : trúng xiên 2 94.49 thưởng 10000 xu.
  @HocLamGiau686 : trúng xiên 2 62.93 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  January81.9410000
  danv41194.4910000
  HocLamGiau68662.9310000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:47)
 7. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 06/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @DOREMON : trúng xiên 2 35.84 thưởng 10000 xu.
  @ptsmr : trúng xiên 2 45.46 thưởng 10000 xu.
  @ChiThichXien : trúng xiên 2 35.84 thưởng 10000 xu.
  @DauTay : trúng xiên 2 35.84 thưởng 10000 xu.
  @NetCaFe : trúng xiên 2 77.84 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  DOREMON35.8410000
  ptsmr45.4610000
  ChiThichXien35.8410000
  DauTay35.8410000
  NetCaFe77.8410000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:50)
 8. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 07/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @ChiThichXien : trúng xiên 2 10.87 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  ChiThichXien10.8710000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:54)
 9. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 08/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @man : trúng xiên 2 97.02; 97.86 thưởng 20000 xu.
  @SaoMai789 : trúng xiên 2 02.58 thưởng 10000 xu.
  @DauTay : trúng xiên 2 75.91 thưởng 10000 xu.
  @Thang1972 : trúng xiên 2 97.02 thưởng 10000 xu.
  @HaThanhTruc : trúng xiên 2 56.97 thưởng 10000 xu.
  @DOREMI : trúng xiên 2 58.91 thưởng 10000 xu.
  @Thuminh : trúng xiên 2 86.92 thưởng 10000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  man97.02; 97.8620000
  SaoMai78902.5810000
  DauTay75.9110000
  Thang197297.0210000
  HaThanhTruc56.9710000
  DOREMI58.9110000
  Thuminh86.9210000

  TRÚNG XIÊN 3

  @DOREMI : trúng xiên 3 58.64.97 thưởng 40000 xu.
  @man : trúng xiên 3 97.02.86 thưởng 40000 xu.

  Thành viênXiên 3Thưởng xu
  DOREMI58.64.9740000
  man97.02.8640000

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:49:57)
 10. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRÚNG XIÊN NGÀY 09/01/2020

  TRÚNG XIÊN 2

  @CaChepHoaRong : trúng xiên 2 03.94; 30.94 thưởng 20000 xu.

  Thành viênXiên 2Thưởng xu
  CaChepHoaRong03.94; 30.9420000

  TRÚNG XIÊN 3

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO

  TRÚNG XIÊN 4

  KHÔNG CÓ THÀNH VIÊN NÀO
  CHÚC MỪNG ACE CHIẾN THẮNG

  (Đã phát thưởng)
   
  Những thành viên đã thích bài viết này:
  TranDung64 (28/01/2020 at 18:50:00)
Trạng thái chủ đề:
Không mở để trả lời

Chia sẻ trang web này