vinamilk's Recent Activity

 1. vinamilk thích bài viết của topgun trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Ngày 1/05 nhận 5x. 5đ Ngày 2/05 nhận 1x. 9đ Ngày 3/05 nhận 4x 6đ Ngày 4/05 nhận 8x 2đ Ngày 5/05 nhận 1x 9đ Ngày 6/05 nhận xịt Ngày 7/05 nhận 9x 1đ Ngày 8/05 nhận 5x 5đ Ngày 9/05 nhận 0x 10đ Ngày 10/05 nhận 3x 7đ Ngày 11/05 nhận 9x 1đ Ngày 12/05...

  19/05/2022 at 12:04:36
 2. vinamilk thích bài viết của NhungCoi trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  1. loại 00,22,29,44,97 2. dàn 9x0x 9x...

  19/05/2022 at 12:04:21
 3. vinamilk thích bài viết của Cuongtron66 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022: 06,27,29,49,75 Thống kê :00000 00000 00000 N00 --------------------------------------- Dàn 0x-9x Nhận 7x=3đ Tổng điểm:89 Ngày 19/05 9X...

  19/05/2022 at 12:04:06
 4. vinamilk thích bài viết của ThinhPhuc trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Ngày 19/05/2022 9x...

  19/05/2022 at 12:03:51
 5. vinamilk thích bài viết của thichduhet trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  1/- Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022 : 10 16 18 20 28 Thống kê: 00000.00000.00000.000 2/- DÀN 9x-0x THÁNG 05/2022 01/05: 0x=10đ+2 02/05: 2x=8đ 03/05: 4x=6đ 04/05: 8x=2đ 05/05: 2x=8đ 06/05: 4x=6đ 07/05: 3x=7đ 08/05: 3x=7đ 09/05: 6x=4đ 10/05:...

  19/05/2022 at 12:03:36
 6. vinamilk thích bài viết của vodanh_hp trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Loại đb ngày 19/5 05.06.07.08.09 Tk.00000 0XM00 00000 000

  19/05/2022 at 12:03:21
 7. vinamilk thích bài viết của SAOKE trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022 08,18,38,71,80 Thống kê: 00000 0X000.00000.000

  19/05/2022 at 12:01:56
 8. vinamilk thích bài viết của NgocNgoc trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Ngày 19/05 9x...

  19/05/2022 at 12:01:41
 9. vinamilk thích bài viết của HoaMauDon trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Ngày 01/05 nhận 7x Ngày 02/05 nhận 1x Ngày 03/05 nhận 3x Ngày 04/05 nhận 9x Ngày 05/05 nhận 0x Ngày 06/05 nhận 7x Ngày 07/05 nhận 6x Ngày 08/05 nhận 1x Ngày 09/05 nhận miss Ngày 10/05 nhận 7x Ngày 11/05 nhận 2x Ngày 12/05 nhận 4x Ngày 13/05 nhận...

  19/05/2022 at 12:01:26
 10. vinamilk thích bài viết của SaLat123 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/5/2022: + 69,96,59,95,13 + Thống kê: 000x0.0x000.00000.000

  19/05/2022 at 12:01:11
 11. vinamilk thích bài viết của Cat_Tuong trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Ngày 01/05 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x = 10đ Ngày 02/05 nhận 9x = 1đ Ngày 03/05 nhận 9x8x7x6x5x4x = 6đ Ngày 04/05 nhận 9x8x7x = 3đ Ngày 05/05 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ Ngày 06/05 nhận 9x8x7x6x5x = 5đ Ngày 07/05 nhận 9x = 1đ Ngày 08/05 nhận 9x8x7x = 3đ...

  19/05/2022 at 12:00:56
 12. vinamilk thích bài viết của TLong888 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022: + 12 49 59 72 95 + Thống kê: 00000 00000 00000 000

  19/05/2022 at 12:00:41
 13. vinamilk thích bài viết của Thuminh trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022 + 14 17 18 41 71 + Thống kê: 00000 00000 x0000 000

  19/05/2022 at 12:00:11
 14. vinamilk thích bài viết của Migoicay trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 5/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 19/05/2022 08,16,44,99,86 Thống kê: 00000.000X0.00000.000

  19/05/2022 at 11:59:56