tuandjgj's Recent Activity

 1. tuandjgj trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT VUI CHƠI CHỐT SỐ CÓ THƯỞNG NGÀY 03/04/2020.

  x2: 18-19 x3: 18-19-25 x4: 18-19-25-34 Đề: 00 3c: 100

  02/04/2020 at 23:02:28
 2. tuandjgj trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT VUI CHƠI CHỐT SỐ CÓ THƯỞNG NGÀY 02/04/2020.

  Lô: 38 x2: 38,47 x3: 38,47,50 x4: 38,47,50,51

  02/04/2020 at 00:24:19
 3. tuandjgj trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT VUI CHƠI CHỐT SỐ CÓ THƯỞNG NGÀY 01/04/2020.

  x3: 02.11.20

  01/04/2020 at 17:48:36
 4. tuandjgj trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020

  31/03/2020 at 13:20:19
 5. tuandjgj trả lời trong chủ đề BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020.

  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020

  31/03/2020 at 13:19:13
 6. tuandjgj trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020

  31/03/2020 at 13:18:24
 7. tuandjgj trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 03/2020.

  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 03/2020

  31/03/2020 at 13:17:34
 8. tuandjgj trả lời trong chủ đề BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020.

  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020

  31/03/2020 at 13:16:51
 9. tuandjgj trả lời trong chủ đề BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020.

  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020

  31/03/2020 at 13:16:09
 10. tuandjgj trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT QUỐC TẾ PHỤ NỮ THÁNG 03/2020.

  @tuandjgj chốt event đặc biệt ngày 31/03/2020 Dàn chính: 77 76 74 72 80 71 68 67 65 63 Dàn lót: 40 36 35 31 30 27 86 26 21 18

  31/03/2020 at 13:15:27
 11. tuandjgj trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT LOTO QUỐC TẾ PHỤ NỮ THÁNG 03/2020.

  @tuandjgj chốt event loto ngày 31/03/2020 BTL: 50 Lót: 05

  31/03/2020 at 13:14:17
 12. tuandjgj trả lời trong chủ đề MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 31/03/2020.

  MỞ BÁT NGÀY 31/03/2020

  31/03/2020 at 13:13:21
 13. tuandjgj trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020

  30/03/2020 at 12:52:21
 14. tuandjgj trả lời trong chủ đề BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020.

  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020

  30/03/2020 at 12:51:22
 15. tuandjgj trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 03/2020

  30/03/2020 at 12:50:32