songque38's Recent Activity

 1. songque38 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022

  15/08/2022 at 16:02:48
 2. songque38 trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022

  15/08/2022 at 14:16:08
 3. songque38 trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022.

  @songque38 chốt event đặc biệt ngày 2022-08-15 Dàn chính: 17 20 21 22 23 26 27 32 39 40 Dàn lót: 69 71 72 75 76 77 78 84 87 90

  15/08/2022 at 14:15:30
 4. songque38 trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT LOTO THÁNG 08/2022.

  @songque38 chốt event loto ngày 2022-08-15 BTL: 12 Lót: 99

  15/08/2022 at 14:14:40
 5. songque38 trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 08/2022.

  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 08/2022

  15/08/2022 at 09:09:12
 6. songque38 trả lời trong chủ đề BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022.

  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022

  15/08/2022 at 01:01:19
 7. songque38 trả lời trong chủ đề BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022.

  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022

  15/08/2022 at 01:00:23
 8. songque38 trả lời trong chủ đề BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022.

  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022

  15/08/2022 at 00:59:46
 9. songque38 trả lời trong chủ đề MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 15/08/2022.

  MỞ BÁT NGÀY 15/08/2022

  15/08/2022 at 00:59:08
 10. songque38 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022.

  LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022

  14/08/2022 at 20:26:02
 11. songque38 thích bài viết của BaoTrangNhu trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 8/2022.

  Ngày 1/9 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x Ngày 2/9 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x Ngày 3/9 nhận 9x8x7x6x5x4x3x Ngày 4/9 nhận 9x8x7x6x Ngày 5/9 nhận 9x8x7x Ngày 6/9 nhận 9x8x7x Ngày 7/9 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x0x Ngày 8/9 nhận 9x Ngày 9/9 nhận 9x8x7x6x5x4x3x2x1x...

  14/08/2022 at 11:37:49
 12. songque38 thích bài viết của phd53 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 8/2022.

  Loại 5 số) 00,11,55,94,99 9x...

  14/08/2022 at 11:37:34
 13. songque38 thích bài viết của hoangtho01 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 8/2022.

  1/8; 987654x 2/8; 987654x 3/8; 987x 4/8; 987654x 5/8; 98765x 6/8; 9x 7/8; 98765x 8/8; 987x 9/8; 98x 10/8; 987x 11/8; 987x 12/8; 98765432x 13/8; 987x 14/8; loại 37,38,60,61,62 dàn 9x,0x; 9x...

  14/08/2022 at 11:37:19
 14. songque38 thích bài viết của Cuongtron66 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 8/2022.

  Loại 05 số Đặc biệt ngày 14/08/2022: 08,26,34,62,74 ---------------------------------------

  14/08/2022 at 11:37:04
 15. songque38 thích bài viết của TLong888 trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐB 9X-0X VÀ LOẠI 5 SỐ ĐB THÁNG 8/2022.

  + Loại 05 số Đặc biệt ngày 14/08/2022: + 37 51 58 60 61 + Thống kê 00000 00x00 000

  14/08/2022 at 11:36:49