SoiLoto's Recent Activity

 1. SoiLoto trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2022.

  DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 07/2022

  05/07/2022 at 01:25:22
 2. SoiLoto bình luận bài đăng trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022

  Đã nhận 250k @nhat_chi_mai chuyển khoản công, xin trân thành cảm ơn mod và các nhà tài nhiều

  05/07/2022 at 01:17:07
 3. SoiLoto thích bài viết của ptsmr trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  BTL: 23 Xiên 3: 29 23 13 Xiên 4: 29 92 23 13 ĐB: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

  05/07/2022 at 01:09:37
 4. SoiLoto thích bài viết của Tencent trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU Ngày 05/07/2022 02,08,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,27,28,29,31,32,34,35,36, 37,38,39,41,43,45,47,48,49,51, 53,54,56,58,59,61,63,65,67,69, 71,72,73,74,76,78,79,80,81,82, 83,84,85,87,89,91,92,93,94,95, 96,97,98,99

  05/07/2022 at 01:09:23
 5. SoiLoto thích bài viết của Tedivn88 trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  5/7 DÀN 64 SỐ THI ĐẤU: 02,04,07,09,12,13,14,17,18,19, 20,21,24,25,26,29,30,31,34,36, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,52,54,57,59,60,62,63,64, 66,67,68,69,70,71,74,75,76,79, 81,84,86,89,90,91,92,93,94,95, 96,97,98,99

  05/07/2022 at 01:09:15
 6. SoiLoto thích bài viết của Bonghoa123 trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  BTl 99 Ngày 4/7 dàn 64s nổ 39 đặc biệt dàn 64s 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,23,24,25,26,29,30,31,32,36, 38,40,41,42,46,47,48,50,51,56, 57,58,60,62,63,64,65,67,68,69, 70,71,74,75,76,77,79,80,84,85, 86,91,92,96...

  05/07/2022 at 01:09:07
 7. SoiLoto thích bài viết của Thuminh trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU. Ngày 05/07/2022 dàn 64 số: 01 03 04 07 09 10 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 27 29 31 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 57 59 61 63 64 67 69 71 72 73 74 75 76 78 79 81 83 84 87 89 91 93 94 95 97 98 99

  05/07/2022 at 01:08:50
 8. SoiLoto thích bài viết của LODE633 trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  DÀN THI ĐẤU 64S Ngày 5/7 00,01,02,03,06,07,08,09,10,12 13,14,16,17,18,24,25,27,29,32 36,38,40,41,42,43,44,45,46,47 48,49,50,53,54,56,58,59,60,62 63,64,65,67,68,69,70,71,72,74 75,76,77,79,81,82,84,85,91,92 94,95,97,98

  05/07/2022 at 01:08:45
 9. SoiLoto thích bài viết của chinh1689482997 trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU Ngày 06/7/2022 dàn 64 số; 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 02 12 32 42 52 72.04 14 34 54 74 94 06 16 36 56 76 96 08 18 38 58 78 98

  05/07/2022 at 01:08:36
 10. SoiLoto thích bài viết của chinh1689482997 trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  BTL; 59 X3 59 91 54 X4 59 91 54 42 ĐB CHẠM, 0468 HẠ DÀN ; CHẠM 48

  05/07/2022 at 01:08:25
 11. SoiLoto trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 07/2022.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 07/2022

  04/07/2022 at 22:17:26
 12. SoiLoto trả lời trong chủ đề THẢO LUẬN THẢO LUẬN LOTO ĐẶC BIỆT NGÀY 05/07/2022.

  DÀN 64 SỐ THI ĐẤU Ngày 05/07/2022 02,20,03,30,04,40,06,60,09,90, 12,21,13,31,14,41,17,71,19,91, 23,32,24,42,25,52,26,62,27,72, 29,92,33,34,43,36,63,37,73,39, 93,45,54,47,74,49,94,56,65,57, 75,58,85,59,95,67,76,68,86,69, 96,79,97,98

  04/07/2022 at 22:15:53
 13. SoiLoto trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2022.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2022

  04/07/2022 at 21:52:07
 14. SoiLoto trả lời trong chủ đề MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 05/07/2022.

  MỞ BÁT NGÀY 05/07/2022

  04/07/2022 at 21:51:12
 15. SoiLoto trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 07/2022.

  @SoiLoto chốt event đặc biệt ngày 05/07/2022 Dàn chính: 04,40,06,60,24,42,26,62,34,43 Dàn lót: 03,30,39,93,23,32,33,67,76,14

  04/07/2022 at 21:49:30