Sat_Thu_De's Recent Activity

 1. Sat_Thu_De liked chieuluontimmai's comment in post at the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 23 /08/2019

  anh Tuấn điên nói đúng thế!tìm chiếu để cuộn a lại em cúng anh đấy!

  23/08/2019 at 11:58:52
 2. Sat_Thu_De bình luận bài đăng trong chủ đề CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 23 /08/2019

  chiều đi tìm mái<> mải đi tìm chiếu(haha)(haha)

  23/08/2019 at 11:44:57
 3. Sat_Thu_De bình luận bài đăng trong chủ đề CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 21 /08/2019

  hot dog thê bác gì NT dạo này thông đít chớ(haha)(haha)(haha)

  21/08/2019 at 11:14:49
 4. Sat_Thu_De bình luận bài đăng trong chủ đề CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 20 /08/2019

  gần 9 tháng 10 ngày chưa dc con BTD nào hay sao ấy nhỉ(mattronvang07)(mattronvang07)(mattronvang07)(mattronvang08)(mattronvang08)

  20/08/2019 at 17:24:12
 5. Sat_Thu_De bình luận bài đăng trong chủ đề CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 20 /08/2019

  (haha)(haha) anh già lâu lâu chả bắt 33 (quatroi)(quatroi)

  20/08/2019 at 15:12:13
 6. Sat_Thu_De thích bài viết của BAO KHANH trong chủ đề CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 20 /08/2019.

  '][img]

  20/08/2019 at 15:11:50
 7. Sat_Thu_De bình luận bài đăng trong chủ đề CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 20 /08/2019

  lộn nó lại lai nó (haha)(haha)

  20/08/2019 at 10:54:11
 8. Sat_Thu_De attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 18/08/2019.

  [ATTACH] BTD 22 càng 622

  upload_2019-8-17_22-40-24.png 17/08/2019 at 22:41:21
 9. Sat_Thu_De attached a file to the thread CẦU KÈO CẦU ĐẶC BIỆT NGÀY 18/08/2019.

  đất lành........... [ATTACH] BTD 88 càng 088 [IMG]

  upload_2019-8-17_22-28-15.png 17/08/2019 at 22:25:40