Ronaldo7's Recent Activity

 1. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề MỞ BÁT MỞ BÁT NGÀY 12/08/2022.

  MỞ BÁT NGÀY 12/08/2022

  12/08/2022 at 10:37:55
 2. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề BOX LOTO DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022.

  DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022

  12/08/2022 at 06:24:16
 3. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 08/2022.

  TOPIC THI ĐẤU LOTO THÁNG 08/2022

  12/08/2022 at 06:23:37
 4. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề BOX LOTO SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022.

  SONG THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022

  12/08/2022 at 06:23:01
 5. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề BOX LOTO BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022.

  BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 8/2022

  12/08/2022 at 06:22:24
 6. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022.

  LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022

  11/08/2022 at 23:17:33
 7. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022

  11/08/2022 at 23:16:55
 8. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022

  11/08/2022 at 23:16:16
 9. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022.

  @Ronaldo7 chốt event đặc biệt ngày 2022-08-12 Dàn chính: 01 03 04 06 07 09 10 12 13 16 Dàn lót: 21 22 24 25 27 92 94 95 97 98

  11/08/2022 at 23:15:37
 10. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT LOTO THÁNG 08/2022.

  @Ronaldo7 chốt event loto ngày 2022-08-12 BTL: 11 Lót: 19

  11/08/2022 at 23:14:47
 11. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022.

  LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022

  11/08/2022 at 04:25:09
 12. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề ĐẶC BIỆT DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022.

  DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 08/2022

  11/08/2022 at 04:24:31
 13. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề THI ĐẤU TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022.

  TOPIC THI ĐẤU ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022

  11/08/2022 at 04:23:52
 14. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT ĐẶC BIỆT THÁNG 08/2022.

  @Ronaldo7 chốt event đặc biệt ngày 2022-08-11 Dàn chính: 24 25 27 29 30 49 70 72 74 75 Dàn lót: 76 77 79 81 83 84 85 86 88 89

  11/08/2022 at 04:23:14
 15. Ronaldo7 trả lời trong chủ đề SỰ KIỆN EVENT LOTO THÁNG 08/2022.

  @Ronaldo7 chốt event loto ngày 2022-08-11 BTL: 20 Lót: 02

  11/08/2022 at 04:22:24