Awarded Medals

 1. Được tặng: 01/05/2022
 2. Được tặng: 01/10/2021
 3. Được tặng: 02/04/2020
 4. Được tặng: 01/02/2020
 5. Được tặng: 01/01/2020
 6. Được tặng: 01/11/2019
 7. Được tặng: 02/07/2019
 8. Được tặng: 01/05/2019
 9. Được tặng: 01/05/2019
 10. Được tặng: 01/01/2019
 11. Được tặng: 01/11/2018
 12. Được tặng: 01/11/2018
 13. Được tặng: 01/09/2018
 14. Được tặng: 01/09/2018
 15. Được tặng: 01/04/2018
 16. Được tặng: 01/03/2018
 17. Được tặng: 01/01/2018
 18. Được tặng: 01/01/2018
 19. Được tặng: 01/01/2018
 20. Được tặng: 01/10/2017
 21. Được tặng: 01/09/2017
 22. Được tặng: 01/08/2017
 23. Được tặng: 01/08/2017
 24. Được tặng: 01/04/2017
 25. Được tặng: 01/04/2017
 26. Được tặng: 01/04/2017
 27. Được tặng: 01/04/2017
 28. Được tặng: 01/04/2017
 29. Được tặng: 01/04/2017
 30. Được tặng: 01/04/2017
 31. Được tặng: 02/03/2017
 32. Được tặng: 05/02/2017
 33. Được tặng: 31/12/2016
 34. Được tặng: 02/11/2016
 35. Được tặng: 02/11/2016
 36. Được tặng: 02/11/2016
 37. Được tặng: 02/11/2016
 38. Được tặng: 02/11/2016
 39. Được tặng: 02/11/2016
 40. Được tặng: 02/11/2016
 41. Được tặng: 04/10/2016
 42. Được tặng: 04/10/2016
 43. Được tặng: 04/10/2016
 44. Được tặng: 04/10/2016
 45. Được tặng: 04/10/2016
 46. Được tặng: 02/09/2016
 47. Được tặng: 02/09/2016
 48. Được tặng: 02/09/2016
 49. Được tặng: 02/09/2016
 50. Được tặng: 02/09/2016
 51. Được tặng: 01/08/2016
 52. Được tặng: 01/08/2016
 53. Được tặng: 01/08/2016
 54. Được tặng: 01/08/2016
 55. Được tặng: 01/08/2016
 56. Được tặng: 01/08/2016
 57. Được tặng: 01/08/2016
 58. Được tặng: 01/08/2016
 59. Được tặng: 02/07/2016
 60. Được tặng: 02/07/2016
 61. Được tặng: 02/07/2016
 62. Được tặng: 02/07/2016
 63. Được tặng: 02/07/2016
 64. Được tặng: 02/07/2016
 65. Được tặng: 02/07/2016
 66. Được tặng: 06/05/2016

  Giải nhất Dàn đặc biệt


  Reason: TOP 1 thi Dàn Đặc biệt hàng ngày

 67. Được tặng: 06/05/2016

  Cup Vàng Thi đấu Đặc biệt


  Reason: TOP 1 thi đấu Đặc biệt

 68. Được tặng: 06/05/2016

  Giải ba Loto song thủ khung 3 ngày


  Reason: TOP 3 Loto cặp khung 3 ngày

 69. Được tặng: 06/05/2016

  Giải ba Loto song thủ ngày


  Reason: TOP 3 Loto bạch cặp hàng ngày

 70. Được tặng: 06/05/2016

  Cup Bạc Thi đấu Loto


  Reason: TOP 2 Thi đấu Loto