Members Captian is Following

 1. Annhien

  , Nữ, 31
  Bài viết:
  5,924
  Được thích:
  43,647
  Xu:
  79,062
 2. A_555

  Bài viết:
  5,377
  Được thích:
  16,944
  Xu:
  256,790,466
 3. A_777

  , Nam
  Bài viết:
  22,297
  Được thích:
  128,832
  Xu:
  2,238,660
 4. bacang

  , Nam, 30
  Bài viết:
  3,521
  Được thích:
  18,318
  Xu:
  24,558
 5. BACH THU

  Bài viết:
  1,044
  Được thích:
  11,301
  Xu:
  1,218,400
 6. bactrangtinhdoi

  , Nữ, 22
  Bài viết:
  3,040
  Được thích:
  10,147
  Xu:
  6,000,000
 7. bian_sohoc

  , Nam
  Bài viết:
  5,330
  Được thích:
  56,401
  Xu:
  17,451,429
 8. Bogia555

  , Nam
  Bài viết:
  12,435
  Được thích:
  74,264
  Xu:
  405,607,198
 9. Chacthang

  , Nam, 57
  Bài viết:
  15,451
  Được thích:
  69,659
  Xu:
  1,332,396
 10. Chien21081984

  , Nam, 37
  Bài viết:
  216
  Được thích:
  1,769
  Xu:
  11,463,000
 11. chieuluontimmai

  , Nữ, 26
  Bài viết:
  15,613
  Được thích:
  121,003
  Xu:
  413,002,961
 12. chuoi

  , Nam, 45
  Bài viết:
  16,194
  Được thích:
  26,179
  Xu:
  22,204,319
 13. chutheanh

  , Nam, 13
  Bài viết:
  10,672
  Được thích:
  78,336
  Xu:
  151,534,692
 14. DamVinhHung

  , Nam, 47
  Bài viết:
  12,671
  Được thích:
  23,784
  Xu:
  87,484
 15. danv411

  , Nam
  Bài viết:
  26,771
  Được thích:
  79,668
  Xu:
  2,092,049,000
 16. denbacdotinh

  , Nữ
  Bài viết:
  5,467
  Được thích:
  50,194
  Xu:
  67,526,120
 17. Galaxy

  , Nam
  Bài viết:
  14,919
  Được thích:
  80,206
  Xu:
  102,752,920
 18. Hai1992

  , Nam, 29
  Bài viết:
  10,119
  Được thích:
  51,554
  Xu:
  171,481,010
 19. Hoalong68dedan

  , Nam, 46
  Bài viết:
  4,872
  Được thích:
  29,075
  Xu:
  104,387,161
 20. hoandua73

  , Nam, 49
  Bài viết:
  17
  Được thích:
  85
  Xu:
  11,043,190