Chốt số nhanh, hoặc viết điều gì đó

 1. Hailong_Dragon888
  Hailong_Dragon888
  LÔ 85 86 87 ĐÁNH SẬP CHỦ LÔ
 2. HON_CUA_DA
  HON_CUA_DA
  @6h30khacbiet chào khắc việt. Khắc việt cho mình xin con để 6h30khacbiet. Thanks
 3. 6h30khacbiet
 4. A_777
  A_777
  Stl: 29,92 đẹp không ???
 5. Hailong_Dragon888
 6. thaialice
  thaialice
  17/05/19 : BTD : 77
 7. ThanTuong789
  ThanTuong789
  Trò chơi là Trời cho.Đi câu,ai sát cá thì đầy giỏ.Ai kém may thì mất cả mồi lẫn cần.Thế thôi
 8. Terpin83hd
 9. Hailong_Dragon888
  Hailong_Dragon888
  lâu ngày quá , chào làng lô 18 81 . không cần xem kết quẩ
 10. HON_CUA_DA