Chốt số nhanh, hoặc viết điều gì đó

 1. Bogia555
  Bogia555
  EVENT TẤT NIÊN THƯỞNG NÓNG VÀ LỚN ĐÂY.
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (26/01/2021 at 06:08:20)
 2. Bogia555
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (26/01/2021 at 06:08:20)
 3. Xyz18
  Xyz18
  Gia hạn thêm 1 ngày vì max gan 16 ngày
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (26/01/2021 at 06:08:20)
 4. Xyz18
  Xyz18
  Tổng 3459 khung 3 ngày ace tham khảo
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (26/01/2021 at 06:08:20)
 5. HON_CUA_DA
  HON_CUA_DA
  Đuôi 0516. Tổng 1627. Bộ 02 11 01. Cối 707,252
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (26/01/2021 at 06:08:20)
 6. Xyz18
  Xyz18
  Lo 89 98 max 3ngày phải ra 1 trong 2 con ,ace tham khảo mà chiến đâu,chúc may mắn ngày 1 gia hạn thêm 1 ngày
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (26/01/2021 at 06:08:20)
 7. HON_CUA_DA
  HON_CUA_DA
  Tổng 1627 khung 2 ngày. ĐB Tổng 16. Cối Bộ 60. Std 60 06.
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (26/01/2021 at 06:08:20)
  2. Buivanquyet84
   Buivanquyet84
   Bác hay quá nhờ bác chỉ thêm
   23/01/2021 at 20:22:44
 8. Xyz18
  Xyz18
  Tống 1567 (40sô) k2N ACE tham khảo ,Chúc may mắn 2 ngày cuối tuần
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (26/01/2021 at 06:08:20)
 9. Xyz18
  Xyz18
  Tống 01257 50 số k 3 ngày 99.999% kết tổng 257 - (7) .càng 0126 (100%)
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (26/01/2021 at 06:08:20)
 10. nhat_chi_mai
  nhat_chi_mai
  Chạm tổng 38 (48 số) k3n. Cả nhà tk nhé.
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Daiquan (26/01/2021 at 06:08:20)