Chốt số nhanh, hoặc viết điều gì đó

 1. Cobaclabacthangban
  Cobaclabacthangban
  lô 22 77
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (16/07/2020 at 20:18:15)
 2. binhan6868
  binhan6868
  loto 26,62 khung 2 ngày
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (16/07/2020 at 20:18:15)
 3. Trannguyendong
  Trannguyendong
  Luôn luôn nếu giải 7 quay 2 số liền nhau mà giống nhau phải quay lại 1số thì không quá 1tuần đề sẽ nổ 1trong 2 số quay trước giống nhau hoặc số quay lại !!! Ví dụ thứ 5 tuần trước giải 7 quay 89/89 sau quay lại 89/21 ra 89
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (16/07/2020 at 20:18:15), A_555 (16/07/2020 at 20:18:15)
 4. binhan6868
  binhan6868
  loto 26,62 khung 2 ngày
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (16/07/2020 at 20:18:15), nhat_chi_mai (16/07/2020 at 20:18:15)
 5. Bogia555
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   nhat_chi_mai (16/07/2020 at 20:18:15), Admin (16/07/2020 at 20:18:15), NhuY123 (16/07/2020 at 20:18:15), VuCaoThang (16/07/2020 at 20:18:15)
 6. nguyenhuuthanh76
  nguyenhuuthanh76
  12/07 ••• STL... (( 25.52 )) • TAM THỦ ĐỀ [[ 22.25.52 ]] ••• 3D • 625.652.622 *
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (16/07/2020 at 20:18:15)
 7. DOANBINH
  DOANBINH BINHAN2020
  xin cầu đc ko? bạn có cầu nào chưa gãy?
 8. BINHAN2020
  BINHAN2020
  Cầu vẫn chưa gãy.Đb chạm 7,5,2,3
 9. binhan6868
  binhan6868
  lo tô 15-51 đặc biệt tổng chạm 2,7
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (16/07/2020 at 20:18:15)
 10. BINHAN2020
  BINHAN2020
  Cầu đb đang chạy.Chạm 0,1,6,7.Mọi người tham khảo.
  1. Những thành viên đã thích bài viết này:
   Admin (16/07/2020 at 20:18:15)